torek, 20. november 2012

REFORMA VEJ PRI ŠPANSKIH SKAVTIH


Sodeloval sem in celo so-vodil uvodno molitev na "Svetu združenja" madridske skavtske organizacije SdM (šteje 38 stegov in 750 voditeljev), ki deluje v okviru španskih katoliških skavtov MSC. Po duhu in metodi je MSC zelo podobna slovenski ZSKSS. Med mnogimi zanimivostmi sem med zasedanjem in v delu po skupinah posebej pazil, ko je bilo govora o vejah in o reformi veje Popotnikov in Popotnic.
glasovanje madridskega skavtskega parlamenta
Razčlenjenost vej in skupin je pri Špancih bliže potrebam posameznega obdobja mladostnika. Izvidništvo (to kar je v Sloveniji četa) je na primer ločeno v dve veji. Veja Popotnikov v posameznem stegu pa se deli v več klanov, po pravilu, da je klan več ali manj isto stara generacija mladih, ki odraščajo skupaj. Tako ima na primer steg Claret, katerega začasni član sem, 2 klana. V mlajšem so stari okrog 18, v starejšem pa okrog 20 let. Vsak klan pa svojega voditelja. Vsaka veja ima svojo barvo kroja. Zato je karseda pisano, kadar kak steg pozira v krojih (glej sliko).
vir: scoutsantamaria.es

Priripravlja se reforma vej. V vsaki veji bo skavt 3 leta (zdaj je v nekaterih 4, v drugih pa 2 leti). Razpored vej glede na leta bo naslednja:
6-7-8 let - bobrčki (castores)
9-10-11 let - volčiči (lobatos)
12-13-14 let - izvidniki (rangers / scouts)
15-16-17 let - pionirji (pioneros)
18-19-20+21 let - popotniki (rutas)

Pripravlja se posebna reforma veje Popotnikov. Poleg zdajšnjih klanov bo mogoče ustanoviti tudi klane izven stegov. Ti klani bodo bolj blizu potrebam študentov, ki študirajo daleč od domačega kraja, in mladim, ki se težko redno dobivajo, radi pa bi bili skavti. Te klane bo moč ustanoviti tudi na področju, kjer redni stegovski klani hirajo (majhno število Popotnikov), pa je zato potrebno združiti moči in ustanoviti nov "nad-stegovski" klan. Tovrstni klani bodo bolj usmerjeni na velike projekte, takšne, da bodo klanovci na njih delali več let (npr. delo z uličnimi otroci, pomoč misijonom,...). Klanovci bodo lahko v takem klanu do 23 leta starosti. Tovrstni klani bodo tvorili neko svojo povezavo, pravzaprav neko dodatno vejo v španskem katoliškem skavtstvu.

Poskusno obdobje nove oblike klanov bodo začeli naslednje leto najprej v Madridu. Po treh letih pa se bodo odločili, če bodo ta način dela z Popotniki dokončno institucionalizirali ali ne.

Še bo špijunaril za vas, slovenska orutkana bitja, Avantgardni Orel... :)

Ni komentarjev:

Objavite komentar