torek, 3. november 2020

Verska vzgoja in verski fanatizem

Nekateri bi ga radi spregledali, a verski fanatizem obstaja 

Evropa in Zahod ter ves islamski svet od Maroka do Filipinov se soočajo s pojavom verskega fanatizma in verskega terorizma. Zanimivo pri tem je, da se svetovni mediji, zlasti progresistično liberalne usmeritve, izogibajo izrazu »verski terorizem«. Zanimivo je to toliko bolj, ker sta bili svoj čas ostra kritika religije in domneva, da je religija, zlasti monoteistična, agresivna, v teh krogih precej udomačeni. Tokrat, ko bi se ta njihova domneva lahko še okrepila, pa se zdi, da ti krogi namenoma spregledajo versko podlago terorizma in se osredotočajo na socialne, politične in ekonomske vidike.

Toda, če teroristi ubijajo »v imenu Boga« in hočejo širiti »vladavino Boga« v podobi politične tvorbe kalifata, smo pred pojavom verskega fanatizma, versko sektaškega nasilja in »teološko« zasnovanega terorizma. Eden izmed razlogov, da progresisti tega niso sposobni opisati, je, da tega preprosto niso sposobni dojeti, ker nimajo miselnih orodij, da bi sploh mogli celovito spremljati nek izrazito verski pojav.

O tej intelektualni zagati progresistov in politične levice piše francoski novinar in publicist Jean Birnbaum v knjigi z naslovom Un silence religieux. La gauche face au djihadisme (Pobožni molk. Levica v soočenju z džihadizmom, 2016). Nesposobnost razumevanja religije in njeno podcenjevanje imata na koncu slabe posledice tako za politično analizo in akcijo kot tudi za policijsko delo za zatrtje džihadizma.

Če imamo na eni strani progresistično-liberalni molk o verskem vidiku terorizma, imamo na drugi konservativno-nacionalistično težnjo, ki hoče zaradi terorizma Islamske države kriminalizirati ves islam. Vsemu islamu pripisovati zlo terorizma je skoraj tako, kot bi vsemu krščanstvu pripisali zlo fašizma, nacizma in komunizma, ker so se te tri ideologije pač zaredile v krščanski civilizaciji in so njihovi vodilni akterji (Mussolini, Hitler, Stalin) bili krščeni.


Šibkejša je verska vzgoja, močnejši je verski fanatizem

Ob verskem fanatizmu in terorizmu, ki smo mu priča, prihajajo na dan podatki, ki imajo večjo težo, kot jim jo običajno daje javno mnenje. Podrobne analize mladeničev, ki na Zahodu sprožajo teroristične napade na nedolžne ljudi, marsikomu malodane rušijo njegovo »družbeno teorijo«.

Po nekakšnem marksističnem pojmovanju je terorist nekdo, ki je po krivdi družbe in kapitalizma ekonomsko, socialno in kulturno odrinjen. Ta odrinjenost povzroči jezo, ki jo izkoristijo teroristične organizacije. V resnici pa fantje običajno izhajajo iz normalnih ekonomskih okolij. Denimo, eden od napadalcev v Barceloni leta 2017 je bil zaposlen v firmi v državni lasti in je zaslužil skoraj 2000 evrov mesečno. Poleg tega običajno izhajajo iz mestnih četrti, v katerih živijo priseljenci, ki kot muslimani niso diskriminirani (npr. Moelebeek v Bruslju).

Po kakšnem desničarskem pojmovanju je terorist nekdo, ki je goreč musliman in ki v moči te verske gorečnosti izvaja napade. V resnici pa podatki kažejo, da fantje, ki so se odločili za samomorilske napade, največkrat niso obiskovali mošeje in bili deležni redne verske vzgoje, vsebine Korana pa skoraj niso poznali. Verska in teroristična radikalizacija se je dostikrat zgodila po logiki hitrega spreobrnjena, v zgolj letu dni in zunaj verskih struktur večinskega islama.

To pomeni, da sta redno versko življenje in temeljno versko izobraževanje obratno sorazmerna z pojavom verskega terorizma. Bolj je nekdo že od malega uveden v molitve in premišljevanje svetih besedil, manj je možnosti, da bi pri svoji dvajsetih versko »zblaznel« in šel pobijat »nevernike«. Z drugimi besedami, to pomeni, da je velik in glavni protistrup verskemu terorizmu nikjer drugje kot v veri sami, se pravi, v pravilni in redni verski vzgoji.

Seveda to, kar pišemo za islamsko okolje, velja tudi za krščansko, čeprav krščanskih terorističnih skupin na evropskih tleh ni. Toda nekatera nacionalistična in desničarska gibanja se že razglašajo za »zaščitnike krščanstva«. Če se bodo te skupine radikalizirale, se nam lahko zgodi, da bomo kristjani zaradi njih v podobnem položaju, kot so zdaj muslimani. Nekdo, ki ni nikoli zares bral evangelija (kot zdaj teroristi ne berejo zares Korana), nekdo, ki ne goji molitvenega odnosa do Boga, se bo šel nasilje »v imenu evangelija in krščanskega Boga«.


Vzgoja verske intime

Če govorimo o verski vzgoji kot protistrupu za verski fanatizem, seveda ne mislimo le na »veroučno piflanje« o verskih resnicah in normah, temveč mislimo predvsem na vzgojo verske intime. Vse stoji na spoznanju Boga in izkušnji njegove bližine. Pomagajmo si z uglednim muslimanskim učenjakom.

Mouhanad Khorchide, Avstrijec palestinskega porekla, ki uči islamsko versko pedagogiko na Centru za verske študije (CRS) na Westfälische Wilhelms-Universität v Münstru, je 18. decembra 2015 je v FAZ-u (Frankfurter Allgemeine Zeitung) objavil esej z naslovom Meka in Medina. V njem piše:

Islam močno boleha tudi zaradi tega, ker ga veliko muslimanov krči predvsem na njegovo pravno-normativno raven. Vernik želi najprej vedeti: „Kaj smem in kaj ne smem?“, „Kaj je dovoljeno in kaj prepovedano?“ Toda Koran hoče človeka vzgajati v polnoletno bitje, ki se bo tudi kot religiozna oseba samouresničil. Vera želi človeka ganiti v srcu. Kako naj vendar ljubim Boga in mu zaupam, če je lahko moj odnos do njega definiran zgolj v pravnih kategorijah? S pomočjo pedagogike strahu hočejo kakšni vzgojitelji priti hitro do cilja, saj izhajajo iz prepričanja, da je pri Bogu pomembno zgolj izpolnjevanje ukazov. Koran pa govori drugi jezik. Bog je namreč človeku blizu in brezpogojno naklonjen. Svoj odnos do človeka definira v kategoriji ljubezni: „On jih ljubi in oni ljubijo Njega“ (5:54). Tega ljubečega Boga smo muslimani, žal, skorajda opustili in zamenjali s projekcijo predstave nekaterih plemenskih očakov.

Izziv, ki ga Mouhanad Khorchide zaznava in postavlja za cilj prenovljene islamske verske pedagogike, je spoznanje »ljubečega Boga« in vernikova »ganjenost v srcu«. »Pedagogika strahu«, ki jo je mogoče najti v številnih verskih okoljih, oddaljuje človeka od resnice o Bogu in s tem tudi daje večjo podlago za nastanek morebitnega verskega fanatizma.


Toda problem krščanstva ni fanatizem, temveč brezbrižnost

Oglasil se bo nekdo in rekel, da je članek o verskem fanatizmu v slovenski pastoralni reviji čudna reč, saj da naš največji problem ni prehuda gorečnost, temveč strahotna brezbrižnost zlasti mladih kristjanov. Ta očitek velja samo do neke mere. Res je, da evropsko in naše krščansko okolje ne »proizvaja« fanatičnih in terorističnih verskih skupin, res pa je tudi, da so, kot kažejo analize, v Evropi rojeni islamski teroristi bili v glavnem »rekrutirani« iz versko ohlapnega in versko neizobraženega okolja. Z drugimi besedami, verska brezbrižnost se lahko razvije v popolno zvodenelost in izginotje neke religije, lahko pa po pravilu kontrastov spodbudi čudno reakcijo in vzbudi neko na hitro sfanatizirano versko ali politično držo.

Da iz brezbrižnosti lahko na hitro zraste fanatična drža, v Evropi že doživljamo. Zelo zanimiv je podatek o gibanju PEGIDA. To gibanje si je zastavilo za cilj ustaviti islamizacijo Zahoda. Zna biti grobo v retoriki, ki zadiši tudi po rasizmu. Na svojih pohodih visoko dviguje krščanski križ pravilnih latinskih oblik. In kje se je to »obrambno krščansko« gibanje rodilo? Rodilo se je v morda za evropske razmere najbolj sekulariziranem in najbolj versko brezbrižnem okolju vzhodne Nemčije, natančneje v Dresdnu.

Pot od verske brezbrižnosti do verskega fanatizma je lahko silno kratka. Urejene in tradicionalne verske skupnosti pa imajo ključ, da nas obvarujejo obojega. Ključ se imenuje redna in resna verska vzgoja s poudarkom na osebnem izkustvu ljubečega Boga.


* Članek Verska vzgoja in verski fanatizem je bil najprej objavljen v reviji Cerkev danes, št. 5, l. 2017.

9 komentarjev:

 1. NATANČNA ANALIZA DUŠEVNEGA STANJA ISLAMSKIH MORILCEV, katero morajo razumeti vsi Zahodni voditelji, sicer bo pokol gromozanski.

  Branko, kljub veliki učenosti se motiš. Kot so se motili vsi tisti kristjani in drugi vseh religij in sekt, ki so Mohameda in njegovo relativno majhno peščico podpornikov zaščitili, ko je ta začel vpiti: "Na marate nas samo zato, ker smo muslimani!" In tako je Mohamed preživel, KO PA SE JE OKREPIL, JE POBIL POPOLNOMA VSE SVOJE ZAVEZNIKE IN PODPORNIKE, KI NISO STOPILI V ISLAM. Kdor tega ne ve, je neuk. In zato nevaren Zahodni civilizaciji.

  Ne pozabimo: 1. Mohameda je v preroka naredil heretični kristjan. Prepričal ga je, da mu govori Bog, ne pa demon, kot je Mohamed sprva ocenil. To je heretik ekskomuniciranec storil iz sovraštva do Cerkve. 2. Mohamed je vso svojo kariero pobijal. 3. Verze Korana je (nepismen) pisal (na palmove veje) v posebnem stanju duha, ki ga je doživel ob nošenju spodnjega perila svoje mladoletne žene Ajše. Tega jih pri verouku seveda ne učijo, a to piše v spremljevalnih spisih. 4. Mohamed je umrl od roke Judinje. Po Alahovi volji ga je zastrupila ženska, ki ji je pobil vse njene, njo pa zasužnjil. Ponudila mu je zastrupljenega kozlička in prerok je umiral dolgo in mučno. 5. Alah v Koranu zapoveduje, da kadar muslimani pridejo v hude verske dvome, naj gredo vprašat "ljudi Knjige", torej ljudi Svetega pisma: jude in kristjane. Ker pa ga ti seveda niso prepoznali kot resničnega preroka, nas islam maščevalno smatra kot padle in zato vredne le pobijanja in ropanja. Tako ubijajo tudi resnično svete ljudi in svetnike, kar pa te verske skrajneže z vso gotovostjo pelje v pekel, muslimanom obljubljen s strani njihovega preroka.

  6. Bistvo islamske taktike je takija, prepredeno laganje v svojo korist. V to zvitost sodi tudi navidezno prijateljstvo, ki pa te "v srcu preklinja". To velja tudi evropskemu fajonizmu in kvazi krščanstvu.

  To so le drobci, ki jih ne more in ne bi smel zanikati noben musliman, a jih seveda večina ne pozna, so pa zapisani v Koranu in hadidih.

  Teza, da je islamski terorizem/fašizem, ki vsak dan zažiga cerkve in ubija ljudi po vsem svetu, posledica NEMARNE verske vzgoje, je v primeru islama - grozovito zgrešen. Zakaj? Vse je že napisano, vsa natančna analiza ZAKAJ NEK MIRNI MUSLIMAN V HIPU POSTANE MNOŽIČNI MORILEC "NEVERNIKOV", kar se bo dogajalo nenehno in vse bolj, bolj ko bo Zahod začel vojno proti temu demonu. Naslov te analize je:

  19. Tri faze džihada, o katerih evropske vlade in filantropi nočejo imeti pojma. 3/3

  - Islam že 1400 let uspešno ponavlja enak vzorec, ki je sprva sladek, na koncu pa za vse prisotne brezglav.
  - Od kod prej miroljubnim muslimanom nenadoma ideja, da začno zatirati okolico.
  - Francoski recept za samouničenje.
  - In Rešitev.

  Napisano pred leti, velja za vso zgodovino islama, še posebej pa danes, ko sredi dekadentnega Zahoda živi vse več dekadentnih muslimanov, ki pa jim njihov nauk nudi eno samo rešitev pred peklom, zato bodo to rešitev vse bolj uporabljali - preberite si in delite voditeljem Evrope:

  http://jonah2-10.blogspot.com/2017/02/19.html

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Naj pojasnim še malo:
   pomanjkljiva verska vzgoja NI KRIVA islamskega terorizma (fašizma, enakega komi-socialističnemu fašizmu; demon je isti), ampak so prav visoko šolani islamski kleriki v ozadju tega zla. Prav oni ozko in perfidno šolajo padle, skoraj povsem sekularizirane muslimane, češ da si lahko svojo dušo pred peklom rešijo EDINO še s pobijanjem nevernikov. Tu torej ni nikakršnega govora o Srečanju kakšnega ljubečega Boga, ampak prav obratno - gre se za srečanje hudiča. A tega zavedeni mladi muslimani v svoji identitetni stiski ne vedo, zato teh napol prostovoljnih bombašev in klavcev nikoli ne bo zmanjkalo.

   Po drugi strani pa šolani islamski voditelji strogo molčijo o zelo neprijetnih podrobnostih prerokovega življenja, ker so te celo za muslimane zelo vprašljive, še posebej v današnjem času stika z Zahodno civilizacijo. Vedo, da bi množice vernikov takoj zapustile islam, če bi vse to vedele. Zaradi tega jih raje čustveno dražijo in izkoriščajo to stanje duha za njihov zmotni in padli džihad. Džihad mora biti namreč predvsem proti samemu sebi in svojim strastem, ne pa predvsem v posiljevanju, klanju in ropanju tistih, ki so drugačni, kar te uboge hudiče vodi v zanesljiv pekel, in ne v nebesa.

   Zato je Brankova teza, da bi več verskega znanja muslimanom ne škodilo, pravzaprav odlična takiya, ker če bi muslimani vedeli vsaj toliko o preroku, kot mi vemo o Jezusu, bi še bolj množično zapuščali islam. Kar tudi ga, čim pridejo do tistih vrstic. Če so le pismeni in niso odvisni le od razlag prefriganih šolnikov.

   Problem Zahoda je samo naš problem: ker smo odvrgli pravega Boga, nam je dopuščeno sprejemati Baala vseh sort. A nas bodo milijoni mrtvih streznili. Poljska, Rusija in mnoge druge Vzhodne države Evrope, bodo v naslednjih desetletjih vseeno obdržale nekaj prave vere GOSPODA NAD VOJSKAMI, in v tem jim bo dana moč za veliko zmago nad demonom, rešitev Evrope, a za ceno milijonov mrtvih. Zgodovina se ponavlja, ker je človeška neumnost neomajno vztrajna. Namreč, naivneži, ki niso pastirji, že stoletja nasedajo vedno eni in isti vojni taktiki, ne vedoč, da bodo prvi, ki bodo leteli nekaj nadstropij navzdol na stopnice, ko bo število muslimanov v Evropi naraslo nad 10%. Za zdaj jih je menda 4%. Torej čez nekaj kratkih desetletij.

   Izbriši
 2. Zelo zanimivo in seveda hkrati prav grozljivo...

  Bog se usmili in resi nas!

  Kako si lahko potem ravno voditelji pustijo se temu slepiti in ne nastopijo Ostsee, oziroma bolj odlocno!?...

  Ce se nevedne z lahkoto zavaja( ce bo moril, bo prisel v nebesa, kjer ga caka 12 nedolznih zensk!!!) in Salafisti s prodajo Korana( baje lazne verzije...) na vsakem koraku uradno prepricujejo
  vsakogar na cesti, ze leta in leta..
  Potem je bilo treba ze pred vsaj 30 leti reagirati z STOP lazni veri..
  Upanje vseeno je.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. 1. Stvar ni tako preprosta, ker kot se voda dobro z vinom meša, se tudi islam dobro meša z duhovno propadajočim Zahodom, ki danes temelji na teoretičnem liberalizmu protestantstva, ki je kulminiral v krvavo komunistično revolucijo, katero danes nadaljujejo ateistični zahodni voditelji, katere sta vse premamila MAMON in spolna sla. Vse to sovpada z naravo islama - tisto naravo, ki je skrita spodaj, pod "posvečenimi" ogrinjali.

   Ne gre se za 12 ampak 72 devic v navideznih nebesih, ki naj bi kot plačilo čakale morilca "nevernikov". Že samo v tem lahko prepoznamo NE-transcendentnost islamskega nauka, ker si kot največje ugodje predstavljajo spolni akt z množico devic, kar pa je popoln nonsens in smešna teologija te vprašljive vere. Kajti tisti, ki so Boga/Gospoda Srečali iz srca v srce in celo iz oči v oči, vedo povedati, da jim je od tistega trenutka naprej tudi najvišje spolno ugodje gnusno in ga takoj zavržejo, kajti ugodje biti ob Gospodu in biti Njegov večni služabnik ali celo prijatelj, je neizmerne večje - in še večno je.

   Islamski nauk je sam v sebi konstantno kontradiktoren: kar nekje trdi, kmalu izpodbija. Recimo, Alah je prek Mohameda POTRDIL pristnost Svetega Pisma, in to nekaj stoletij po Kristusu. (Z ničemer ne morejo dokazati, da je današnje Sveto pismo drugačno od tistega, ki ga je listal njihov prerok Mohamed, a vendar lažejo o tem.) S tem je hotel Mohamed doseči, da bi judje in kristjani v zameno sprejeli njegove zapise in teze. Ko pa jih seveda niso, je Alah postal besen in začel zapovedovati stvari, obratne od prejšnjih: napad na "ljudi Knjige". Tu seveda nekaj ne štima: kdor se v to poglobi, je zmeden in razdvojen še on. Tega je v islamskem nauku kar nekaj. En primer, precej neprijeten:

   Mohamed je zapisal nasvet, da če pride tuj moški v hišo in se vznemiri nad lepoto prisotne žene (recimo vodovodar ali elektro-inštalater), mu mora ona ponuditi dojko v sesanje, za nekaj časa, da se možak pomiri. To je Alah sporočil prek Mohameda in je bilo zapisano na palmove liste.

   A je nastal problem: koze so ta del Korana pojedle! Torej so koze po Alahovi volji pojedle del Korana, ki ga je zapisal Alah! ? Vidite, takšne zadeve so za normalnega človeka problem. Zato začne razmišljati s svojo glavo in najde rešitev: tega dela zapisov prerokove žene, na čelu z najmlajšo mladoletno Ajšo, niso marale, normalno. Zato jih je pač "koza pojedla". Ženske se v tem času torej niso dosti spremenile, tudi danes bi emancipirane fajonke pojedle vse palme, na katerih bi pisalo, da morajo kogarkoli pomirjati na tak način - če jim to ne bi pasalo.

   Koran je zelo zagoneten prav zaradi svoje ne-transcendentne protislovnosti, ki tiste, ki mu sledijo, naredi prav tako ne-transcendentno naravnane in protislovne, kar se na človeškem nivoju izkaže kot hinavščina. Pa smo skupaj: hinavski zahodni človek brez Boga ali z lažno senzualno vero se dobro ujame s protestantsko zavistjo, nagnjeno k zavezništvu z "liberalno" levico (škof Geza se je na RTV taktično vzdržal glasovanja in tako omogočil preživetje liderja kraljestva lažnih novic), kot tudi z islamom brez razuma, ki je najbolj opazen del islama v tem obdobju.

   Res, Bog nam pomagaj! Ne bo pa pomagal tistim, ki ne bodo storili nič v ZAŠČITO krščanske vere, torej v zaščito Nauka Boga Očeta in Jezusa Kristusa na tej Zemlji! Namreč: ko bo konec prihodnje vojne, ki sem jo omenil zgoraj, bodo preživeli Evropejci noč in dan preklinjali sedanjo kanclerko, sedanjega papeža in sedanjo evropsko levico, trgovce, ki so v Evropo privlekli tujerodno vrsto, namesto da bi spodbudili TUKAJRODNOST in se vrnili nazaj v objem in zaščito Gospoda, ki je Jezus Kristus.

   Izbriši
  2. 2. Vse je v genetiki. Najboljših primerkov ni mogoče narediti in vzgojiti, ampak se RODIJO. To velja tudi za svetnike. Zato se posiljevalci tako zelo trudijo svoj gen primešati k Božjemu genu. Ker smo postali nemarni v svoji veri, jim je to dopuščeno, in če se ne spametujemo, bo Gospod stvar dopustil vse do bridkega konca. Ko bo ves svet demonski.

   A abelov rod bo takrat že ves Doma. Kako Odrešilno! Hvala Tebi Gospod!

   Izbriši
 3. Pozdravljeni, ali potrebujete finančno pomoč? Sem Susan Benson. Sem posojilodajalec in tudi finančni svetovalec.

  Ali za dokončanje projekta potrebujete poslovno posojilo, osebno posojilo, hipotekarno posojilo ali posojilo? če je vaš odgovor pritrdilen, vam priporočam, da se obrnete na moje podjetje. Ponujamo vse vrste posojil, vključno z dolgoročnimi in kratkoročnimi posojili. Za več informacij nam pišite po e-pošti: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) ali mi pošljite neposredno sporočilo na WhatsApp prek: +447903159998 in v trenutku prejmite odgovor.

  Smo celovito podjetje za finančne storitve in zavzemamo se, da vam bomo pomagali izpolniti vse vaše želje. Specializirani smo za zagotavljanje strukturiranih finančnih rešitev za posameznike in podjetja na najučinkovitejši in najhitrejši način.

  Tu je nekaj razlogov, zakaj bi se morali obrniti na nas za posojilo;
  * Udobje - za posojilo lahko zaprosite kadar koli in kjer koli.
  * Prilagodljiv znesek - odločite se, koliko želite izposoditi.
  * Hitro neposredno financiranje - posojilo prejmite v 24 urah po odobritvi.
  * Prilagodljiva obrestna mera 3%.
  * Visoke stopnje odobritve
  * Prilagodljivo odplačilo - dobite priložnost, da izberete datum odplačila, bodisi tedensko, mesečno ali letno v trajanju od 1 do 30 let.
  * Preprosta spletna aplikacija.
  * Prilagojene smernice in strokovno znanje.
  * Brez skritih stroškov

  Ne izgubite priložnosti zaradi pomanjkanja sredstev. Zdaj se obrnite na moje podjetje, lahko vam pomagamo s posojilom, ker smo pomagali številnim posameznikom in organizacijam, ki se po vsem svetu soočajo s finančnimi težavami

  Za več informacij o naši ponudbi posojila nam prosimo pošljite zahtevo za posojilo prek:
  E-naslov: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  WhatsApp: +447903159998

  Posredniki / svetovalci / posredniki lahko vabijo stranke in so 100% zaščiteni. V popolnem zaupanju bomo sodelovali v korist vseh vpletenih strani.

  OdgovoriIzbriši
 4. Če se pravilno predstavim, sem gospod Michael Benson zasebni posojilodajalec, dam najmanj 5000 EUR posojila ali njegovo protivrednost v drugih valutah za kakršen koli znesek posojil po obrestni meri 3%, to je finančna priložnost za vaše vrata, hitro dobite posojilo do leta 2021. Tam zunaj je toliko ljudi, ki iščejo finančne priložnosti ali pomoč za vogalom in v krajih, pa je še vedno ne dobijo, toda tukaj je. Priložnosti za financiranje na vašem pragu in kot take si ne morete privoščiti, da bi to priložnost izpustili. Ta storitev je namenjena ljudem, podjetjem, poslovnežem in ženskam ter ima na voljo poljuben znesek za več informacij. Pišite nam po e-pošti: MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM, kontaktirajte@Michealbensonagency.com
  Obrazec za izposojo in ga vrnite, obiščite naše spletno mesto: https://michealbensonagency.com/,Whatsapp: +593962046134.

  Polno ime .................

  Zasebna telefonska številka ................

  Država ..................

  Naslov ................

  Država ...............

  Leta ..............

  Prijavili ste se prej ali ne. .............

  Država ..............

  Znesek posojila. ..................

  Obdobje izposoje ................

  Poklic .................

  Mesečni prihodek .....................

  V znak priznanja za te podrobnosti vam bomo poslali soglasje z rokom odplačevanja, in če sprejmete določila in pogoje, boste lahko po odobritvi dobili posojilo, odvisno od resnosti, nujnosti in zaupanja, ki ga imamo za vas.
  Čakam na vaš hiter odgovor.

  Lep pozdrav

  Micheal Benson.

  OdgovoriIzbriši
 5. PROFESIONALNI KLJUČEVNIK, KI LAHKO POMAGA VAM Z LJUBEZNIJO, DA SVOJEGA LJUBEZNIKA NUJNO VRnete PO RAZKADU / RAZVODU, ČE TUDI VAŠA SITUACIJA ZADI BREZUPOŽNA! KONTAKT: INFINITYLOVESPELL@GMAIL.COM JE ZANIMA NAJBOLJŠI SPLETNI MENJALEC ONLINE IN NJEGOV REZULTAT JE 100% GARANCIJA ..

  Po treh letih v zvezi z mojim fantom je moj fant začel hoditi ven z drugimi dekleti in mi izkazovati hladno ljubezen, večkrat mi grozi, da bo prekinil, če si ga upam zaslišati o njegovi zvezi z drugimi dekleti, bila sem popolnoma uničen in zmeden, dokler mi stari prijatelj ni povedal o čarovniku na internetu DR VELIKO, ki ljudem s svojimi odnosi in zakonskimi težavami pomaga moči ljubezni. Uroki, sprva sem dvomil, če takšna stvar kdaj obstaja, vendar sem se odločil, da jo dam poskusi, ko se obrnem nanj, mi je povedal vse, kar moram narediti, kar sem storil, in mi pomagal, da sem naredil ljubezenski urok, v 28 urah pa se je moj fant vrnil k meni in se začel opravičevati, zdaj pa je prenehal hoditi z dekleti in je je z mano za vedno in zares. Za težavo v zvezi ali zakonu se obrnite na tega odličnega uroka.
  Tukaj je njegov stik ..

  KLIC / WHATSAPP: +2348118829899

  EMAIL: infinitylovespell@gmail.com ALI infinitylovespell@yahoo.com

  BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

  OdgovoriIzbriši
 6. Moje ime je Lilian N. To je zelo vesel dan v mojem življenju zaradi pomoči, ki mi jo je pomagal dr. Bila sem poročena 6 let in bilo je tako grozno, ker me je mož res varal in iskal ločitev, ko pa sem na internetu naletel na e-pošto Dr.saguru, kako je pomagal toliko ljudem, da so dobili nazaj svojega bivšega in pomagajo popraviti odnos. in naj bodo ljudje srečni v svojih odnosih. Pojasnila sem mu svojo situacijo in nato poiskala njegovo pomoč, toda na moje presenečenje mi je rekel, da mi bo pomagal pri mojem primeru in zdaj praznujem, ker se je moj mož popolnoma spremenil za vedno. Vedno hoče biti ob meni in ne more storiti ničesar g brez mojega darila. Res uživam v zakonu, kako čudovito praznovanje. Še naprej bom pričeval po internetu, ker je Dr.saguru resnično pravi urok. ALI POTREBUJETE POMOČ, PO KAJ POZNITE ZDRAVNIKA SAGURU ZDAJ PO EMAILU: drsagurusolutions@gmail.com ali WhatsApp +12098373537 On je edini odgovor na vašo težavo in v vašem odnosu se počutite srečni. in njegova tudi popolna v
  1 LJUBEZEN ČOVEK
  2 ZMAGAJTE NAZAJ
  3 SADJE MAJKE
  4 PROMOCIJA ČASOPISA
  5 ZAŠČITA ČAROVOVA
  6 POSLOVNI ČASOPIS
  7 DOBRA ČLANKA
  8 LOTERIJSKI PRAVOPIS in SODNI PRIMER

  OdgovoriIzbriši