ponedeljek, 17. februar 2020

Kateheza v času »krize Boga«


Predavanje na akademiji ob 50. letnici katehetska simpozija 
Branko Cestnik, Mirenski grad, 15. februar 2020Uvod: Kakor je v krizi Cerkev, tako je v krizi kateheza

Teolog in kardinal Walter Kasper je nekoč zapisal, da je Cerkev vsakih 500 let v globoki krizi. Kriza Cerkve ne pokonča, pač pa se na koncu izkaže kot menjava paradigme in priložnost za nekaj novega. Tudi oznanjevanje – in s tem kateheza – iz vsake krize pride prenovljeno in polno novega zagona.

Prva kriza je bila ob koncu Rimskega cesarstva, ko se je zaradi vpada poganskih plemen s severa proti Sredozemlju zdelo, da bo kmalu konec krščanske zgodbe. Ni je bilo konec. Ta ista poganska plemena so v naslednjih stoletjih ena za drugo sprejela evangelij in začela tvoriti krščansko Evropo. Druga kriza je bila po letu 900, čas, ki mu pravimo »temni vek«. Spet vdori poganskih narodov, razpadanje sistema, obenem pa reakcija v clunyski liturgični reformi, kakor tudi v duhovno-mirovniškem gibanju, ki mu je pripadala sv. Ema Krška, v rojstvu viteške duhovnosti, ter v kulturi, česar priča so naši Brižinski spomeniki. Tretja kriza Cerkve je nam dobro znana kriza 15. in 16. stoletja: s padcem Carigrada v turške roke, s turškimi vpadi, z moralnim razsulom papeštva, z nastopom protestantizma in zahodnim razkolom. Ta kriza nam je prinesla katekizem in redno katehezo, prevod Svetega pisma v slovenščino, izobraževanje duhovnikov, kopico novih redov in mnogo misijonarskega zaleta.

Zdaj je čas četrte velike krize. Tudi ta kriza izhaja iz več sočasnih dejavnikov. Nekateri so Cerkvi interni in se z njimi lažje spoprimemo, drugi so zunanji in na njih nimamo veliko vpliva. Nekateri dejavniki se ponavljajo iz prejšnjih kriz – npr. upad duhovnih poklicev, drugi so značilni samo za to četrto krizo – npr. ateistični slog življenja. Vsi ti dejavniki pa vplivajo na to našo prav specifično dejavnost Cerkve, ki je kateheza.

Kakor je v krizi Cerkev, tako je v krizi kateheza. Kakor bo Cerkev skozi krizo nekaj starega opustila in začela nekaj novega, tako bo storila tudi kateheza. In tudi obratno. Ne samo kakor bo s Cerkvijo, tako bo s katehezo, temveč tudi: kakor bo s katehezo, tako bo s Cerkvijo. Kar se bo dogajalo v katehezi, se bo dogajalo v Cerkvi. Da zna biti kateheza ena izmed silnic, ki prenavlja Cerkev, vidimo prav na slovenskem primeru, saj je Slovenski katehetski urad (SKU) trenutno tisti medškofijski pastoralni organizem, ki ima najbolj reflektiran pogled na stvarnost Cerkve na Slovenskem. Če uporabim besedo iz zgodovine umetnosti: SKU je ta hip v vlogi avantgarde. Da je temu tako, priča novi katehetski načrt, ki ga je SKU izdeloval minula leta.

Predavanje bo imelo tri poudarke:
-     - »kriza Boga« kot zmagoslavje relativizma, ki prihaja tudi v naše veroučne učilnice in zahteva od nas misijonarski pristop;
-     - »kriza Boga« kot izkušnja zla, ki zahteva od nas solidarnostni pristop ter boj proti pozabi žrtev;
-    - »kriza Boga« kot čas krize Cerkve zaradi spolnih in finančnih škandalov, ki zahteva od več strogosti in previdnosti, ne da bi zapadli v hladno mehansko podajanje vsebin.


1. Kateheza v času »krize Boga«, ki je doba zmagoslavja poljubnosti

Četrto veliko krizo zahodne Cerkve bi mogli povzeti v sintagmo »kriza Boga«, ki jo je v pokoncilskem času skoval pred kratkim preminuli teolog Johann Baptist Metz. Izraz »kriza Boga« dajem v navednice, saj seveda nisem heretik in ne govorim o ontološki krizi Boga.

»Kriza Boga«, o kateri razmišlja Metz, pa nima ateističnih potez, temveč ima verske poteze. Z drugimi besedami: v krizi je vera v Boga, religioznost sama po sebi ni v krizi. Dogaja se nam, kar je kmalu po koncu druge svetovne vojne napovedal Romano Guardini. Zanj sekularizacija ni bila v izginjanju svetega in zatonu bogov – kot jo še mnogi pojmujejo danes – , temveč v metamorfozi svetega in v vse večji privatizaciji religioznosti.

Metamorfozo svetega lahko opazimo v porabniški družbi, ki med drugim posega v sveti čas oz. v polje tretje Božje zapovedi »posvečuj Gospodov dan«. Če ob nedeljah kristjani in post-kristjani sistematsko hodimo v veleblagovnico, že s tem povemo, da je veleblagovnica naš novi tempelj. Če na hodniku veleblagovnici »za srečo« vržemo kovanec v okrasni bazenček, je to primitivno religiozno obnašanje, ki spominja na poganska darovanja krajevnim duhovom.   

Poleg metamorfoze je tu še privatizacija svetega. V času krize Boga torej ne zmaguje ploski ateizem, temveč zmaguje to, kar pogosto srečujemo tudi po slovenskih veroučnih učilnicah: self-servis katolištvo, malo tega – malo onega – ničesar zares, poljubna osebna moralka, psihologizirani Bog (o katerem je med današnjo mašo govoril Milan Knep), veliko romantike – malo ali nič dogmatike, metamorfoza Božiča v sakralizirani prihod coca-colinega Božička, metamorfoza Velike noči v praznovanje pomladi …

Tudi ideološki pristop k religiji ni več bojevit in radikalen, kot je bil še pred desetletji. Danes ideal razsvetljenskih in racionalističnih elit ni izbris religij. Danes je ideal mešanje religij, njihovo niveliranje na isto višino, njihova redukcija na estetiko in zdravje, njihova multi-kulti uporabnost. Razsodnik, kaj je v religiji prav in kaj narobe, pa je posameznik in njegove želje. Drug razsodnik sta kapital in država ter njune želje.

Kateheza je v okolju, kjer je sveto podrejeno človeškim potrebam in privatizirano, velik izziv. Kaj storiti? Povečati bojevitost? Nek katehet je enkrat dejal, da se pri verouku počuti kot sv. Jurij, ki se spopada z zmajem sedanje mentalitete, ki je vsa v znamenju poljubnosti in porabništva. Ne bi rekel, da moramo povečati bojevitost. Spremeniti pa moramo naš »modus operandi«, naš način delovanja, našo katehetsko mentaliteto.

Primer. Pomnimo situacijo naših predbožičnih katehez. V srcu Cerkve, v srcu župnije, v veroučni učilnici, se moramo včasih z otroci prav spopasti za resnico o Božiču, ko zatrdimo: »Za Božič ne pride Božiček! Za Božič se rodi Jezus, Božji sin!«

To pa je situacija, ki ni tipično katehetska. Če se kot katehet tako rekoč v srcu Cerkve, v fizičnem srcu župnije, v veroučni učilnici, spopadaš za resnico o Bogu, je to tipično misijonarska situacija. Z drugimi besedami: veliki kulturni obrat, ki je človek odrinil Boga, religijo pa prilagodil in vzel k sebi, našo katehezo vse bolj spreminja v misijonarsko dejavnost. In dokler imamo 50 % vpis slovenskih otrok na verouk, na misijon ni potrebno iti na ulice, temveč je dovolj, da ga vršimo v veroučni učilnici.

Nov slovenski katehetski načrt to novo situacijo – če tako rečem situacijo »krize Boga v veroučni učilnici« – predvideva in nanjo odgovarja s predlogom reforme kateheze, ki bo vsaj v prvih letnikih bolj kerigmatična in misijonarska. Staro zaporedje oznanjevanje – spreobrnjenje – zakramenti – kateheza je namreč marsikje podrto. V postmodernih časih moramo pri katehezi tako oznanjevati kot spodbujati k spreobrnjenju.

To pa zahteva zelo globoke spremembe v katehezi. Nekaj kozmetičnih popravkov in nekaj posodobljenih učbenikov ne bo dovolj. Ker osrednji korpus katehetov še vedno tvorijo duhovniki, ki pa so vse bolj stari in obremenjeni z drugimi stvarmi, ni pričakovati, da bi to reformo zmogla zdajšnja konstelacija katehetov. Dozdeva se, da bo za kaj takega morala priti neka nova generacija.


2. Kateheza v času »krize Boga«, ki je doba pozabe žrtev in trpljenja

Francoski filozof, teoretik postmodernega ateizma, André Glucksmann je pred dvema desetletjema spisal knjigo Tretja smrt Boga. V njej pravi, da je Bog umrl trikrat: prvič na križu, drugič v knjigah Marxa in Nietzscheja, tretjič v duši evropskega človeka XX. stoletja. Na križu je Bog nekako sam sebe »sklatil z Neba« in pričel on sam sekularizacijo. V knjigah filozofov je umrl v človeškem umu. Ostala je duša evropskega človeka. Umiranje Boga v tej duši pa ni vesel dogodek. Od zunaj morda deluje kot festival poljubnosti, relativizma, udomačitve svetega, od znotraj pa moremo opaziti neko mračno sredico. Umiranje Boga v duši evropskega človeka XX. stoletja je namreč tesno povezano z obema vojnama, z genocidi, s Hirošimo, s trpljenjem nedolžnih, danes lahko rečemo da tudi z novejšim islamskim terorizmom. Za Glucksmanna je prav genocid prvi in najpreprostejši dokaz, da Boga ni oz. »ni več«.

Če ponazorimo. Nahajamo se na Mirenskem gradu, ki je le streljaj daleč od rovov soške fronte. Vprašajmo se, kako je bilo katoličanu, ko je pred dobrim stoletjem tukaj krvavel, trepetal, stradal, streljala na Italijane, ki so bili katoličani tako kot on? Videl je pasti mnoge svoje tovariši, daj je skozi nepopisne grozote. Mislite, da to ni vplivalo na njegovo dojemanje Boga? Mislite, da ni bil njegov intimni odnos do Bog prav nič poškodovan? Mislite, da se na soški fronti med našimi predniki ni dogajala »smrt Boga«?

Če se verujoči ne bomo povsem strinjali z Glucksmannom, češ kako genocid že sam po sebi dokazuje, da Boga ni, se pa vsekakor lahko strinjamo z Johannom B. Metzom, ki je učil, da Bog po Auschwitzu ni več »isti«. Vsesplošna izkušnja zla XX. stoletja je zelo poškodovala naše religiozno čutenje. In to toliko bolj, ker se je zlo – katerega resničnost in šifra je »Auschwitz«, lahko pa bi tudi bil »gulag« ali »Huda jama« ali »Dresden« (katerega bombardiranje se spominjamo te dni) – spočelo, zaredilo in prišlo do vrhunca v srcu evropske celine, ki je bila dobro tisočletje impregnirana s krščanstvom.

Tema zla in Boga je po eni strani večna tema filozofske in teološke refleksije (teodiceja), po drugi tabu. Eden redkih, ki se je pri nas te občutljive teme lotil, je Karel Gržan. To je bilo v knjigi Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? Ne preseneča, da je Gržanova knjiga slovenski katoliški prostor tiho obšla.

Zlo, o katerem govorimo, nas prizadeva na dva načina:
- v obliki (podzavestne) zamere do Boga in nezaupanja v oznanilo;
- v obliki pozabe žrtev, ki je pozaba Boga.
Oba načina sta prisotna v naših veroučnih učilnicah.

Da, ta »po-auschwitzski Bog« je tiho navzoč tudi v naših veroučnih učilnicah. In sicer kot čutenjska in mišljenjska podstat, ki bi jo lahko označili kot nekakšno podazvestno zamero do Boga. To je tista zamera, zaradi katere človek katehetovim besedam o dobrem Bogu nekje na dnu svoje duše nerad verjame. To je tisto čutenje, ki samo po sebi daje prostor verskemu dvomu.

Kako iz zagate? Bo naš običajni verouk obenem tudi neke vrste terapija? Bomo skozi verouk zdravili ranjen odnos med človekom in Bogom? In če je verouk prikrita terapija, kakšen je primarni postopek te terapije? »Potreba, da pustimo trpljenju do besede, je pogoj za vsako resnico,« je zapisal Theodor W. Adorno, nemški filozof. Kar se komu zdi kot nerešljiv problem razmerja med Bogom in zlom, postaja rešljiv problem, ko pustimo trpečemu človeku do besede. Če smo na strani žrtev zla in če poslušamo, kar nam pravijo žrtve, je »kriza Boga« občutno manjša. Če žrtev nima besede, se zlo zgolj jača.

Na tej točki je potrebno uvesti nov pojem – pozaba žrtve. Po Johannu B. Metzu je pozaba Boga tesno povezana s pozabo žrtev. Auschwitz (soška fronta, gulag, Huda jama …) kot tak poškoduje naš odnos z Bogom, a poškoduje ga usodno bolj v trenutku, ko začnemo gojiti kulturo pozabe žrtev. Pa tu ni samo Auschwitz. Tu je svetovni kapitalizem in porabniška družba, ki jo Metz diagnosticira kot bistveno nagnjeno k pozabi žrtev. V porabniški družbi je na primer zelo zaželeno, da kupuješ pametne telefone, ni pa zaželeno, da vprašaš, kako in preko koliko izkoriščanja revnih pridemo so surovin zanje. Od »dobrega porabnika« se pričakuje pozaba žrtve. Dobro vemo, da mnogi naši veroučenci »veselo« živijo to kulturo pozabe žrtev, ki je v nadaljnjem koraku osnova za pozabo Boga.

Naloga naše kateheze se v teh razmerah rišejo same po sebi. Naša kateheza bo sproti izstopala iz logike pozabe ubogih in bo vztrajala na solidarnosti do vsakovrstnih žrtev. Problem zla bo reševala preko učenja, kako se ljubeče spominjati žrtev in kako ljubiti uboge. Naš kateheza zato ne bo zgolj zakramentalna mistagogija, temveč uvajanje v pristopanje k viru vseh zakramentov, ki je Kristusov križ – križ Žrtve. Povedano preprosto: veroučenec prihodnosti ne bo samo hodil na verouk v župnijsko učilnico, temveč bo tudi obiskoval bolne in ostarele v svoji bližini ter zbiral pomoč za uboge tega sveta. Veroučenec prihodnosti bo že v osnovnošolski dobi rastel v čutu za globalno pravičnost. Njegovo socialna in ekološka osveščenost bo presegala ideološke modne muhe, ki jim ploska svet, ker bo koreninila v Kristusovem križu. Veroučenec prihodnosti bo na vprašanje »le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih?« odgovoril: »Bog je tu, ob tebi, ki trpiš, zato ker sem jaz ob tebi.«


3. Kateheza v času zdravljenja Cerkve

Pred dobrim mescem dni je na Teološki fakulteti v Ljubljani potekala enodnevna konferenca s pomenljivim naslovom O katehezi in pastorali v času iskanja novega zaupanja v Cerkvi. Govora je kakopak bilo o finančnih in spolnih škandali v Cerkvi, ki rušijo zaupanje vanjo. Če pomislimo, da so spolni škandali zlorabe mladoletnih oseb s strani duhovnikov velikokrat pravzaprav škandali, katerih ozadje je bila tudi kateheza oz. katehetski odnos, je jasno, da je morda največja oškodovanka tega dogajanja prav kateheza. Zadeva je usodna za oznanjevanje in katehezo. Janez Vodočar, eden izmed razpravljavcev, je dejal: »V ozračju, kjer ne bomo mogli od sumničenja in nezaupanja preiti v očiščenje in novo rast, je vedno manj verjetno, da bo pričevanje vseh oznanjevalcev v današnjem svetu prinašalo oznanilo odrešenja.«

Spolna zloraba otrok s strani posvečenih oseb v okviru pastoralne in katehetske dejavnosti po svoje ponazarja obe zgoraj navedeni potezi »krize Boga«. Prva poteza: pri pedofilskem duhovniku srečamo relativizem in poljubnost, moralni laksizem do meja zločina in čez, podreditev vere in verske ustanove lastni spolni pohoti. Druga poteza: pri pedofilskem duhovniku srečamo zlo, ki je hudičevsko. Glede slednjega: v velikočetrtkovem pismu duhovnikom l. 2002 je papež sv. Janez Pavel II. med drugim zapisal: »Globoko smo pretreseni zaradi grehov nekaterih naših bratov, ki so izdali pri posvetitvi prejeto milost, ko so padli v najhujše oblike ‘skrivnosti zla’, ki deluje v svetu.« Poljski papež je za pedofilske duhovnike uporabil izraz »mysterium iniquitatis«, ki je izraz, ki ga uporabljamo za opis delovanja hudiča v svetu.

Skratka, pedofilski duhovnik je groteskna in kriminalna sinteza »krize Boga« in krize Cerkve na prelomu iz drugega v tretje tisočletje. Podobno kot je bil papež Borgia groteskna in kriminalna sinteza »krize Boga« in krize Cerkve v 15. stoletju. Še več, pedofilski duhovniki potrjujejo preroške besede papeža bl. Pavla VI., ki je l. 1972 dejal: »Satanov dim je vstopil v Božji tempelj.«

Kateheza se je vsled tega znašla v očesu orkana. To čutimo tudi pri nas. Četudi na Slovenskem nismo priča epidemiji duhovniške pedofilije, nekateri katoliški starši otroka ne vpišejo v katehezo ali zaradi protesta ali zaradi pohujšanja ali zaradi večjega občutka varnosti lastne družine. Tisti, ki ga vpišejo, pa povečajo svojo pozornost na obnašanje kateheta, da se slednji – četudi čist v mislih, besedah in dejanjih – zna počutiti kot preiskovanec na rentgenu, kar spet ni prijetno.

A kot je dejal papež Frančišek: »Rad bi poudaril nujnost, da spremenimo to zlo v priložnost očiščenja.« Če je kateheza v očesu orkana, ima ravno v tej pozicijo posebno odgovornost in posebno priložnost, da obnavlja zaupanje in ozdravlja Cerkev. Če so pedofilski škandali duhovnikov nekakšna sinteza »krize Boga« in krize Cerkve, je ravno zaščita otrok v okolju kateheze naš prvi odgovor na to globoko duhovno krizo. Če bo na račun zaščite otroka potrebo prijaviti kakšnega kateheta in bo trpel družbeni ugled Cerkve, to ne bo drugega kot naš obračun s hudičevskimi nakanami in naš obračun s skušnjavo posvetnosti te iste ustanove. To bo spreminjaje zla v priložnost očiščenja.

Obenem pa bo na preizkušnji naša pedagoška modrost. Zavoljo zaščite otrok in boja proti spolnim zlorabama kateheza ne sme postati sterilna in mehanska. Katehet ne sme postati kovinski robot, ki z razdalje nekaj metrov zgolj verbalno podaja snov, kot je po programu. Katehet seveda ne sme z rokami kakor iskati otroka, ne smemo pa tudi pustiti, da bi bil vsak dotik sumljiv in kriminaliziran. Pomnim predavanja pri rimskih salezijancih, ko so nas poučevali o katehezi otrok s posebnimi potrebami. Profesor je eksplicitno dejal, da moramo takega otroka znati prijeti za roko, ga objeti. Ravno naravni dotik v takšnih primerih pomaga, da evangeljska vsebina naravno zaživi. Naj spomnim, da je na temo besede in dotika pred kratkim za Radio Ognjišče spregovorila tudi Alenka Rebula. Dejala je, da beseda komunicira, dotik pa gradi odnos v globino, zato je dotik močnejši od besede.


Zaključek: Dobimo toliko, kolikor upamo

Če zaključim. Četrta velika kriza Cerkve se od blizu dotika kateheze. »Kriza Boga«, tipična za to dobo, se čuti tudi v naših veroučnih učilnicah. Kaj zdaj?

»Kateheza v času krize Boga« se seveda sliši dramatično. Nekdo bi mogel pomisliti, da katehiziramo malodane v apokaliptičnih časih, ko bo marsikaj odvisno od naše hektike in discipline, od super-aktivizma in kdo ve od kakšnih novih katehetskih metod. V bistvu pa moramo ostati mirni. Le bolj pozorni moramo biti na določene globinske vzgibe, ki jih pred nas postavlja ta četrta velika kriza v zgodovini Cerkve. Od Svetega Duha si izprosimo darov, ki so v teh časih potrebni. Okrepimo zavest, da smo v krizi mi, medtem ko Sveti Duh ni v krizi. Mi imamo mračno sliko, Sveti Duh že gradi svetlo alternativo.

Kot nam je med današnjo pridigo položil na srce škof Marijan Turnšek, je krizno obdobje čas za drugo teologalno krepost – upanje. Papež Frančišek je v letošnji Poslanici za svetovni dan miru zapisal: »Upanje je krepost, ki nas postavi na pot in nam da krila, da gremo naprej celo takrat, ko se ovire zdijo nepremagljive.« Na koncu poslanice citira sv. Janeza od Križa, ki pravi: »Dobimo toliko, kolikor upamo.« To je strateška smernica za katehezo: v prihodnje bomo imeli takšno katehezo, kakršno bo porodilo naše globoko upanje v Božjo ljubezen in v sodobnega človeka. Dobili bomo toliko, kolikor bomo zmožni dejavnega upanja.


* Foto: Slovenski katehetski urad

9 komentarjev:

 1. Branko, odlično zapisano.Tudi meni se poraja ogromno vprašanj, ki so se mi pojavila v zadnjem letu in pol odkar sem duhovnik. Kateheza pri verouku( imam 14 ur tedensko) kot takšna ki jo poznamo ziher ne bo preživela. Resnično se sprašujem kje začeti na povsem drugačen način kot je v navadi, ker opažam, da kar govorimo otrokom je za njih tako nerazumljivo, da enostavno ignorirajo in te enostavno izklopijo kot da ne obstajaš v učilnici. Kruto vendar resnično.

  OdgovoriIzbriši
 2. Pozdravljeni in dobrodošli pri globalnih posojilnih storitvah Spotcap, moje ime je Claudia Klein, posojilodajalec sem in tudi posojilna svetovalka.

  Ali nujno potrebujete finančno okrepitev? potrebujete posojilo za različne namene? če je vaš odgovor pritrdilen, vam svetujem, da se obrnete na moje podjetje prek | spotcapglobalservices@gmail.com | ali nam sporočite na WhatsApp: +4915758108767 | in imate posojilo na svojem računu v 24 urah, ker nudimo odlične posojilne storitve po vsem svetu.

  Ponujamo vse vrste posojilnih storitev (osebni posojilo, posojilo za podjetja in številne druge), ponujamo tako dolgoročne kot tudi kratkoročne posojila, poleg tega pa si lahko izposodite do 15 milijonov evrov. Moje podjetje vam bo pomagalo doseči različne cilje s široko paleto posojilnih izdelkov.

  Vemo, da je bilo pridobivanje zakonitega posojila vedno velik problem Posamezniki, ki imajo finančne težave in jih potrebujejo rešitev, ima veliko ljudi zaradi visokih obresti tako težko pridobiti lastniško posojilo pri lokalnih bankah ali drugih finančnih institucijah. stopnja, nezadostno zavarovanje, razmerje med dolgom in dohodkom, nizek kreditni rezultat ali kateri koli drug razlog

  Ni več čakalnih dob ali stresnih obiskov bank. Naša storitev je na voljo 24/7 - dobite lahko posojilo in dokončate svoje transakcije, kadar koli in kjerkoli jih potrebujete

  Nudimo 24 urne storitve posojila svetovnega razreda. Za poizvedbe / vprašanja? - Pošljite e-pošto na | spotcapglobalservices@gmail.com | ali nam sporočite na WhatsApp: +4915758108767 | & Prejeti odgovor v trenutku.

  Tvoja družina, prijatelji in sodelavci ne potrebujejo vedeti, da imate malo denarja, preprosto nam pišite in prejeli boste posojilo.

  Vaša finančna svoboda je v vaših rokah!

  OdgovoriIzbriši
 3. Dobil sem sms, da je Branko spet spregovoril. In ker je v nekaj dneh le en komentar pod to analizo, ne morem verjet, kakšna duševna revščina je ta katoliška druščina cerkvenih prijateljev Branka, edinega spodobnega duhovniškega blogerja. Brane pozna stotine duhovnikov in katehetov, in enega ni, ki bi znal tu spodaj kaj Živega dopisati. Tudi to je slika vsega. Mehansko mrtvilo.

  Zgornja dobra analiza pa se še vedno ne dotika samega jedra. Problem kateheze je le končna posledica. Vzroka pa te glave kunštne teološke nikakor več ne najdejo. To me fascinira, zapira usta, kajti razhod z Resnico je tako brezmejen, tudi v škofovskih glavah, da to človeka vodi v balistično začudenje.

  Poglejte ta aksiom hoje za Gospodom: ZAČNE IN KONČA SE PRI KONTROLI LASTNEGA UMA, SVOJIH MISLI. Katere brez tega procesa napredujejo v dejanja, ta pa v neOdrešilne navade. Padec. Tisti, ki imajo dar občutenja notranjega stanja ljudi, lahko zaznavajo, da domala popoln duhovniški zbor, vsak posameznik posebej, domala ves dan, vse življenje, v svojih mislih ne nosi Jezusa, ampak razmišljajo le o posvetnem svetu, to pa je seveda človeška greznica, če se ostane le pri tem.

  Ko se iskalec Boga drži edinega načela hoje za Bogom: NENEHNO MISLI NA GOSPODA IN NIKOLI NE POZABI NANJ!, s tem vstopi v polje duhovnega boja s samim seboj: nekakšna nenehna mera samokontrole svojih misli je nujna! Šele od tu naprej postopoma nastaja Odnos z Gospodom. Redna molitev rožnega venca ali NENEHNO ponavljanja Božjega Imena, Z VSEM SRCEM, je en tak način, če pa bi se novoteologi zavedali, da je molitev poleg Srečanja z Gospodom tudi močno orodje za samokontrolo naravne živali v sebi, bi bilo vse drugače: Pot bi se odprla.

  Kdor ima večjega psa, in se skupaj nista lotila skupne vzgoje, že po 10h mesecih spozna, da je pes neobvladljiv šef, ki postaja nevaren vsem okoli sebe. Ker nima vodje, sam želi biti vodja in nastane totalen kaos. Kako se takšna grozna situacija rešuje, da ne gre pes na evtanazijo? Enostavno je potrebo vzpostaviti STANJE BREZ VSAKRŠNIH DRUGIH MOŽNOSTI. V tem primeru se pes hitro vda in postane miren in sodelujoč.

  Enako je pri ljudeh: današnji papež, kardinali in škofje in duhovniki niso šli skozi takšen proces absolutnosti Jezusovega Nauka in samonadzora, zato so vse njihove domislice daleč stran od Svetega Duha: hudi duh so. Nenehno miselno živijo v človeški greznici, pozunanjeni, kot je to strokovno opisal Branko. Poglejmo se, kristjani; tu lahko v obliki kužata vidimo naše misli, škofe, duhovnike, našo družbo, ki ni šla skozi proces (samo)vzgoje, potem pa tik pred usmrtitvijo po sreči naleti na svetega duha. Ki je izjemno DOSLEDEN in izjemno LJUBEČ. Sledi hud boj, na koncu pa naše poražene nore misli in porivi odnehajo - in sveti duh dobi POLJUB! Kako ganljivo in odrešilno! Poglejte v celoti, vredno samo-aplikacije:

  https://www.youtube.com/watch?v=pKNthujBNBg&feature=youtu.be&list=PLY_Bt63gp0y58O9eafn0aVskpke3dxNLk

  To so svetniki, to so komune, to so samostani nekoč, to je Pot.

  OdgovoriIzbriši
 4. Pozdravljene dame in gospodje.
  Moje ime je Susan Benson, posojilodajalec sem in tudi finančni svetovalec. Če potrebujete finančno stabilnost, sem prava oseba, s katero se lahko obrnete, denar ne posojam samo, finančno svetujem vsem. Moja najpomembnejša prednostna naloga je vaša finančna stabilnost, prosim, sporočite mi in na voljo vam bom 24 ur.

  Če nujno potrebujete finančno okrepitev, sem prava oseba, s katero se obrnete, posojam vse vrste posojila, ne glede na to, ali gre za osebno posojilo, komercialne posojile ali potrebujete posojilo iz kakršnih koli drugih razlogov, vam svetujem, da se obrnete na moj podjetje preko {Email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ali mi pošljite sporočilo neposredno na WhatsApp preko: +447903159998} in prejmite odgovor v trenutku.

  Moje podjetje je celovito podjetje za finančne storitve, ki je zavezano, da vam pomaga izboljšati dolgoročno finančno uspešnost.

  Lastnosti in ugodnosti;
  ✓ Za posojilo lahko zaprosite kadarkoli in kjer koli.
  ✓ Lahko si izposodite od 1.000 EUR do 20 milijonov EUR.
  ✓ Posojilo prejmite v 24 urah.
  ✓ Znatna obrestna mera 3,0%.
  ✓ Dobite možnost, da izberete datum vračila, bodisi tedensko, mesečno ali letno v trajanju 1-30 let.
  ✓ Enostavna spletna aplikacija.
  ✓ Prilagojeno vodenje in strokovno znanje.
  ✓ Finančno svetovanje.

  Se vam zdi tako težko dobiti posojilo pri lokalnih bankah ali drugih finančnih zavodih? In vas skrbi, da ne boste mogli dobiti posojila? ne skrbi več, ker je moje podjetje pomagalo številnim posameznikom in organizacijam, ki se po vsem svetu soočajo s finančnimi težavami. Ko se prijavite pri nas, se prijavite pri zaupanja vrednem podjetju, ki skrbi za vaše potrebe po financiranju. V celotnem postopku boste poskrbeli.

  Za več informacij o naši ponudbi za posojilo nam vljudno pošljite zahtevo za posojilo preko:
  E-pošta: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  WhatsApp: +447903159998

  Kar zadeva financiranje, smo trenutno najboljša možnost. Ne bodite napačni, če nas ignorirate, če želite začeti, nas kontaktirajte.

  OdgovoriIzbriši
 5. Pozdrav

  To je res težka situacija, glede vas kot duhovnikov, kako pripeljati veroučence k Bogu. Res težka naloga.

  A vendar, kot se verjetno zavedate in morda samo v razmislek. Ni tezava samo zaradi otrok ampak je nastala že prej pri njihovih starših. Otroci so samo odraz ali ogledalo staršev. Torej če je starš grešnik mislim velik gresnik: popiva, pretepa, skace čez plot in kot glavno ne more nadzorovati uma in svojih čutov, potem je produkt to kar je.

  Kaj pravijo vede na to: duša, ki je bila v preteklem življenju zelo pobožna, se rodi v družini, ki je pobožna. Poglejmo za primer znane svetnike.

  Potem je tu Karma ali kar seješ to žanješ. Dokler tega zavedanja pri starših ni, kako bo potem pri njihovih otrocih.Namrec, zavedanje, da obstajajo pretekla grešna dejanja duš, ki so zapisana v našem podzavestnem umu, nam daje odgovor,zakaj Bog tolerira ali dopušča zlo. Kot rečeno, ne gre samo za to življenje sedaj v tem trenutku.
  Otroci to seveda se težje sprejmejo, če tega osnovnega znanja nimajo danega od staršev.
  Materialni blišč je tako močan, da če ne pogledaš stran si ujet.
  Drugace pa ja,socustvujem z vami duhovniki, kar se verske vgoje otrok tiče imate zelo težko nalogo.

  Janez

  OdgovoriIzbriši
 6. Pozdravljeni, se soočate s pravočasnimi finančnimi izzivi?
  Sem Susan Benson, sem posojilodajalec in tudi finančni svetovalec.

  Glede na gospodarsko stagnacijo, ki jo svet doživlja zaradi nastajajočega virusa Corone, s prisotnostjo denarnega presežka v naši instituciji želimo pospešiti kroženje denarja s financiranjem strank s posojilom v Evropi in zunaj nje.

  Ali potrebujete nujno posojilo za začetek podjetja, nakup hiše ali avtomobila? Potrebujete posojilo iz drugih osebnih razlogov? Če to berete in veste, da potrebujete finančno podporo, se obrnite na moje podjetje. Ponujamo vse vrste posojil, tako zavarovana kot nezavarovana posojila. Z nami lahko stopite v stik preko e-pošte: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ali mi pošljete sporočilo neposredno na WhatsApp preko: +447903159998 in prejmite odgovor v trenutku.

  Smo celovito podjetje za finančne storitve in smo zavezani, da vam bomo pomagali izboljšati svoje dolgoročne in kratkoročne finančne cilje.

  Lastnosti in ugodnosti;
  * Udobnost - za posojilo lahko zaprosite kadarkoli in kjer koli.
  * Fleksibilni znesek - Odločite se, koliko želite izposoditi.
  * Hitro neposredno financiranje - prejmite posojilo v 24 urah po odobritvi.
  * Fleksibilna obrestna mera 3,0%.
  * Visoke odobritve
  * Dobite možnost, da izberete datum vračila, tedensko, mesečno ali letno, v trajanju 1-30 let.
  * Enostavna spletna aplikacija.
  * Prilagojena navodila in strokovno znanje.
  * Brez skritih stroškov

  Številni ljudje zaradi nekaterih razlogov tako težko dobijo posojilo pri lokalnih bankah ali drugih finančnih zavodih.

  Če resnično potrebujete rešitev za svoje finančne izzive, samo pišite mojemu podjetju, da vam bomo pomagali s posojilom. Pomagali smo številnim posameznikom in organizacijam, ki se po vsem svetu soočajo s finančnimi težavami. Ko se prijavite pri nas, se prijavite pri zaupanja vrednem podjetju, ki skrbi za vaše finančne potrebe, naša najpomembnejša prednostna naloga je vaša finančna stabilnost in za vas boste poskrbeli skozi celoten postopek.

  Za več informacij o naši ponudbi za posojilo nam vljudno pošljite svojo posojilo preko:
  E-pošta: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ALI;
  WhatsApp: +447903159998

  OdgovoriIzbriši
 7. ZDRAVO; Potrebujete posojilo?
  Nudimo vse vrste posojilnih storitev: osebno posojilo, poslovno posojilo, hipotekarno posojilo, avto posojilo, konsolidacijsko posojilo, posojilo za plačilo računov in še veliko več.

  Ali potrebujete posojilo za financiranje vašega projekta?
  Lahko vas podpremo s posojilom za izvajanje vaših projektov, kot so: gradnja hiš, pisarn, kmetij, pa tudi financiranje vaših potovalnih projektov, vašega podjetja ali projekta, za katerega potrebujete zunanje financiranje.

  Potrebujete investicijski sklad?
  Lahko vlagamo v vaše velike projekte. To je rezervirano za podjetja, ki iščejo vlagatelje za financiranje njihovih raziskovalnih projektov, nepremičninskih projektov, prevzemov in drugih poslovnih potreb.

  IZBERITE NAJBOLJŠE MOŽNOSTI KREDITA ZDAJ
  Za več informacij o naših storitvah nas kontaktirajte preko tega e-poštnega naslova: novaglobalfinances@gmail.com

  Kaj ponujamo;
  Nudimo vse vrste posojilnih storitev. Nudimo zavarovana in nezavarovana posojila, prav tako pa lahko zaprosite tudi za dolgoročne in kratkoročne posojila po zelo ugodni obrestni meri. Moje podjetje vam bo pomagalo doseči različne cilje s široko paleto posojilnih izdelkov.

  Lahko si pomagamo!
  NOVA GLOBAL FINANCIAL SERVICES je podružnica ene najmočnejših finančnih skupin v Evropi in po vsem svetu z velikim kapitalom. Sledimo strategiji prisotnosti, kjer najdemo rast, povezujemo kupce z možnostmi, ki jih ustvarja, pomagamo rasti podjetjem, gospodarskemu razvoju in posameznikom, da uresničijo svoje ambicije. Trgovali smo že več let in v današnjem času dajali nešteto posojil .

  Pošljite zahtevo za posojilo zdaj !!!
  Ime: Camilla Karlsen (uradnica za posojilo)
  Kontaktna pošta: novaglobalfinances@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 8. Če se pravilno predstavim, sem gospod Michael Benson zasebni posojilodajalec, dam najmanj 5000 EUR posojila ali njegovo protivrednost v drugih valutah za kakršen koli znesek posojil po obrestni meri 3%, to je finančna priložnost za vaše vrata, hitro dobite posojilo do leta 2021. Tam zunaj je toliko ljudi, ki iščejo finančne priložnosti ali pomoč za vogalom in v krajih, pa je še vedno ne dobijo, toda tukaj je. Priložnosti za financiranje na vašem pragu in kot take si ne morete privoščiti, da bi to priložnost izpustili. Ta storitev je namenjena ljudem, podjetjem, poslovnežem in ženskam ter ima na voljo poljuben znesek za več informacij. Pišite nam po e-pošti: MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM, kontaktirajte@Michealbensonagency.com
  Obrazec za izposojo in ga vrnite, obiščite naše spletno mesto: https://michealbensonagency.com/,Whatsapp: +593962046134.

  Polno ime .................

  Zasebna telefonska številka ................

  Država ..................

  Naslov ................

  Država ...............

  Leta ..............

  Prijavili ste se prej ali ne. .............

  Država ..............

  Znesek posojila. ..................

  Obdobje izposoje ................

  Poklic .................

  Mesečni prihodek .....................

  V znak priznanja za te podrobnosti vam bomo poslali soglasje z rokom odplačevanja, in če sprejmete določila in pogoje, boste lahko po odobritvi dobili posojilo, odvisno od resnosti, nujnosti in zaupanja, ki ga imamo za vas.
  Čakam na vaš hiter odgovor.

  Lep pozdrav

  Micheal Benson.

  OdgovoriIzbriši
 9. Draga cenjena stranka,

  Potrebujete osebno posojilo, naložbeno posojilo, posojilo za počitnice, poslovno posojilo, študentsko posojilo, stanovanjsko posojilo ali katero koli vrsto posojila? Nudimo posojila po 2% obrestni meri. Ponujamo ugodna posojila od 2.000 do 8.000.000 evrov. Pišite nam po e-pošti: (dakany.endre@gmail.com) Za več informacij

  Ponudba za nujno posojilo.

  OdgovoriIzbriši