petek, 16. april 2021

Kako je Himmler aretiral župnika Sunčiča

 

Točno pred 80 leti je Reichsführer SS Heinrich Himmler aretiral frankolovskega župnika Alojza Sunčiča. Aretiral ga je na cesti med Frankolovim in Stranicami, verjetno pri Belem Potoku, v soteski proti Spodnjim Stranicam, prav pri katastrski meji med občinama Vojnik in Zreče. Pol ure zatem je aretiral še vojniškega župnika Antona Lassbacherja, slednjega na pragu župnišča v Vojniku.

Ko sem kot frankolovski župnik od mariborskega škofa Franca Krambergerja to zgodbo prvič slišal, se mi je zdela na meji verjetnega. Potem sem polistal po Kroniki župnije Frankolovo in hitro našel opis dogodkov aprila 1941 na Frankolovem.

*

V Kroniki je povedano, da so 11. aprila 1941, na veliki petek, šli skozi Frankolovo proti Celju zadnji vojaki jugoslovanske vojske, šest Srbov, ki so bili izmučeni in lačni, predvsem pa hudo razočarani, saj so v okolici Slovenskih Konjic domačini streljali nanje. Vojaki so Frankolovčanom dejali: »Mi, Srbi, vam branimo domovino, a vi, Slovenci, pucate na nas.« Domačini so jih ponudili okrepčilo in povedali, da so na njih streljali nemškutarji petokolonaši. Šest Srbov je šlo naprej, a do Vojnika ni prišlo, saj so jih zajeli Nemci, katerih kolona se je valila proti Celju.

Takoj po prihodu Nemcev na Frankolovo, je petčlanska učiteljska družina morala zapustiti svoje stanovanje, saj se je vanj vselila nemška krajevna uprava. Družino, katere stara mama je štela 95 let, je sprejel župnik Sunčič in jo naselil v dve sobi na severni strani župnišča.

Na veliko noč, 13. aprila 1941, je Alojz Sunčič imel zadnjo pridigo pred aretacijo in izgnanstvom, čez nekaj dni je srečal Himmlerja in bil zaprt v celjski Stari pisker. Kronika o obojem piše takole:

Na velikonočno nedeljo 13. aprila 1941 je bila zadnja slovenska pridiga v tuk. cerkvi. Župnik Alojz Sunčič je neustrašeno povedal, da obhajamo sicer veliko nedeljo, a za nas Slovence je to najstrašnejši veliki petek, zakaj obsojeni smo na smrt. A za velikim petkom mora priti tudi za nas Slovence praznik našega vstajenje.

Ko se je župnijski upravitelj Alojz Sunčič (…) 18. aprila 1941 odpeljal po opravkih s svojim kolesom v bližne Stranice, sreča dva avtomobila z nemškimi častniki. Avtomobila se ustavita in župnijski upravitelj se je moral legitimirati generalu Himmlerju, ki je sedel v prvem avtu. Sam Himmler ga je nato aretiral, podaril Sunčičevo kolo fantu, ki je slučajno stal ob cesti, gospodu pa velel sesti k častnikom v drugem avtu, ki ga je odpeljal v celjski zapor. Tu so ga Nemci klicali »Himmlerbub«.

*

Kronika o medvojnem dogajanju na Frankolovem je bila pisana za nazaj, enkrat po drugi svetovni vojni, ko Sunčiča ni bilo več na Frankolovem; bila je pisana po spominu in na strjen način, kaj je preskočila. Zato je toliko bolj dragoceno, da je zgodovinar Miloš Rybar zgodbo o aretaciji Alojza Sunčiča in Antona Lassbacherja raziskal in v poljudni obliki objavil v Družinski pratiki leta 1993. Sunčič je umrl na Ptuju l. 1984, zato predvidevamo, da je Rybar zgodbo slišal od njega osebno ali pa od koga njemu bližnjih. Po Rybarju se je dogodek zgodil 17. aprila 1941. Takole ga opiše:

Himmler je namreč tajno in nepričakovano prispel v tednu po veliki noči 1941 na Spodnje Štajersko in obiskal Maribor, Celje in Savinjsko dolino. V Mariboru je izdal »smernice za izselitev tujerodnih elementov z območja Sp. Štajerske« (takoj je treba izseliti vse slovensko izobraženstvo, nato osebe, ki so se priselile na to območje po letu 1914 – ukrep je bil naperjen zoper Primorce, ki so bežali od doma od leta 1915 dalje – in končno je treba izseliti celotno prebivalstvo v obmejnem obsavskem in obsoteljskem pasu). Iz Maribora se je Himmler 17. aprila 1941 napotil z avtomobilom proti Celju. Na tej poti je prišlo do dveh aretacij.

Župnika, ki sta bila aretirana, sta bila Alojz Sunčič in Anton Lassbacher. Sunčič (roj. 1894 v župniji Križevci pri Ljutomeru, umrl 1984 na Ptuju kot upokojeni župnik pri Mali Nedelji) je bil tedaj župnik na Frankolovem, Lassbacher (roj. 1885 v župniji Negova, umrl 1947) pa župnik v Vojniku.

Zgodba je po pripovedovanju župnika Sunčiča naslednja:

V četrtek po veliki noči je s svojim bratom kolesaril s Frankolovega proti Stranicam. Ko sta zaradi strmine hodila ob kolesih peš, se pripelje od Konjic proti Celju kolona kakih desetih luksuznih avtomobilov. Župnik Sunčič ni hotel niti gledati proti koloni in je gledal raje proti Konjiški gori, ko se dva od teh avtomobilov obrneta in ustavita; iz enega izstopita »dva oficirja« in se napotita proti obema kolesarjema, ki sta potiskala svoji kolesi v klanec. Sunčič je seveda nosil duhovniški kolar, zato je bil njegov poklic dovolj razpoznaven.

Eden od obeh oficirjev je Sunčiča zadržal, ga legitimiral, mu vzel kolo in ga povabil v avto. Rekel mu je: »Vi se peljete z nami v Celje.« Župniku se to še ni zdelo nič hudega, mislil je, da morda potrebujejo tolmača.

Kolo je ta »oficir« izročil slučajnemu mimoidočemu, ki je gledal prizor. Vprašal ga je, kako se piše. Ker se je pisal Švarc, je to zvenelo dovolj nemško, da mu je rekel, naj vzame kolo kot Hitlerjev dar.

Župniku Sunčiču se ni posvetilo, da je »oficir« sam Himmler in da ga pelje v Celje v zapor.

Ko so se med potjo peljali skozi Vojnik in je zagledal Himmler kar tri cerkve, je vprašal Sunčiča, če je to njegova fara. Ko mu je Sunčič povedal, da je tam župnik Anton Lassbacher, je Himmler zaradi nemškega priimka takoj vprašal, če je morda on »folksdojčer« (tako so hitlerjanci imenovali Nemce in nemčurje zunaj Nemčije). Sunčič je odgovoril, da so tam sami Slovenci. Himmler je ukazal šoferju, naj zapelje proti župnišču. Tedaj se je župnik Sunčič zavedel, da je aretiran.

V Celju je Himmler oba župnika odložil v zaporu, saj je tudi sam prišel tja na inšpekcijo. Pozneje so esesovci v zaporu župnika klicali »die Himmlerbuben« (Himmlerjeva fanta), župnika Sunčiča pa je nekoč eden izmed esesovcev vprašal, kdo ga je aretiral. Ko mu je Sunčič odgovoril, da je bil to njegov vrhovni šef, se je esesovec zadrl: »To je čast, verjetno boš postal še papež!«

Župnik Sunčič sicer ni postal papež, sta se pa oba župnika po končani vojni s Hrvaške, kamor so ju izgnali, vrnila na Frankolovo oziroma v Vojnik. • Vira: Kronika župnije Frankolovo in članek Miloša Rybarja v Družinski pratiki 1993; Rybarjevo besedilo je bilo objavljeno tudi v monografija Matija Založnika Frankolovo skozi stoletja, monografija je izšla 2018.

 • Foto zgoraj: na prvi fotografiji Heinrich Himmler, na drugi Alojz Sunčič l. 1939 s frankolovskimi prvoobhajankami in znano učiteljico Vido Štukelj. Foto spodaj: Klanec pri Belem Potoku, kjer je Himmler najverjetneje aretiral Sunčiča, Google Street View.


4 komentarji:

 1. Ni komentarja na tako krasno podlago? To pove vse o današnjem Slovencu.

  1. Včeraj je Janez Janša objavil tvit pridige patra Marka Rupnika pred slabimi desetimi leti. Šel sem poslušat. In prvič po dooolgem času se me je dotaknilo nekaj vsaj malo Živega, kar se duhovniških besed tiče, ker vse ostalo v sebi nima več Moči Življenja. In potem so mi še besni YouTube-staromašni-zavezanci ponovno potrdili temeljni greh katolištva, ki je v popolnem porazumljenju vere in hoje za Kristusom. Takšni so. Sveto pismo govori o dveh demonih, ki tepeta svet, to sta demon iz vode in demon iz puščave. Če to prevedemo, je prvi demon posvetnih čustev, drugi pa demon hladnega razuma. Demona nerazumskega-posvetnega-čustvenega-divjaštva zdaj uporabljata islamski ekstremizem in nižji sloj Zahodne levice; demon hladnega mrtvega razuma pa vlada Zahodnemu svetu in tudi katolištvu. In so povedali, besni staromašni zavezanci, da je katolištvo razumska stvar in: amen! Nobenih čustev! Torej hudič iz puščave. Zato pa imamo puščavo. Totalno.

  Kulturni-šunka-kristjani, skupaj z vrhovnim teološkim zborom, v svoji razumski smrti nikoli ne bodo dojeli, da je Ljubezen do Boga prvi Zakon in Pot, Ljubezen pa je:

  Č U S T V O!

  Ko pa je čustvo očiščeno pohlepa ZAME, in je usmerjeno na Gospoda, postane DUHOVNO, transcendentno čustvo. Ta pa presega vse filozofe, razumnike in vse druge teološke profesure, ki zaradi tega postanejo le to, kar v resnici so: posvetna špekulacija. Ker pa vsi želijo ob sebi in v sebi imeti meso, seveda tega nikoli ne morejo doumeti. To je zahteval že Jezus: Pusti VSE in hodi za Menoj! Sicer ostaneš duhovni butec z nekimi generičnimi zamislimi.

  K zgodbi zdaj. Odlična zgodba, polna biserov, če bralec ni slep. Brane opiše usode mnogih ljudi. Marsikaj se da brati vnaprej, kaj se bo zgodilo. Srbe-"odrešenike" šicajo nemčurji, ujamejo jih Nemci. Župnik Sunčič, Kristus v njem, sprejme celo družino k sebi, ta upor Nemcem pa izrazi tudi z obračanjem glave vstran, ko gredo avti mimo, s čimer je sam sebi nakopal muke, kajti spodobilo bi se zadnji hip pogledati v avto in narahlo prikimati. Tako pa je zbudil Himmlerjev ponos, da je šel demonstrirat svojo moč - povsem brez potrebe. Kajti naci/fašizem je demon čustev brez razuma, zato bi že en običajen medčloveški rahel pomig z glavo uredil vse. Tako pa je razpalil demona in s tem še drugega župnika, Lassbacherja, nehote potunkal v smrtno nevarnost in dolgotrajne muke.

  A Bog včasih deluje po ovinkih. Kajti s tem, ko sta padla v roke hudemu morilcu Wehrmachta, jima je bilo življenje rešeno pred še hujšim hudičem, komunistom. Slovenskim komunistom. Mojim sosedom SS-Dakijem. Ali pa sodnikovim očetom Ribičičem. Ali pa klavcem in rezalcem duhovnikov, Pirjevcem-Ahacem. Branko to lepo nakaže v zadnjem stavku:

  "Župnik Sunčič sicer ni postal papež, sta se pa oba župnika po končani vojni s Hrvaške, kamor so ju izgnali, vrnila na Frankolovo oziroma v Vojnik."

  OdgovoriIzbriši
 2. 2. Hudič torej uporablja enega ali drugega demona, po potrebi. In v kombinacijah. Na naših prostorih, v Evropi (Balkan ne šteje sem) v tej dobi uporablja predvsem hudičev razum, ki se je zavlekel v EU javno hišo, v EU volivce, v Cerkve in v vernike. Na Balkanu in južneje pa še vedno koristi predvsem demona razpaljenih-nizkih-čustev. Opažam pa, da demon zlega-razuma-brez-srca dokaj zlahka obvladuje demona razpaljenih-zlih-čustev, kar lahko vidimo v delovanju slovenske levice, najhujša je trenutno 'ženo, zvano FaTa'. Ti se s ponosom klanjajo pred kipom slovenskega komi-klavca in častijo njegove krvave orgije v vseh jamah Slovenije, zato je jasno, da od obeh župnikov v zgornji zgodbi ne bi ostala niti koščica, če bi padla v roke našim komunistom. Tako pa ju je Bog preko Himmlerja čudežno rešil! In če zavzdihnemo: Hvala Bogu!, bomo na FB, twitterju, instagramu itd takoj bombandirani z diagnozo fašistov-retardiranih katolibanov. Ki nas čakajo novi masakri. Za kar smo si sami krivi.

  Najbrž smo si res. Ker je naša vera postala še en počep pred dvoglavim demonom, ki vlada svetu. Pa tako malo bi bilo treba:

  Moliti sveto Gospodovo Ime Jezusa Kristusa, v tišini in mirovanju, a s popolno zbranostjo in Ljubeznijo.

  Taka molitev ima nuklerano Moč proti hudiču in demonom. Potem pa vzeti orodje v roke. Kdor je poskušal, v najhujših težavah, že ve. Da se takrat začno naše zemeljske okoliščine čudežno obračati na bolje. Zakaj tega v jamah ležeči slovenski kristjani niso vedeli? Tu pa vsa krivda pada na Cerkev: iz Jezusa je naredila Nauk, iz Nauka teologijo, iz teologije pa knjigo receptov za varno grešno življenje. Le kje je tu Ljubezen??, se sprašujem, ko opletam po tej kamniti pokrajini raznotere smrti, ki nenehno buči od krasnih, a mrtvih in ledenih besed. Grozen svet je to.

  Pa vendar, v Cerkvi je še vedno Življenje! A najde Ga le tisti, ki išče s tako silo, kot se oni, ki mu gorijo lasje, tepe po glavi. Najde Ga le tisti, ki od Ljubezni nor v praznem grobu išče Rabunija, kot je to storila Magdalena-srčna.

  Janšev tvit s p. Markovo razlago, govor je dosti krajši od celotnega posnetka:

  https://twitter.com/JJansaSDS/status/1383139511031504897?s=20

  OdgovoriIzbriši
 3. A. Opomnik: Himmlerjeva in levičarska magija

  Nedeljsko jutro je, in ker se včasih zgodi, da po zapisu kot sem ga objavil včeraj, neke levičarje tako zbesni, da sledijo poskusi psihičnega vpliva, se jim za to zahvaljujem, saj so me spomnili, da poštenim ljudem v Si nekaj nujnega sporočim.

  Namreč, "desnica", medtem ko se nekateri med vami napenjate na družbenih omrežjih, levi pol koristi še vse kaj drugega. Psihični vpliv oziroma različne oblike magije. Da se magija na veliko uporablja v podporo politiki v domala vseh deželah sveta, je jasno vsakomur, le lolekom ne. Pri nas se tega poslužuje en del levakov. Da pa ne bi bil kdo od desnih in morda krščenih preveč naiven, naj si prebere tehle nekaj besed.

  Magija, ki se koristi na Zahodu izvira predvsem iz starega Egipta. Tot - Hermes Trismegoistos v GR = Merkur pri Rimljanih. Heberejci so dodali kabalo, šamani iz Vzhoda svojo, Afrika voodoo … Zahodnjaki površno mislijo, da je magija samo neko napenjanje volje skozi različne postopke, kot so obredi npr, da se gre pravzaprav le za moč imaginacije, a obstajajo magije iz Afrike in J. Amerike, ki uporabljajo manipulacijo moči narave, zato so izjemno (!!) močne, še posebej ko so uporabljene črnomagijsko, kar pomeni z namenom škodovati nekomu in sebe oziroma naročnika okoristiti.

  Zahodni svet je, ker je zapustil krščanstvo, postal beznica magijskih kultov. Npr. ves London je magična 'usrana luknja', in enako je z mnogimi velemesti Zahoda/ZDA. Črno magijo najdemo povsod tam, kjer se kopičijo elementi kali-yuge, današnje dobe duhovne teme in letenja duš v pekel: aroganca/napuh, sla po nečisti spolnosti, opijanje/drogiranje, lažnivost. Te lastnosti se razvijajo predvsem na krajih, kjer se kopičijo denar, hazard, prostitucija, opijanje in klanje živali. Torej v velikih mestih. Ljubljani.

  Pojdimo k bistvu. Ne se slepiti, da v Sloveniji levica ne uporablja različnih vrst črne magije v svojem boju za oblast. Še vse več je te magije, saj prihaja z znanjem prišlekov iz Afrike in Arabije. Zaradi tega leva stran tako zelo odpira meje in vabi kogarkoli v državo, saj se zaveda, da bo le z zrušenjem zadnjih temeljev krščanstva lahko uspela. Ta plan je seveda peklenski, saj vodi v neminovni socialistični razpad države, naroda, morale in miru. V pekel.

  Levici pri tem pomagajo mnooogi t.i. desničarji, ki pa funkcionirajo enako kot levaki. Najdemo jih celo v vrhovih ti desnih strank, tudi SDS. Govorijo eno, delujejo pa tako, da razdirajo desni pol. Zadnja afera z novonastalim Erneclovim medijem NTA je razkrila to zahrbtno razdiralnost nekaterih od njih, katere smo pred tem mi vsi podpirali in morda celo volili. Sami so si priklicali prekletstvo nad svojo glavo, ker so dvolični in v službi zla, ki ruši Slovenijo.

  A vrnimo se k magiji v boju za oblast. Obešanje lutk na mostu v MB, blatenje z lažmi, zažiganje lutk, brcanje v umetne glave političnih nasprotnikov, umetniški performansi, ki asocirajo na zakol desničarjev, grožnje s ponovitvijo masakrov, petkovo (islamistično) kolesarjenje itd, so le skromni zunanji indikatorji SILE, ki se odvija v ozadju. Vse to je uporabljal tudi Adolf Hitler, nacist/socialist, enak socialistično-komunističnim fašistom. Dolfe je bil član črnomagijske organizacije ZZ, zato je dobro obvladal postopke manipuliranja množic, tudi skozi ritualno nočno magijo s sto-tisoči prisotnih. Posledično mu je uspelo PROTESTANTSKO državo hitro popolnoma obnoreti. Enak postopek uporablja slovenska levica danes proti vladi Janeza Janše.

  OdgovoriIzbriši
 4. B. Na kratko: tudi pri nas so prisotne močne oblike črne magije, ponoči jih prakticirajo nekateri čez dan "ljubečni2 in nekako "verni" slovenski umetniki, rimarji. S prihodom znanja tujcev se bo to še stopnjevalo. Kaj je lahko obramba pred tem pohodom zla, nemorale in kaosa?

  Pa, ve se. Z magijo proti magiji boš zelo težko uspel. Padel boš v te vojne, iz katerih gredo vsi na koncu v pekel, ker v peklu že so, saj koristijo pomoč hudih duhov in satan jim izstavi STRAAAŠEN račun. Inkvizicija (fizična odstranitev) danes ni več mogoča. Ko sem študiral svetovne zdravilce in belo-magijce, so nekateri od njih povedali:

  "Obstaja pa en tip ljudi med nami, ki so popolnoma zaščiteni pred magičnimi napadi. Blagoslovljeni so. To so tisti, ki Ljubijo Boga in Bog Ljubi njih. Ljubijo Kristusa in sveto Mati."

  Ta Ljubezen jih ščiti pred zlom vseh vrst magij. A vseeno morajo biti ljudje z notranjo močjo.

  Zdaj so si najbrž nekateri krščeni bralci oddahnili: Uhh, rešen sem! Saj sem krščen in kristjan. Ne ne, naivčina, to ni dovolj, ker kdor Ljubi Gospoda, se drži Njegove Besede in navodil, zato Oče Ljubi takega in skupaj z Jezusom prideta k njemu in živita pri njem. Šele takrat. Kar pa ni težko, mimogrede.

  Himmler v zgodbi je bil pod vplivom Hitlerjevega magijskega prerivanja s konkurenco, to je duhovščino. Ves nacizem je bil magijski. Zato se je bal resničnih duhovnikov. In kult pobijanja množic ljudi je tudi komunistični magijski ritual. Tudi oni se bojijo Živega krščanstva. Nekateri ozkogledi "Jamni", sovražni kristjanom, to pripisujejo izključno talmudičnim črnomagijskim Judom, a ti rituali darovanja življenj drugih so bili prakticirani tudi v Afriki in Ameriki, že dolgo pred post-Hebrejci. Znanja o magiji so stara toliko kot človek in gredo nazaj vse do ajdov, nekdanjih velikanov na našem prostoru, katerih silo so znali nekateri manipulirati v svojo korist. In v lastno strašno pogubo.

  Toliko malo v razmislek. Ker, jasno, slovenska vlada: če ta črna magija nad vami ne bo obrodila sadov, bo pa še živa - ker ne bo potočena duhovno - se bodo kmalu začeli: umori. Novi krambergerji bodo padali. Saj niste več tako naivni, a neda da ne? Ta čas zna biti kmalu. Mnogi provokatorji vojne so polno na delu. Rečejo jim 'umetniki'.

  Gospod Usmili se, Kristus Usmili se, Gospod Usmili se! Daj nam pameti in srčne vere.

  OdgovoriIzbriši