torek, 13. februar 2024

Deset trendov za jutrišnjo Cerkev

Leta 2009 je ameriški publicist in izvrsten poznavalec katolištva John L. Allen izdal knjigo z naslovom The Future Church (Prihodnja Cerkev). V njej je nanizal deset trendov, ki bodo v naslednjem stoletju vplivali na stanje in podobo Katoliške Cerkve. Ta odlična knjiga ni bila prevedena v slovenščino, bomo pa zato na tem mestu povzeli »prerokovane« trende in jih z razdalje petnajstih let od izida knjige malce pokomentirali. 

 1. Cerkev bo vse bolj svetovna, večina katolištva bo na jugu planeta. Izvolitev argentinskega papeža (2013) je »od zgoraj« potrdila ta veliki trend. 

 2. Svetovno katolištvo se bo delilo v tri smeri: liberalno katolištvo bo hotelo zmanjšati razdaljo do modernega človeka, binkoštno ga bo poskušalo navdušiti, raslo pa bo tudi trdo tradicionalno katolištvo, ki ne bo sprejemalo dialoga s svetom in bo kritično do 2. vatikanskega koncila. Za Slovenijo lahko rečemo, da te tri smeri niso zelo izrazite. 

 3. Soočenje z islamom bo postalo vsakdanje in izziv za katoliško identiteto. Z islamom bo mogoče sodelovati na področju bioetike in zaščite družine. Komentar: v Sloveniji smo pred kratkim z muslimani složno nastopili glede vprašanja evtanazije. 

 4. Katolištvo bo živelo novo demografijo. Na Zahodu v dveh vidikih: staranje prebivalstva (in vernikov) ter priseljevanje. Tudi Slovenija je v zadnjem desetletju na polno vstopila v ta trend. 

 5. Cerkev tretjega tisočletja bo veliko bolj laična kot klerikalna. Komentar: v Sloveniji se že pripravljamo na post-klerikalno dobo. Z zamudo, glede na to, da je bil trend padanja duhovnih poklicev viden že okoli leta 2000. 

 6. Tretje tisočletje bo prineslo biotehnično revolucijo (kloniranje človeka npr.). Interes kapitala je velik. To bo nova ideološka in moralna fronta, ki se ji Cerkev ne bo mogla izogniti. 

 7. Globalizacija. Po eni strani bo globalizacija misijonarski Cerkvi pisana na kožo, po drugi bo Cerkev še naprej zaščitnica lokalnega, narodnega, tradicionalnega. 

 8. Ekološko stanje bo vplivalo na pojav eko-teologije in eko-kateheze. Komentar: smo v tem. Papež Frančišek je napisal dve okrožnici o okolju (2015 in 2023). 

 9. Zahodna kultura in gospodarstvo bosta izgubila primat, svet bo vse bolj multipolaren. Poleg ZDA bo organiziran še okrog Rusije, Kitajske, Indije in morda Brazilije. Papež in njegove diplomatske službe bodo morale znati delovati v teh razmerah. 

 10. Globalno gledano je binkoštni (karizmatični) slog najhitreje rastoči krščanski slog, za konec meni John L. Allen. Vplival bo na teologijo (vrnitev apologetike), pastoralo (vrnitev eksorcizma) in liturgijo (glasba in ples). Še naš komentar: v Evropi in Sloveniji posebne karizmatične prevetritve ne čutimo.


* Besedilo je bilo najprej objavljeno v rubriki Logos v tedniku Družina;