torek, 12. november 2019

Plinij Mlajši in cesar Trajan o kristjanih


V zadnjih treh letih sem precej bral o zgodnjem krščanstvu, saj sem hotel biti karseda dobro opremljen za pisanje romana Sonce Petovione (link), v katerem obravnavam prihod krščanstva na Ptuj oz. na območje današnje Slovenije v času Rimskega cesarstva (obdobje pred letom 200). Med drugim sem naletel na zanimivo pisanje o kristjanih s strani pisatelja in politika Plinija Mlajšega, ki je za časa cesarja Trajana upravljal rimsko provinco Bitinijo (severozahod današnje turške Male Azije). Pisanje sem prevedel iz italijanščine (link), ne gre torej za visoko strokoven prevod, vseeno ga obešam na ta blog. Morda komu pride prav. 

Plinij Mlajši: Krščanstvo je bedasto in zagrizeno praznoverje

Smo okrog leta 110, Rimsko cesarstvo je doseglo svoj navečji obseg, cesarja Trajana imenujejo Optimus, upravitelj Plinij pa ima težave s kristjani, ki jih je že preganjal in nekaj tudi usmrtil. Ni najbolj gotov, kako naj ravna s kristjani v bodoče, zato piše Trajanu in ga prosi za navodila. Plinijevo pismo je pomemben vir, saj iz poganske prve roke zvemo, kako so potekala preganjanja, pa tudi nekaj o strukturi Cerkve (omemba dveh suženj diakonis) ter o njenem obredju. Plinij piše takole (Epistulae X, 96):

Zame je pravilo, gospod, da tvoji razsodbi predložim vse zadeve, zaradi katerih sem v dvomih. Kdo drug bi me namreč mogel bolje voditi skozi mojo negotovost in me poučiti v moji nevednosti? Nikoli se nisem udeležil nobene preiskave zoper kristjane, zato mi ni znano, do kako daleč je v navadi jih kaznovati ali preganjati. Bil sem precej negotov. Jih je potrebno razdeliti glede na starost ali pa otroke v cvetu njih let obravnavati enako kot odrasle? Je potrebno odpustiti tistemu, ki se kesa, ali pa naj tistemu, ki je bil kristjan, nič ne koristi, če je to nehal biti? Jih je potrebno kaznovati že zaradi njihovega imena, četudi niso storili nobenega zločina, ali pa je treba kaznovati zločine vezane na njihovo ime?
Medtem sem proti prijavljenim kristjanom postopal na naslednji način: neposredno sem jih vprašal, če so kristjani. Če so priznali, sem jih vprašal v drugo in v tretje, obenem sem jim grozil s smrtno kaznijo. Če so vztrajali, sem ukazal, naj jih usmrtijo. Nobenega dvoma namreč nisem imel, da morata biti njihova trma in trdovratnost kaznovani, ne glede na vsebino njihove veroizpovedi. Bili so še drugi, okuženi z isto norostjo, za katere sem odredil, da jih, v kolikor rimske državljane, odvedejo v Rim.
Med preiskavo so se hitro, kar se običajno zgodi, namnožile prijave in bil sem soočen s precejšnjim številom posebnih primerov. Do mene je prišel tudi anonimno poslan spisek z imeni mnogih oseb. Za tiste, ki so zanikali, da so ali so bili kristjani, ko so klicali bogove, ponavljajoč za menoj obrazec, in so z vinsko in kadilno daritvijo počastili tvojo podobo, ki sem jo v ta namen skupaj s kipi bogov prinesel s seboj, ter so preklinjali Kristusa, sem sprejel sklep, da so lahko osvobojeni. To so namreč dejanja, ki jih na noben način – tako pravijo – ne bi storili tisti, ki so zares kristjani.
Drugi, ki jih je tožil nek vohljač, so najprej rekli, da so kristjani, a so to kmalu zanikali. Priznali so, da so nekoč to bili, potem pa so nehali biti; nekateri pred tremi leti, nekateri pred več leti, nekateri celo pred dvajsetimi leti. Tudi vsi ti so počastili tvojo podobo in kipe bogov ter preklinjali Kristusa. Trdili so, da je vsa njihova krivda in zmota bila v tem: na določen dan so se pred sončnim vzhodom zbrali, izmenjaje prepevali hvalospev Kristusu, ga imeli za boga. Potem so drug pred drugim prisegali, da ne bodo delali zlih dejanj, da se bodo trudili, da ne bodo kradli in napadali z namenom ropanja, da ne bodo prešuštvovali, da bodo izvrševali svoje dolžnosti, da bodo – ko bo zahtevano – vrnili svoje dolgove. Ko so opravili te obrede, so se za nekaj časa umaknili, nato so se spet dobili skupaj in pojedli hrano, običajno in nedolžno hrano. S to navado so prekinili, ko sem izdal edikt, s katerim sem na podlagi tvojih navodil prepovedal tovrstna združenja.
O česar pravilnosti sem se toliko bolj prepričal potem, ko sem, tudi s pomočjo mučenja, od dveh suženj, ki so jih imenovali diakonise, zvedel, kaj je res. Ničesar drugega nisem našel kot bedasto in zagrizeno praznoverje. Zategadelj sem znova odprl preiskavo in pohitel, da vprašam po tvojem mnenju. Zdelo se mi je namreč, da je to težava, o kateri se splača povprašati po tvojem stališču, zlasti če upoštevamo veliko število teh, ki se jih ta nevarnost tiče. Gre za osebe vseh starosti, vseh družbenih slojev, celo osebe obeh spolov zdrsnejo, ali še bodo zdrsnile, v ta tvegan položaj. Okužba tega praznoverja se je namreč razširila ne samo po mestnih soseskah, ampak tudi po vaseh in na podeželju.
Pa vendar sem prepričan, da to zlo še lahko ustavimo in ga ozdravimo. Kar je gotovo, je, da so zdaj templji, ki so že bili zapuščeni, spet obiskani; da so sveti obredi, ki jih že dolgo ni bilo, spet obhajani; da se zdaj po malem povsod spet prodaja meso žrtvovanih živali, za katero se je že dogajalo, da so se precej redko našli kupci. Iz vsega tega je sklepati, da je resnično veliko število tistih, ki jih zmoremo pripeljati iz zmote, če se jim le da možnost poboljšanja.

Cesar Trajan: Kristjanov naj se ne lovi

Ohranjeno je tudi pismo cesarja Trajana Pliniju. Osrednjo idejo pisma sem na teh straneh že podal (aktualiziral) in sicer v blogu Primer Strehovec ali Kako ustvariti pridne, nevidne in tihe. Trajan na kratek in sintetičen način poda zelo pomembno navodilo glede ravnanja poganske države s kristjani, ki ga lahko strnemo v štiri točke:

1. »kristjanov naj se ne išče (lovi)« - sistematsko državno preganjanje kristjanov naj se torej ne izvaja;

2.  »če kdo kristjane prijavi in pripelje ter jim je dokazano, naj bodo kaznovani« - kristjani ostajajo nedovoljeno verstvo (religio illicita); če koga motijo, jih lahko prijavi sodnim oblastem, te pa naj jih sodijo in jih – če so spoznani za krive – kaznujejo;

3. »odpustek in milost za poboljšanje« – kristjanom, pravim in domnevnim, je potrebno dati priložnost za poboljšanje; če bodo darovali rimskim bogovom, naj se jim odpusti;

4. »glede anonimnih prijav naj velja, da ne smejo biti upoštevane v nobenem sodnem postopku« - izogniti se je potrebno kaosu anonimnih prijav in – tako je razumeti – osebnim maščevalnim motivom.

Trajanov tekst (Plinijeve Epistulae X, 97) se v celoti glasi takole:

Dragi, Plinij! Smer, ki si ji sledil v obravnavi teh, ki so ti bili naznanjeni kot kristjani, je ravno tista, ki si se je moral držati. Težko je vzpostaviti neko splošno pravilo, ki bi obveljalo za trdo in togo. Kristjanov naj se ne išče, če pa jih kdo prijavi in pripelje ter jim je dokazano, naj bodo kaznovani. S tem opozorilom, da naj tisti, ki zanika, da je kristjan, in to pokaže z dejanji, se pravi, da našim bogovom izkaže čaščenje, četudi je v preteklosti zbujal sume, doseže odpustek in milost za svoje poboljšanje. Glede anonimnih prijav naj velja, da ne smejo biti upoštevane v nobenem sodnem postopku, saj so zavržno dejanje, ki ni v skladu z našimi časi.
Foto: zgoraj: Plinij Mlajši, kip na pročelju katedrale v Comu, Wikipedia; spodaj: rimske province za časa cesarja Trajana, ko je cesarstvo imelo največji obseg, s spleta

14 komentarjev:

 1. Pozdravljeni vsi skupaj!

  Hvala za zapisano in hvala za vaš trud g. Branko pri prevodu pisma.

  Morda nikoli ne bi izvedeli teh podrobnosti, če se ne bi našla duša, ki jih takšni dogodki iz preteklosti, ne bi na neki način pritegnili in jih ne bi zapisala in objavila za dobrobit ali poduk drugih ljudi. Še enkrat hvala avtorju bloga.

  Osebno me je to pismo precej ganilo, ampak v tisto drugo smer, ki ni ravno zaželjena lastnost duše, ki se ji reče jeza. Pojavi se vprašanje, kako je lahko človek kot najvišje razvito bitje tako krut, kaj je potrebnega, da nekdo postane takšen, da se odloča o usodi ljudi, kako lahko nekdo gleda, ko živo bitje mučijo pred njegovimi očmi....? Takšna in drugačna vprašanja so se mi odvrtela skozi um in postalo mi je jasno, da se to lahko kaj kmalu ponovi, če pride do prevlade raznih militantnih skupin. kajti razburjenost v ljudeh se mi zdi velika, obrazi so zagrenjeni in žalostni, srečo iščemo v materialnem blišču, da začasno zadovoljimo čute, ki nam kreirajo vsakdanje življenje. Zapisano je, da vsak, kdor ni na transcendentalni stopnji obstoja, ga materialna energija prisiljuje iskati zadovoljstvo v materialnih rečeh. Preprosto rečeno, oseba ne more drugače ravnati kot tako, kakor ji narekuje materialna energija. Človek začne razmišljati o nečem, potem si to sčasoma žaželi in išče sredstva in načine, da se mu ta želja izpolni. Če se mu ta želja ne izpolni, kakor on želi, postane sčasoma jezen, ko pa ta še narašča, človek pride v iluzijo ali norost in ne ve več kaj je prav in kaj ni. Žal je dandanes v večini sveta tako, da iščemo užitek samo v posvetnih stvareh, toda tukaj ga ni mogoče najti, brez da ne bi bili deležni posledic grešnih dejanj. Zato vidimo pri poganskih ali barbarskih ljudstvih iz preteklosti, veliko večjo okrutnost in odsotnost sočutja do soljudi. Razlog je samo eden, ta pa je, da ne verujejo v pravega in edinega Boga, ki je Ljubezen, v našem primeru Gospoda Jezusa Kristusa, ki je Bog Oče v zemeljski podobi. Zemejski bogovi, kot v primeru Rimljanov jim te ljubezni do soljudi niso mogli dati, ampak so jim dali samo še večje poželjenje v raznih užitkih, celo najbolj krutih dejanjih, ki so se izvajali v arenah, med gladijatorji.

  Dovolite, da vam navedem dva primera iz časa Decija in Valerijana preganjalca kristjanov. Iz knjige Jeronimove hagiografije.

  Citat: Takrat je bila zaobljuba krščanstva, da se bo v Imenu Kristusa podleglo smrti z mečem. Toda zahrbtni sovražnik, je hotel počasne smrti, da bi uničil dušo in ne telo. Ciprijan, ki so ga tudi mučili je rekel; da jim niso pustili umreti, čeprav so si to želeli.

  Primer: Bilo je ukazano mučeniku, ki je vztrajal v veri in prestal bolečino med mučilnimi napravami, da se ga potem, namaže z medom ter se ga izpostavi zvezanega na žgočem soncu. Kajti, če je prestal vbode razbeljenih igel, potem bo popustil, pod piki muh.

  Drugega so mladeniča,v cvetu svoje mladosti, odpeljali v najlepši vrt z belimi lilijami in rdečimi cvetovi ter ga ob šelestenju vetra in žuborenju potočka privezali ob tla, ki so bila mehko posuta z perjem. Zvezan je bil s svilenimi nitmi. Ko so se mučitelji odmaknili, je pristopila prostitutka, ki ga je začela nežno stiskati za vrat in ga blago objemala. Kar pa je neprimerno povedati,je to, da ga je začela z rokami otipavati po njegovi moškosti. Da pa bi še bolj spodbudila njegovo poželjenje, se je nanj ulegla. Kristusov bojevnik ni vedel kam naj se obrne in kaj naj stori, da bo prav. Njega, ki ga niso premagala mučenja, je v nadaljevanju premagala spolna sla. Na koncu pa si navdahnjen iz Neba odgrizne jezik in ga izpljune posiljevalki v obraz. Tako je moč bolečine obvladala in zamenjala občutek poželjenja. Konec citata.

  Vsa slava temu Krisusovemu bojevniku in njegovi silni ljubezni do Njega. Vsa slava vsem drugim mučencem, ki so sočustvovali z Jezusom in tako tudi trpeli zaradi drugih ljudi, ki so jim delali zlo.

  Aleluja!

  vs.v priklonu pred vami Janez

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Če se pravilno predstavim, sem gospod Michael Benson zasebni posojilodajalec, dam najmanj 5000 EUR posojila ali njegovo protivrednost v drugih valutah za kakršen koli znesek posojil po obrestni meri 3%, to je finančna priložnost za vaše vrata, hitro dobite posojilo do leta 2021. Tam zunaj je toliko ljudi, ki iščejo finančne priložnosti ali pomoč za vogalom in v krajih, pa je še vedno ne dobijo, toda tukaj je. Priložnosti za financiranje na vašem pragu in kot take si ne morete privoščiti, da bi to priložnost izpustili. Ta storitev je namenjena ljudem, podjetjem, poslovnežem in ženskam ter ima na voljo poljuben znesek za več informacij. Pišite nam po e-pošti: MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM, kontaktirajte@Michealbensonagency.com,Obrazec za izposojo in ga vrnite, obiščite naše spletno mesto: https://michealbensonagency.com/,Whatsapp: +593962046134.

   Polno ime .................

   Zasebna telefonska številka ................

   Država ..................

   Naslov ................

   Država ...............

   Leta ..............

   Prijavili ste se prej ali ne. .............

   Država ..............

   Znesek posojila. ..................

   Obdobje izposoje ................

   Poklic .................

   Mesečni prihodek .....................

   V znak priznanja za te podrobnosti vam bomo poslali soglasje z rokom odplačevanja, in če sprejmete določila in pogoje, boste lahko po odobritvi dobili posojilo, odvisno od resnosti, nujnosti in zaupanja, ki ga imamo za vas.
   Čakam na vaš hiter odgovor.

   Lep pozdrav

   Micheal Benson.

   Izbriši
 2. Janez, Jezus je zate rekel:

  https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+4%2C+25-28&id13=1&pos=1&set=2&l=sl

  Naši katoliki te ne razumejo. Tvoji prejšnji bratje tudi ne. Torej si na pravi Poti.

  OdgovoriIzbriši
 3. POSOJILO MED ZASEBNIMI INDIVIDUALI V 72 urah
                        Priložnost za resne ljudi
  Potrebovali ste denarno posojilo med posamezniki za
  soočiti se s finančnimi težavami, da bi lahko prestopil iz mrtve točke
  finančnih, ki izzovejo banke, ponudbe resnih posojil, pošteno potrdijo in hitro se gibljejo od 2000 € do 10.000.000 € za čas odplačevanja od 2 let do 25 let, naša stopnja se giblje od 2%.
  Če želite izvedeti več o naših ponudbah, mi pišite za svoja osebna posojila.
  Moj e-poštni naslov:  leydifinance@gmail.com
  WhatsApp: +33757910768

  OdgovoriIzbriši
 4. Trenutno ponujamo enostavno in nujno posojilo po nizki obrestni meri 2% z ustrezno veljavno osebno izkaznico za preverjanje.
  Zahtevo za posojilo lahko pošljete za poljuben znesek posojila, ki ga potrebujete.
  Ponujamo posojila od 5 000,00 USD Min. 100.000,00 USD Max.
  Dolgoročno kreditiramo največ od pet (5) do petdeset (50) let.
  Dajemo naslednjo vrsto posojila: projektno posojilo, posojilo za refinanciranje, posojila za poslovne naložbe, posojila za avtomobile ali vozila, študentska posojila, konsolidacija dolgov,
  stanovanjska posojila, osebna posojila, posojila za potovanja in počitnice, božično in novoletno posojilo.
  Naše podjetje potrebuje tudi osebo, ki je lahko predstavnik našega podjetja v vaši državi.
  Obrnite se na pisarno CROWN TRUST FINANCIAL KREDITO po e-pošti: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Če vas zanima naša finančna ponudba in želi od nas pridobiti posojilo, nas kontaktirajte in nam podajte spodaj navedene podrobnosti, kar bo potrebno za
  v skladu s tem sprožiti pogoje in pogoje vsote posojila.

  Ime: ____________________________
  Spol: _______________________________
  Zakonski status: _______________________
  Kontaktni naslov: ______________________
  Mesto / Zip: ________________________
  Država: ______________________________
  Datum rojstva: ________________________
  Znesek, potreben kot posojilo: ________________
  Trajanje posojila: ________________________
  Mesečni dohodek / letni dohodek: _________
  Poklic: ___________________________
  Namen posojila: _____________________
  Telefon: ________________________________
  Faks: __________________________________
   
  Lep pozdrav: Vaš uspeh se začne pri nas
  Generalni direktor: JEFFEREY FRANK!
  Pošljite zahtevo za posojilo za takojšen odgovor na: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 5. Pozdravljeni in dobrodošli pri globalnih posojilnih storitvah Spotcap, moje ime je Claudia Klein, posojilodajalec in tudi posojilni svetovalec.

  Ali nujno potrebujete finančno okrepitev? potrebujete posojilo za različne namene? če je vaš odgovor pritrdilen, vam svetujem, da se obrnete na moje podjetje prek | spotcapglobalservices@gmail.com | ali nam sporočite na WhatsApp: +4915758108767 | in imate posojilo na svojem računu v 24 urah, ker nudimo odlične posojilne storitve po vsem svetu.

  Ponujamo vse vrste posojilnih storitev (osebni posojilo, posojilo za podjetja in številne druge), ponujamo tako dolgoročne kot tudi kratkoročne posojila, poleg tega pa si lahko izposodite do 15 milijonov evrov. Moje podjetje vam bo pomagalo doseči različne cilje s široko paleto posojilnih izdelkov.

  Vemo, da je bilo pridobivanje zakonitega posojila vedno velik problem Posamezniki, ki imajo finančne težave in jih potrebujejo rešitev, ima veliko ljudi zaradi visokih obresti tako težko pridobiti lastniško posojilo pri lokalnih bankah ali drugih finančnih institucijah. stopnja, nezadostno zavarovanje, razmerje med dolgom in dohodkom, nizek kreditni rezultat ali kateri koli drug razlog

  Ni več čakalnih dob ali stresnih obiskov bank. Naša storitev je na voljo 24/7 - dobite lahko posojilo in dokončate svoje transakcije, kadar koli in kjerkoli jih potrebujete

  Nudimo 24 urne storitve posojila svetovnega razreda. Za poizvedbe / vprašanja? - Pošljite e-pošto na | spotcapglobalservices@gmail.com | ali nam sporočite na WhatsApp: +4915758108767 | & Prejeti odgovor v trenutku.

  Tvoja družina, prijatelji in sodelavci ne potrebujejo vedeti, da imate malo denarja, preprosto nam pišite in prejeli boste posojilo.

  Vaša finančna svoboda je v vaših rokah!

  OdgovoriIzbriši
 6. Pozdravljene dame in gospodje.
  Moje ime je Susan Benson, posojilodajalec sem in tudi finančni svetovalec. Če potrebujete finančno stabilnost, sem prava oseba, s katero se lahko obrnete, denar ne posojam samo, finančno svetujem vsem. Moja najpomembnejša prednostna naloga je vaša finančna stabilnost, prosim, sporočite mi in na voljo vam bom 24 ur.

  Če nujno potrebujete finančno okrepitev, sem prava oseba, s katero se obrnete, posojam vse vrste posojila, ne glede na to, ali gre za osebno posojilo, komercialne posojile ali potrebujete posojilo iz kakršnih koli drugih razlogov, vam svetujem, da se obrnete na moj podjetje preko {Email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ali mi pošljite sporočilo neposredno na WhatsApp preko: +447903159998} in prejmite odgovor v trenutku.

  Moje podjetje je celovito podjetje za finančne storitve, ki je zavezano, da vam pomaga izboljšati dolgoročno finančno uspešnost.

  Lastnosti in ugodnosti;
  ✓ Za posojilo lahko zaprosite kadarkoli in kjer koli.
  ✓ Lahko si izposodite od 1.000 EUR do 20 milijonov EUR.
  ✓ Posojilo prejmite v 24 urah.
  ✓ Znatna obrestna mera 3,0%.
  ✓ Dobite možnost, da izberete datum vračila, bodisi tedensko, mesečno ali letno v trajanju 1-30 let.
  ✓ Enostavna spletna aplikacija.
  ✓ Prilagojeno vodenje in strokovno znanje.
  ✓ Finančno svetovanje.

  Se vam zdi tako težko dobiti posojilo pri lokalnih bankah ali drugih finančnih zavodih? In vas skrbi, da ne boste mogli dobiti posojila? ne skrbi več, ker je moje podjetje pomagalo številnim posameznikom in organizacijam, ki se po vsem svetu soočajo s finančnimi težavami. Ko se prijavite pri nas, se prijavite pri zaupanja vrednem podjetju, ki skrbi za vaše potrebe po financiranju. V celotnem postopku boste poskrbeli.

  Za več informacij o naši ponudbi za posojilo nam vljudno pošljite zahtevo za posojilo preko:
  E-pošta: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
  WhatsApp: +447903159998

  Kar zadeva financiranje, smo trenutno najboljša možnost. Ne bodite napačni, če nas ignorirate, če želite začeti, nas kontaktirajte.

  OdgovoriIzbriši
 7. ZDRAVO; Potrebujete posojilo?
  Nudimo vse vrste posojilnih storitev: osebno posojilo, poslovno posojilo, hipotekarno posojilo, avto posojilo, konsolidacijsko posojilo, posojilo za plačilo računov in še veliko več.

  Ali potrebujete posojilo za financiranje vašega projekta?
  Lahko vas podpremo s posojilom za izvajanje vaših projektov, kot so: gradnja hiš, pisarn, kmetij, pa tudi financiranje vaših potovalnih projektov, vašega podjetja ali projekta, za katerega potrebujete zunanje financiranje.

  Potrebujete investicijski sklad?
  Lahko vlagamo v vaše velike projekte. To je rezervirano za podjetja, ki iščejo vlagatelje za financiranje njihovih raziskovalnih projektov, nepremičninskih projektov, prevzemov in drugih poslovnih potreb.

  IZBERITE NAJBOLJŠE MOŽNOSTI KREDITA ZDAJ
  Za več informacij o naših storitvah nas kontaktirajte preko tega e-poštnega naslova: novaglobalfinances@gmail.com

  Kaj ponujamo;
  Nudimo vse vrste posojilnih storitev. Nudimo zavarovana in nezavarovana posojila, prav tako pa lahko zaprosite tudi za dolgoročne in kratkoročne posojila po zelo ugodni obrestni meri. Moje podjetje vam bo pomagalo doseči različne cilje s široko paleto posojilnih izdelkov.

  Lahko si pomagamo!
  NOVA GLOBAL FINANCIAL SERVICES je podružnica ene najmočnejših finančnih skupin v Evropi in po vsem svetu z velikim kapitalom. Sledimo strategiji prisotnosti, kjer najdemo rast, povezujemo kupce z možnostmi, ki jih ustvarja, pomagamo rasti podjetjem, gospodarskemu razvoju in posameznikom, da uresničijo svoje ambicije. Trgovali smo že več let in v današnjem času dajali nešteto posojil .

  Pošljite zahtevo za posojilo zdaj !!!
  Ime: Camilla Karlsen (uradnica za posojilo)
  Kontaktna pošta: novaglobalfinances@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 8. Zdravo vsi ,
  Jaz sem Rebeka iz Ljubljane in želim samo izraziti globoko zahvalo Cooprative Rosselli za njihovo iskrenost, odprtost, preglednost, resnicoljubnost, ljubezen in podporo med in po tem, ko so od njih dobili posojila. Precej sem bil v rokah teh prevarantov in čas mi ne bo dovolil, da bi povedal vse, kar sem v zadnjih nekaj mesecih šel po spletu pri gostu ali dobil posojila, da bi se tukaj domoval v slovenščini, ampak Bog mi je odgovoril molitve s podporo in ljubezni gospe Rosselle Riccardo, ki me je sprejela in razumela z menoj kljub mojemu prvotnemu dvomu in nezaupljivosti ter s svojim dobrim srcem in ljubeznijo, zdaj sem lastnica doma prek svojih 2-odstotnih posojilnih skladov in sem se zaobljubila širite to novico in tudi svetu sporočite, da je še vedno pristnih in nekaj dobrih spletnih posojilnic, ki lahko pomagajo in oživijo suho kost, kot sem bila prej. Ne poslušajte in preberite tega pričevanja, ker je to resnična izkušnja, ki spreminja življenje, in vsakdo, ki potrebuje to vrsto obračanja, ne sme oklevati ali dvomiti v to, ker sem dokazal in prisegam na nebesa, da je ta zgodba resnična in tudi zgodba moje izkušnje z njimi. Oglejte si jih po e-pošti, če potrebujete finančna sredstva! email: rossellacooperative@hotmail.com, ali pa jo lahko pokličete prek njenega e-poštnega naslova: rossellacooperative@hotmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

  Hvala
  Rebeka

  OdgovoriIzbriši
 9. Zdravo vsi ,
  Jaz sem Rebeka iz Ljubljane in želim samo izraziti globoko zahvalo Cooprative Rosselli za njihovo iskrenost, odprtost, preglednost, resnicoljubnost, ljubezen in podporo med in po tem, ko so od njih dobili posojila. Precej sem bil v rokah teh prevarantov in čas mi ne bo dovolil, da bi povedal vse, kar sem v zadnjih nekaj mesecih šel po spletu pri gostu ali dobil posojila, da bi se tukaj domoval v slovenščini, ampak Bog mi je odgovoril molitve s podporo in ljubezni gospe Rosselle Riccardo, ki me je sprejela in razumela z menoj kljub mojemu prvotnemu dvomu in nezaupljivosti ter s svojim dobrim srcem in ljubeznijo, zdaj sem lastnica doma prek svojih 2-odstotnih posojilnih skladov in sem se zaobljubila širite to novico in tudi svetu sporočite, da je še vedno pristnih in nekaj dobrih spletnih posojilnic, ki lahko pomagajo in oživijo suho kost, kot sem bila prej. Ne poslušajte in preberite tega pričevanja, ker je to resnična izkušnja, ki spreminja življenje, in vsakdo, ki potrebuje to vrsto obračanja, ne sme oklevati ali dvomiti v to, ker sem dokazal in prisegam na nebesa, da je ta zgodba resnična in tudi zgodba moje izkušnje z njimi. Oglejte si jih po e-pošti, če potrebujete finančna sredstva! email: rossellacooperative@hotmail.com, ali pa jo lahko pokličete prek njenega e-poštnega naslova: rossellacooperative@hotmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

  Hvala
  Rebeka

  OdgovoriIzbriši
 10. Pričevanje o resnem posojilu, ki je bilo kupljeno, najlepša hvala, gospod peterson za vaše posojilo v višini 45.000 evrov, ki ste mi ga dali. O vaših storitvah bom govoril z ljudmi okoli sebe, ki potrebujejo posojilo ali financiranje. Zadovoljen sem s posojilom, ki ste mi ga dali. Ne oklevajte, če potrebujete posojilo in pravega pravnega posojilodajalca, se obrnite nanj zdaj in prejmite svoje posojilo preko:
  Elektronski naslov: peterhelps01@outlook.com
  Hvala vam

  OdgovoriIzbriši
 11. Investing with Wilsontrades has been the greatest thing that ever happened to me, I so much appreciate him for his good work over investors for granting us the opportunity to earn income weekly through their Investment platform I invested 1500 Euros about 7 days ago i just received 15,350.00 Euros profit, If you want to start making profit on cryptocurrencies investment today wilsontrades is all you need
  email: wilsontradeszone@gmail.com
  Whats-app: +27633586789 ...

  OdgovoriIzbriši


 12. DOBRÝ DEN, som tu, aby som vám priniesol dobré správy z ponuky pôžičiek PROF CINDY INVESTMENTS, prázdnych bankomatových kariet a bitcoinových investícií. Snažili ste sa získať skutočného veriteľa pôžičky, MINULÝ TÝŽDEŇ som dostal od Prof. Cindy Alberto svoju podnikateľskú pôžičku vo výške 780 230,00 €, aby som mohol začať podnikať. Potrebujete prázdnu kartu bankomatu alebo bitcoin a pri pokuse o ich získanie bol problém? Tu je ponuka prázdnej bankomatovej karty Prof Cindy Investments, ponuka pôžičky, ponuka bitcoinov/vymáhania, ktorú je možné ľahko a cenovo dostupné a môže vám byť doručená 48 hodín po tom, čo ste od nej urobili objednávku e-mailom profcindyinvestments@hotmail.com

  SKUTOČNÉ SPOĽAHLIVÉ ONLINE SLUŽBY MRS.CINDY INVESTMENTS INC@2023
  profcindyinvestments@hotmail.com

  OdgovoriIzbriši
 13. BTC/CRYPTO STOLEN OR LOST TRACING & RECOVERY MASTERS

  My wife and I lost $322,000 Btc to a fake cryptocurrency investment platform A few months Ago, We had made an investment with an online broker who pretended to work with an investment Firm that helped traders and he literally promised huge profits who at the end scammed us and wasn't even responding to our messages. This really hit us hard to a point my wife had suicidal thoughts. Fortunately for us,An old family friend who previously worked with my wife Referred us to this Recovery Masters. As they refer to themselves,They checked on our case and assured us our funds were recoverable.Their services and responses were professional and satisfying. They were able to recover $293,500 Btc We really appreciated them for their help, although not all the funds were recovered. In case you need their services,

  Email Address: captainjackcrypto@europe.com

  TELEGRAM: @captainjackcrypto1

  You can also contact them for the service below.

  OdgovoriIzbriši