sreda, 7. junij 2017

Duhovnik za jutri
DUHOVNIK ZA JUTRI

Razmišljanje ob Dies santificationis* za duhovnike mariborske nadškofije
7. junij 2017, Sv. Trojica v Slovenskih goricah


Spoštovani gospoda nadškofa, spoštovani sobratje duhovniki! Najprej moja zahvala odgovornim za izkazano mi zaupanje, da vas danes, v tem lepem svetišču Sv. Trojice, za dobre tri četrt ure nagovorim. Bilo mi je rečeno, naj bo moje razmišljanje bolj pričevanje kot predavanje. Pričevati - to je po eni strani lažje kot predavati. Vsaj v izhodišču govoriš o nečem, kar naj bi poznal; govoriš o sebi, o svoji duhovniški izkušnji; lahko se brezmejno razgovoriš. A po drugi strani je lažje predavati. Če predavaš, si v „varni“ vlogi predavatelja; če pričuješ, se osebno izpostaviš.

Duhovnik za jutri. Kdo je duhovnik in kakšne ideale naj zasleduje, ti je več ali manj poznano. Toda kaj prinaša jutrišnji dan? Kaj lahko sploh danes storiš za jutri, ko pa ne veš, kakšen bo? Veliko prerokov je bilo, ki so napačno napovedali cerkveno in posledično duhovniško prihodnost. Eni so na primer napovedovali 100 % smrt Boga, arhiviranje religije, skorajšnji konec Cerkve. Spomnim se nekega partijca z naše vasi, s katerim smo tu in tam združili moči pri kmečkih opravilih. Konec sedemdesetih je bilo, ko smo spravljali silažo, vmes je napovedal takole: „Še teh par starih mam umre in v naši vasi bo konec z vero.“ Spodletela prerokba št. 1. Ali pa nekega bogoslovca s konca osemdesetih se spomnim, ki je bil prepričan, kako bo Slovenija po padcu komunizma ter odcepljena od Jugoslavije hitro in docela nazaj katoliška. Spodletela prerokba št. 2.

V šestih točkah bom nanizal razmišljanje, ki je obenem pričevanje.


1. Duhovnik za jutri v času, ko se zdi, da si obroben in odveč

Prihodnost je Božja in edina zanesljiva pot, da si duhovnik za jutri, je, da si božji duhovnik. Toda kako božji? Vprašanje se zdi neumestno, morda je znak moje šibke vere, vendar tu je in večkrat se zalotim, da mu dovolim vstopiti v mojo glavo.

Smo namreč generacija duhovnikov, ki živi – če povem s papežem Frančiškom - „ne čase sprememb, temveč spremembo časa“. Smo v prelomu epohe in nekakšna dezorientiranost je zato normalna. Kako biti božji mož, ko je Bog po dekretu filozofov in zahodne politične elite uradno mrtev, v bistvu pa na tisoč načinov – seveda necerkvenih in neklerikalnih načinov - spet živ?

Biti božji duhovnik v družbi, ki je bila cela, bodisi po naravni bodisi po uradni poti, naslonjena na Boga, je bilo lažje. Protokol tvoje „božjosti“ je bil spisan vnaprej in več sto let v veljavi. Sledil si protokolu (celibat, brevir, obleka, pozdrav „hvaljen Jezus“, duhovniške naloge v cerkvi in župnišču, prvi sedeži na civilnih dogodkih,...) in zdelo se je, da si dobro zastopal Boga. Biti božji duhovnik v družbi, ki Boga ne potrebuje ali se mu celo upira, je drugo. Še vedno se najdejo taki, ki jim je všeč stari protokol in te bi radi videli kot lepo obritega gospoda v dolgi črnini s pridihom odmaknjenosti in nezemeljske oblasti. Toda vse več je tistih, za katere si obrobna figura in jim je vseeno, če si v talarju ali v kavbojkah. Ne stari ne moderni protokoli ti ne pomagajo, da bi jim bil pomenljiv, ker jim tudi Bog ni pomenljiv.

Če nadaljujem z obleko. „Sprememba časa“ se pozna tudi po tem, da duhovniki več ne vemo, kako naj se oblačimo. Sam zase priznam, da sem po dobrih dvajsetih letih duhovništva še vedno zmeden in neodločen, kakšen slog naj imam. Opazil sem, da niham med dvema dobama: pride doba črne srajce in kolarja, potem pride doba kariraste srajce. Nihanje v srajcah, ki na nek način izraža nihanje in stisko duhovnika, ki vedno znova išče svoje mesto med ljudmi. Vedno znova v želji po potrditvi in vedno znova v strahu, da bi doživel zavrnitev. Pa ne zaradi sebe! K iskanju potrditve te žene višji zakon, po katerem predstavljaš Boga, in če si ti potrjen, je potrjen tudi Bog. Če v svojem okolju te osnovne družbene potrditve ne dosegaš, se ti zdi, da si slab duhovnik in da si ti kriv, da je „manj“ Boga. Ukleščen si med dvoje pritiskov: s strani ljudi in s strani – če mi je dovoljeno tako reči – transcendentalnega Nad-jaza.

Zavrnitve so tu in so redne. Bolijo zlasti, ko se te mladi, ki so še lani bili pri birmi ali so celo ministrirali, zdaj, ko so v srednji šoli, izogibajo, kot da si kužen. Ko si zaznamovan kot „čudak iz farvoža“, se kaj hitro lahko zgodi, da se tako tudi začneš obnašati. Se vam je že zgodilo, da ste se sami umaknili na drugo stran ulice, da ne bi srečali mladih iz lastne župnije, ker jih niste hoteli spraviti v zadrego pred njihovimi sošolci iz srednje šole? Meni se je že. Ponosen na to nisem. Cankarjanska situacija je bila. S tem, da ne vem, če sem bil Cankar, ki se sramuje svoje matere – svojega ljudstva, ali sem bil mati, ki noče svojega Ivana spraviti v škripce pred sošolci. Ostane mi upanje, da so mladi ob mojem umiku na drugo stran ulice zaznali uvidevnost in da bodo nekoč to uvidevnost cenili. Moj Bog je nenazadnje nenasilni in nevsiljivi Bog, utelešena Uvidevnost.


2. Demon žalosti preži na duhovnika

Na Nemškem o vsaki stvari naredijo raziskavo in so jo kakšno leto nazaj naredili tudi o psihološkem stanju duhovnikov. Nemški duhovniški zbor je postaran, sekularizacija napreduje in v zadnjih letih so škofije združevale župnije, združevale duhovniške moči, jih učile timskega dela,... Rezultat, ki ga je pokazala raziskava? „Pomanjkanje prestiža,“ so rekli raziskovalci. Duhovnik je bil vzgojen za voditelja skupnosti in za enega najbolj markantnih osebnosti na določenem teritoriju. Zdaj gre družba mimo njega, on sam pa se „gnete“ skupaj z drugimi duhovniki v nekem večjem župnišču; ne ve, kaj točno so njegove kompetence; ljudje na vratih iščejo nekoga drugega, mlajšega, bolj komunikativnega. Njegov ponosni spomin je prizadet: „Nekoč sem nekaj veljal, danes ne več ne veljam nič.“ … Že vidimo demona žalosti, ki bo planil iz zasede.

Demon žalosti oz. „demon duhovne naveličanosti“ - kot podobni zli sili pravi Evagrij Pontski – rad dobi krila predvsem zaradi slabe pastoralne statistike. Če si bil dolgo na eni župniji, je lahko zadeva precej boleča. Župnijo si sprejel, ko je bila v cvetu pokoncilske moči in prenove, cerkev pa vsako nedeljo nabita do zadnjega kotička, zdaj naj bi to polprazno in utrujeno strukturo oddal nasledniku, če bi ga sploh imel. Si bil slab gospodar? Slab duhovnik? Se bo ob vesoljni sodbi, ko se bosta tresla nebo in zemlja, reklo, da ti, mali štajerski duhovnik, nisi opravil od samega Boga zaupane ti naloge?

Bodimo pozorni in spreglejmo nakano. Hudič pastirja udari dvakrat. Prvič, ko mu spelje ovčice iz staje; drugič, ko mu pošlje demona žalosti in obupa, da se počuti krivega, ker v staji ni ovčic. Drugi udarec je lahko usodnejši.

Nepomemben, zavrnjen in posledično žalosten. Bo to tvoja usoda, spoštovani duhovnik? Bo to dediščina, ki jo boš predal jutrišnjemu dnevu? Nikakor.


3. Kjer nevarnost je, raste rešilno tudi

Znani so verzi bogoiščočega pesnika Friedricha Hölderlina: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Slovensko: Kjer nevarnost je, raste rešilno tudi.“ Po pavlinsko: kjer je stiska, tam se množi tudi milost. Da sta si „nevarnost“ in „rešilno“ blizu, se je več kot enkrat potrdilo. Sam sem – tako kot še kdo izmed nas - malo ljubiteljskega zgodovinarja. Zgodovina mi pomaga, da vidim, kako krize porodijo nove in boljše čase, z drugimi besedami, skozi zgodovino Cerkve vidim, da je velikokrat bil cerkveno-religiozni sistem v krizi, Svetu Duh pa ni bil v krizi.

V Zgodovini slovenskega naroda Josipa Grudna beremo o ljubljanskem škofu, ki je okrog leta 1530 zapisal, da ne ve, komu naj bo škof, saj nima duhovnikov, sistem pa je v splošnem disciplinskem razsulu. Zadeve so se takrat s človeškega zornega kota zdele brezizhodne - tu je bila še kuga, pa turški vpadi, pa verski razkol – toda na koncu je 16. stoletje porodilo čudovito dobo Cerkve, katere sad je nenazadnje današnja razširjenost krščanstva po vsem planetu.

Kardinal Walter Kasper v nekem svojem delu ugotavlja, da vsakih 500 leto Cerkev zaide v težek položaj in se celo zdi, da je konec z njo, potem pa se dvigne prenovljena in močnejša. Tudi današnja duhovna kriza ni drugačna od drugih petstoletnih kriz. Je hkratno zamiranje starega in rojevanje novega, Bog pa je isti. Namesto da jamramo, bodimo Bogu hvaležni, da je prav nas, pokoncilske duhovnike, izbral, da smo priče in protagonisti teh sprememb. Naša doba je pomembna in v njej smo pomembni mi. Sredi te krize klijeta Cerkev in duhovništvo jutrišnjega dne. Mi nismo luzerji... „Rešilno“ raste z nami.

Enkrat bo v nebesih srečanje vseh generacij lavantinskega klera in na teh področjih rojenih in delujočih duhovnikov. Eshatološki Dies santificationis, torej. Vstali bodo tisti iz generacije Antona Martina Slomška. In rekli bomo: „Ah, kako častitljiva generacija duhovnikov je bila to!“ Vstali bodo oni iz časa knezoškofa Mihaela Napotnika in politika Antona Korošca. Polni občudovanja bomo rekli: „To so bili možje, ki so vodili slovenski narod skozi mnoge preizkušnje.“ Potem bodo vstali mučeni in preganjani duhovniki iz časa druge svetovne vojne in komunizma. Čutili bomo sveti srh spoštovanja do njih. Komaj bomo upali dihati. (Naj spomnim: v zadnjem Reporterju lahko preberete članek Iva Žajdele, kako je povojna psihiatrija nekatere duhovnike mučila in uničila z elektrošoki - o tem doslej nismo vedeli skoraj nič.) No, prišla bo na vrsto naša generacija. Počasi in obotavljajoče se bomo vstajali, kot oni dezorientirani nebodigatreba, ki je zadnji smuknil na prizorišče gostije. Toda o nas se bo reklo: „Vi ste največji. Vztrajali in delali ste v času odpadništva in zdolgočasenih duš. Vztrajali ste in ohranili luč vere, ko se je zdelo, da je Bog tiho odšel iz naše zelene dežele. Vaša preizkušnja je bila najhujša, ker je bila najbolj zahrbtna.“


4. Moja absolutno prva naloga za danes in za jutri: ohraniti vero in molitev

In že govorim o prvi in absolutni nalogi, ki jo kot duhovnik v teh časih imam: to je, da ohranim in krepim svojo vero v troedinega Boga. Nekako se domneva, da je vera pri duhovniku vedno trdna in jasna. On je vendar „profesionalni vernik“. Toda kako malo je potrebno, da podvomiš, zatrepečeš, in namesto Boga začutiš praznino okrog sebe.

Pričujem. To leto sem za birmo pripravljal 34 birmancev iz dveh razredov. Pred božičem smo seveda imeli sveto spoved. Dva dni pred spovedjo zvem, da birmancev ne bo, ker da gredo v Maribor gledati neko predstavo in božične lučke. Spoved je bila napovedana pri prejšnjem verouku, oznanjena v nedeljo in zgodila bi se znotraj dogovorjenih urnikov za verouk, ki so daleč od šolskih urnikov. Da si je šola izmislila popoldanski izlet, me ni vrglo iz tira, temveč, da nihče od 34 birmancev in njihovih 70 staršev ni bil voljan ali razsvetljen, da bi v šoli dvignil roko in rekel: „Ne moremo v Maribor. Imamo božično spoved.“ Naenkrat se mi je zdelo, da sem sam. Edini, ki pripravlja sveto birmo, medtem ko oni pripravljajo nekaj drugega. Edini, ki v našem kraju še „opleta“ s tem Bogom, še spominja na Boga, še verjame v zakramentalno milost in odpuščanje grehov, medtem ko je novim generacijam za te „stvari“ vseeno. In že se vprašam, če nisem jaz malo čuden, vsi drugi pa normalni; jaz kompliciran in zatežen, vsi drugi pa sproščeni in spontani. Češ: „Kaj je narobe s tabo, župnik?“

Zgodilo se je, da sem ob zadnjem božiču zaradi žalosti ob „izdaji“ birmancev ne šel na tradicionalni božično-novoletni koncert, ki ga pripravljajo v našem kraju. „Jaz nisem figura za v prve vrste na romantičnih koncertih, jaz sem vendar spovednik,“ mi je rojilo po glavi, ko sem opravičeval svoj „bojkot“.

Prvi korak sta negotovost in žalost. Naslednji korak je, da se ob splošni brezbrižnosti duhovne ležernosti in vseenosti nalezeš še sam. Zlohotni črv rije po duši naprej. Sčasoma podvomiš v delovanje Boga v teh časih in med tvojimi ljudmi, podtalno pa lahko že dvomiš v Boga samega. To ni hec. V Angliji imajo pastorji, ki so izgubili vero v Boga, svoj internetni forum. V pastorski službi vztrajajo zaradi plače, ker morajo preživeti svoje družine, osebno pa ne verjamejo več. Še dobro, da je pri roki internet. V anonimnosti spleta lahko izrazijo svojo razklanost.

Kako boš veroval, če ne moliš? Ko smo l. 2011 delali dokument Pridite in poglejte, smo iz številk, ki so jih dale raziskave, zlasti tista od Paula Zulehnerja, z osuplostjo ugotavljali, kako Slovenci ne molimo več. V dokument smo zato zapisali, da bi na Slovenskem vsi morali v veliko šolo molitve. Vsi! Z nami duhovniki na čelu.

Ves čas si pravimo, da premalo molimo, tega se duhovniki tudi spovedujemo, komaj pa si upamo odpreti vprašanje, čemu je tako. Če se mož in žena pogovarjata malo ali nič, razlog ni površen. Enako je pri duhovniški molitvi. Razlog ni površen, recimo, tisti vedno pripravljeni izgovor: „Imam premalo časa.“ Razlog za duhovniško ne-molitev bo globlji. Če mi molitev ni privlačna, je to lahko, denimo, zato:
- ker je lahko molitev v bogoslovju služila za nadzor nad menoj;
- ker sem se iz okolja nalezel duhovne vseenosti in je osebna vera vse šibkejša;
- ker ne morem iz svoje grešnosti in sem v stanju zapacanosti ter skrivanja pred Bogom;
- ker nekje v globini Bogu, temu „trdemu Gospodarju“, zamerim, da sem zaradi dela na „Njegovi“ župniji utrujen, izčrpan, s prezgodnjo diagnozo nečesa hudega;
- ker ...

Ohrani vero in poglobi molitev, pa boš duhovnik za jutri in za vse čase.


5. Sem gradil prihodnost Cerkve, ko sem obnavljal stavbe? Sem.

Naslednja in enako pomembna naloga, da boš duhovnik za jutri, je, da preklopiš – kot nas uči papež Frančišek v Veselju evangelija – iz administrativnega modusa na misijonarski modus. Ljudi ni k maši, ker imajo težave z vero. Težave z vero pa imajo, ker so izgubili stik z oznanilom. Oznanila pa ne slišijo, ker ni oznanjevalcev. Mi smo vajeni biti vzgojitelji za zakramente, se pravi, spremljevalci ljudi, ki imajo vero; zdaj bomo morali odločno bolj biti oznanjevalci, se pravi, tisti ki vabijo in spodbujajo k veri one, ki vere nimajo ali pa jo imajo v polovičarski in konfuzni obliki.

O preklopu na misijonarstvo in novo evangelizacijo pravzaprav govorimo že dolgo. Zdi pa se, da ga nismo zmožni in smo zato dodatno zafrustrirani. Neredko podajamo mnenje, da smo preveč obnavljali zgradbe. „Nevarnost“ administracij in obnov je, da ti zmanjka moči za oznanjevanje. Kot župnik dveh župnij sem v dobrem desetletju dal dvigniti en zvonik za celih 12 m ter izdelati nove strehe na 3 cerkvah in 3 drugih objektih. Poleg ostalega, povprečno ena nova streha na vsaki dve leti. A ostane še ena: na župnišču, v katerem živim. Ko sem jo pred nekaj dnevi opazoval in štel poškodovano opeko, me je obšlo, da bi poklical škofa in dejal, da se ne grem več. Sit sem prosjačenja, sit živčkanja, sit menežiranja obnov objektov. Ko obnavljaš, ti ljudje sicer ploskajo, kot so nekoč ploskali gladiatorju v areni; ko potem sediš v spovednici, si že precej sam in se lahko cela generacija birmancev požvižga nate; ko ti zdravnik pove diagnozo, si čisto sam... Ni mi več do tega.

Spet bom uporabil Hölderlinovo: „Kjer nevarnost je, raste rešilno tudi.“ In kje je „rešilno“ pri obnovah? Je naš „administrativni“ način pastorale res povsem nemisijonarski? So obnove cerkvenih zgradb brcanje v meglo? Ne bi rekel. Tudi pri obnovah sem duhovnik za jutri. Sakralni objekti niso zgolj objekti, so simboli, so – kot bi rekel filozof Paul Ricoeur – žive metafore. Metafora je po Ricoeurju pomensko jedro simbola s koreninami v predbesedju. Metafora sporoča o nečem, kar presega besede. In je živa, saj nujno govori in bo nujno govorila in vedno bodo oni, ki bodo zaznavali njeno sporočilo. Obnovljeni cerkveni objekti so žive metafore in govorijo jezik vere in lepote. Jezik vere, ker je vera v Boga tista, ki jo ljudje izražajo, ko obnavljajo cerkvico na hribu; jezik lepote, ker svoj prostor z lepo arhitekturo odevajo v Božjo lepoto.

Cistercijanec Branko Petauer je fotograf. 29. oktobra 2016 zelo zgodaj zjutraj – beremo na njegovem FB profilu - se je odpravil k Sv. Tomažu nad Praprotnim, da bi ob sončnem vzhodu poslikal to cerkvico v škofjeloških hribih s Kamniško-Savinjskim gorskim kompleksom v ozadju. Ko je prišel tja, so tam že bili češki in poljski fotografi, in za konec je gor prispel še en kombi – ne moreš verjet! - Kitajcev. Vprašam vas: Bi Čehi, Poljaki in Kitajci slikali tisti kos slovenske krajine, če ne bi bilo v ospredju cerkvice? Skoraj zagotovo lahko rečemo, da ne bi. Tempelj vrh hriba je predbesedni dej in univerzalna metafora o človekovem hrepenenju po Presežnem. Vsakič ko popotniku ponese pogled na cerkvico na hribu - kot je, recimo, meni in še komu danes z avtoceste poneslo pogled na malečniško lepotico – in ko ta pogled tam ostane sekundo več, kot je treba, lahko govorimo o mini smrti ateizma.

To vam pravim, da se vam ne bi zgodilo, da bi obžalovali, da ste toliko obnavljali. Obžalujete lahko, da ste toliko delali sami, da obnov niste znali delegirati, da ste si zaradi zidarstva uničili prebavo, ne smete pa obžalovati, kar ste zemeljskega storili za presežno Lepoto, ki bo govorila še sto, dvesto ali tristo let... In govori že zdaj, kot smo videli, celo Kitajcem.


6. In če se kot duhovnik podam v okolje tehnoloških pospeškov in kibernetičnih presežkov?

Ena „nevarnost“, ki je postala „rešilno“, so bile naše obnove. To „rešilno“ ni dovolj. Klic k spreobrnjenju od administracije k oznanjevanju ostane. Pred nami so nekateri večni izzivi, denimo, mladinska in družinska pastorala; ter nekateri zelo novi izzivi, denimo, internet. Res je, da je naša pastoralna ekonomija naravnana na obrede. Ko se začneš ukvarjati s kakšno manj obredno in bolj oznanjevalno pastoralo, si boš povečal stroške, prihodke pa lahko celo zmanjšal. Da je temu tako, vam kot duhovnik, ki vztraja v mladinski pastorali, zagotavljam. Če hočeš, da denar odteka od tebe, delaj z mladimi; če hočeš, da denar ostaja pri tebi, sedi v pisarni, čakaj na pogrebe.

Toda če bo denar imel komando v naših pastoralnih izbirah in slogih, smo brez prihodnosti. Nismo duhovniki za jutri.

Pri obnovah smo videli vzorec tega, kar smo delali, zdaj poglejmo vzorec tega, kar bi lahko delali. Eden izmed načinov, da zakorakamo v jutri, je vstop v internet. Starejšim duhovnikom so sodobne tehnologije ali neznana ali postranska reč. Morda predvsem „nevarnost“, brez sledu po „rešilnem“. Toda, vprašam vas:
- Ali veste, da zadnjega družinskega referenduma, ki se je zgodil na 4. adventno nedeljo 2015, krščansko humanistična opcija ne bi dobila, če ne bi bilo interneta?
- Ali veste, da naša pastoralna revija Cerkev danes dosega naklado 700 številk in ima precej slabe bralce, če pa zanimiv pastoralni članek obesiš na internet, ga ogleda/bere tudi do 3000 in več ljudi?
- Ali veste, da domnevno „ateistični“ svet na internetu vsake toliko časa sproži plemeniti val sporočil duhovnega značaja? Recimo, po islamističnih atentatih splet poplavijo pozivi Pray for Paris, Pray for London, Pray for Sweden,... Naenkrat človeštvo zahrepeni po molitvi in v njej sluti odgovor na nasilje in ideološko norost.
- Ali veste, da je med izumitelji interneta tudi duhovnik - pater Roberto Busa?
- Ali veste – in zdaj že veste – da so slovenske hribovske cerkvice, za katere obnove smo duhovniki darovali ogromno ur s prebavnimi motnjami vred, mali internetni hit, ki nagovarja tudi daljne Kitajce?

Sem dokaj „internetni“ duhovnik: blog, FB, TW,... Na prvo žogo bi rekli, da sem že zato, ker mi „šesti kontinent“ - kot pravimo svetovnemu spletu – ni tuj, pravcati duhovnik za jutri. Seveda tako hitro to ne gre. A vendar sem na spletu skoraj 20 let in za konec lahko popričujem o svoji navzočnosti v svetu tehnoloških pospeškov.

Čeprav sem zlasti na Twitterju – ki naj bi bil med socialnimi omrežji najbolj intelektualno šik - zaradi občasno res grdih napadov z leve in desne kdaj prizadet, je moja duhovniška izkušnja spleta pozitivna. Duhovnik, ki sproščeno in iskreno prisurfa v Omrežje, bo namreč s strani večine uporabnikov spleta zaželen. Še več. Ravno na internetu spoznaš, da je „v obtoku“ več Boga, kot ga kažejo pastoralne statistike tvoje župnije. Celo to si upam reči, da ti lahko tvoja navzočnost na spletu kakor skozi obris pokaže lik duhovnika za jutri. To je duhovnik, ki je izstopil iz stoletnega bojnega oklepa, in je danes eden izmed mnogih na svetovni tržnici idej in dobrih misli. To je duhovnik, ki ga spletni anonimneži klofutajo, a tam ostane nastavljajoč drugo lice. To je duhovnik, ki so mu mnogi hvaležni, da je med njimi, eden izmed njih, obenem pa je nezamenljivo drugačen – božji mož.


* Dies santificationis ali Dan duhovniškega posvečenja je dan, ko se duhovniki snidemo in se spominjamo svojega duhovniškega posvečenja ter skupaj s škofom obnovimo duhovniške obljube.
** Na sliki sv. Križ na Belimi Vodami. To je zadnja cerkev, ki jo je posvetil bl. Anton Martin Slomšek; in sicer v l. 1862, le šest tednov preden je umrl. Foto: B.C..


153 komentarjev:

 1. P. Branko, hvala!

  Tudi meni se večkrat zapodijo misli po glavi, ’ne grem se več’.

  Kot mož žene in oče štirih otrok (zadnji je še na sredi poti), se stalno borim z obstojem v podnajemih (v Sloveniji te hitro, po prodaji nepremičnine, hočejo vreči ven, saj si opravil svoje, ko si pred prodajo vestno plačeval najemnino). Ugovarjanje, da ’štrika’ za vrat si pa z enormnim posojilom za dom ne bom vzel, pa ne pomaga nič pred miselnostjo in dopovedovanjem, saj potem bo pa to enkrat tvoje. Aja, za nagrado bom pa seveda sprejet v družbo, kot enakovreden član, katere članarina je posedovanje nepremičnine. In to lastne, svoje!

  Ha, vbijanje v glavo miselnosti generacije mojih staršev, saj ko bom pa imel službo za nedoločen čas, bo pa vse drugače, lažje, pa že dolgo ne deluje več. V resnici nikoli ni. Ja, ja, saj vem, da so nam nemalokrat vbijali v glavo, ’da se uči zato, da ti ne bo treba delati tako in toliko, kot nama’. Iskreno, tudi tega nisem nikoli čisto razumel. Delati ni slabo, celo fino je in celo želim si delati. Zakaj potem tak ’halo’ o bedi pri opravljanju dela? No, kljub vsemu, se mi pa tudi tukaj pojavi ta ’ne grem se več’. Vendar ni direktno povezan z golim dejstvom dela, ampak z odnosi pri delu. To je pa druga pesem.

  Odnosi!
  Nevidne vezi med ljudmi, vendar tako močne. Celo vezi med fizičnim in duhovnim svetom. Nevidne vezi med vidnim svetom in nevidnim svetom. Bistvo med mano in mojo ženo. In mojimi otroci. In vsemi ljudmi, posebno tistimi, ki jih poznam, sem z njimi v sorodstvu. Prezrto bistvo, prezirajoče bistvo, zatolčeno bistvo. Bistvo, ki hkrati lahko boli in osrečuje. Bistvo, ki lahko pripelje tok misli, ’ne grem se več’.
  Bistvo, ki v resnici osmišlja celoten kozmos. Bistvo, ki je On. Zato vedno znova doživim na koncu, ali začetku, enosmerni prehod od – na +, od slabega na dobro, od obupavanja v upanje, od tu zemeljskega v transcendenco, od sebe k Njemu.

  Res je ’štala’, ko najstniki-birmanci, po vzoru svojih staršev, stricev, dedkov in še koga, na birmanskih darilih slavnostno zaplujejo iz pristana Cerkve v obsežen zaliv ’pravega’ sveta. Odpustnica za ’real life’. Ali res?
  Ravno danes zvečer sva bila z ženo na predavanju o Erdkiner montessori šoli za obdobje starosti otrok od 12 – 18 leta. O šoli na kmetiji, kjer otroci skupaj s poročenim parom (mentorja) živijo, delajo, študirajo. 5 dni na teden so tam, čez vikend gredo na obisk k svojim staršem in to brez ’punkla’ umazanih oblek, saj so zanje sami poskrbeli že med tednom. Torej, pripravljajo se, na pravi ’real life’ in to zgolj z uporniškimi ’ne grem se več’ ter s stavkom: »Pomagaj mi samostojno razmišljati!«.
  Upanje za najine 4 ’mulčke’ in za vse ostale JE! Obstaja veselje, tisto pristno, ki gradi. Povod gradnje pa so odnosi.

  In, ja ’grem se’! Upanje, veselja ob delu, pričakovanje novega rojstva, vloge moža in ’fotra’, iskalca zaposlitve, molitve, obiskovanja sv. maše, udeleževanja zakramentov, iskanja primerne nepremičnine za naš dom, popravljanja obeh avtov, vključevanja v župnijo, vzgoje otrok in plačevanja drage šolnine zanje, pomivanja posode, kolesarjenja, zoprnega urejanja vseh mogočih dokumentov, plačevanja previsokih davkov, odnosov … z ’žegnom’ Očeta.
  Marko

  OdgovoriIzbriši
 2. Bil sem opozorjen na dober tekst. Prihitel sem, prebral - in se zjokal tako, da sem se skoraj zadušil. Zato bom v svoj blog zdajle dodal še eno pričevanje, ki je Gospodov poziv za prihodnji čas in prihodnjo Cerkev in prihodnje duhovništvo. Kdor bo spregledal, bo ostal slep in tesnoben.

  Vzrok opisani tragediji današnjega časa je le eden, in kdor je študiral Jonov blog, je ta problem presegel po Božji Milosti. Naj še enkrat spomnim, da je današnji kristjan zblojen v poskusih 'ljubiti ljudi kot samega sebe', za kar pa smo že dokazali, da je to duševna bolezen žalosti in obupa, če pred tem ne uresničiš PRVO zapoved vseh zapovedi: LJUBI GOSPODA, SVOJEGA BOGA, Z VSEM, KAR SI!

  Ker je današnje krščanstvo v popolni komi, KAKO neki ljubiti Boga, "ki Ga ne vidimo", mu ostaja samo še zemeljska teologija, katere bistvo je žalost in obup in tesnoba. In ne-moč. Nenehno se v cerkvah kliče Svetega Duha, ko pa ta pride, se Ga ne sliši, ker je v srcih vsepolno malih srčkov = smeti.

  Grem napisat še ta blog, ki je Gospodova Beseda temu bednemu Joni, IN KDOR BO SLIŠAL, BO REŠEN, kajti služiti bo začel Tistemu, ki je Rešitev, ne pa sebi, kot je to sedaj. Kajti kdor služi Gospodu, ni nikoli prazen in obupan, kdor pa služi svetu, služi sebi in vedno bo samo jadikoval. Prava vera je v Gospodu in z Njim, lažna pa v stavbah, ljudeh in sebi. Najprej moraš nekaj imeti in biti, da lahko potem daješ naprej ljudstvu -a le tistim, ki si ŽELIJO.

  Grem pisat Gospodovo poslanico za Novi čas, ko bo fertik, pa tukaj nalimam link. In kdor bo resnično želel, bo Rešen, kdor se pa samo dela, bo jadikoval naprej, upravičeno sicer, a odtlej Gospod in vsi Njegovi Jone ne bodo več jokali nad njim. Kajti Bog daje vsakemu svobodno voljo, da se odloči, kakor pač želi. Seveda pa so posledice potem na njem, ne na Gospodu, ki je Kristus.

  OdgovoriIzbriši
 3. Izvolite si prebrati, prosim, uresničiti pri sebi, in RAZGLASITI: Beseda za Novi čas je jasna in lepa:

  http://jonah2-10.blogspot.si/2017/06/gospodova-koncnaposlanica-za-novi-cas.html#comment-form

  Pa z Bogom.

  OdgovoriIzbriši
 4. Mladi se torej p. Cestnika izogibajo, kot da je kužen.

  Kar preseneča, je presenečenje p. Cestnika, ki sicer skoraj vsak dan praznuje kakega nekonformističnega mučenca.

  Drugače pa lepo, iskreno, čeprav marsikaj, preveč ostaja neizrečenega.

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Vsi mladi se ga ne izogibajo. Pater je car, je njihov najpogostejši opis nasega spostovanega zupnika. A kljub temu, kot vsakega človeka tudi njega zavrnitve bolijo.

   Izbriši
 5. Lepo, zanimivo, koristno...
  Dodal bi še Tvoje izkustvo sreče ob prijateljevanju z Bogom.
  Hvala!

  OdgovoriIzbriši
 6. Sv. križ pa je slikan nekje iz naših koncev :-)

  OdgovoriIzbriši
 7. Skrbnik spletnega dnevnika je odstranil ta komentar.

  OdgovoriIzbriši
 8. Ali ste dolg? Ali morate zbrati denar za stroške zdravstvenega varstva ali plačati
  dolgov ali v stanju finančne razčlenitve? Počakajte! Razmislite o prodaji vašega
  ledvice kot možnost. Če želite danes prodati ledvico. Daj nam vedeti
  takoj zdaj. Pokrovček je kupljen za največ 100.000 USD
  Dolarjev. Nacionalna ustanova trenutno kupuje zdrave ledvice. Moje ime
  je dr. Marsh, jaz sem nefrolog v nacionalnem bolnišnici v ledvicah
  Bolnišnica je specializirana za operacijo ledvic in sodelujemo tudi pri nakupu in
  presaditev ledvic z živim ustreznim darovalcem. Mi smo
  ki se nahajajo v Indiji, Kanadi, Veliki Britaniji, Turčiji, ZDA, Maleziji, Južni Afriki, Nigiji itd.
  Ali ste zainteresirani za prodajo ali nakup ledvic, prosimo, ne oklevajte
  Pišite nam preko elektronske pošte: (dr.marchbaida@gmail12.com)

  Čakam na vaše odgovore ....

  OdgovoriIzbriši
 9. Nujno potrebujemo donore za ledvice po vsem svetu v višini 800.000 EUR, EUROS ..
  kontaktirajte dr. Marijo za več informacij o postopkih ledvic:

    E-naslov; st.mariahospital233@gmail.com

  Whatsapp; +2348181726727

  Hvala vam..

  OdgovoriIzbriši
 10. Nujno potrebujemo donore za ledvice po vsem svetu v višini 800.000 EUR, EUROS ..
  kontaktirajte dr. Marijo za več informacij o postopkih ledvic:

  E-naslov; danielshospital55@gmail.com

  Whatsapp; +2348181726727

  Hvala vam..

  OdgovoriIzbriši
 11. Pozdravljeni, gospod / gospa

  Jaz sem DR. Miller Porter in jaz se ukvarjamo z nakupom / prodajo ledvic, specializirani smo za prodajo in nakup različnih delov telesa, kot so jetra, ledvice, srca in drugi občutljivi deli telesa. Imamo dobro opremljeno bolnišnico in moji kolegi zdravniki so dobro usposobljeni. Ne bo vam treba, da se bojite, ker je kirurgija operacija brez življenja. Torej, kdorkoli bi se zanimalo, naj hitro stopi v stik z našimi uradniki na Drmillerporter102@gmail.com
  -
  Prepričajte se, da nas ne obotavljate, da nas kontaktirate, ker bomo zagotovo poskrbeli, da bomo delali z vami, in poskrbeli bomo, da boste uživali v poslovanju z nami.

  E-pošta: Drmillerporter102@gmail.com

  Hvala vam
  Dr. Miller

  OdgovoriIzbriši
 12. Pozdravljene gospe in gospodje, jaz sem Dr Billywillfred iz UBTH učne bolnišnice, če ste zainteresirani za prodajo ledvice, to je pravi čas, da prodate ledvice za vsako ceno vaše želene izbire. Želim, da vsi veste, da našemu pacientu zagotovimo najboljše, kar so kdaj želeli, če vas zanima prodati svojo ledvico, nam pošljite elektronsko sporočilo Billywillfred39@gmail.com ali nam pošljite elektronsko sporočilo Billywillfred39@gmail.com, cenimo vaše odziv in iskrenost.

  OdgovoriIzbriši
 13. Pozdravljene gospe in gospodje, jaz sem Dr Billywillfred iz UBTH učne bolnišnice, če ste zainteresirani za prodajo ledvice, to je pravi čas, da prodate ledvice za vsako ceno vaše želene izbire. Želim, da vsi veste, da našemu pacientu zagotovimo najboljše, kar so kdaj želeli, če vas zanima prodati svojo ledvico, nam pošljite elektronsko sporočilo Billywillfred39@gmail.com ali nam pošljite elektronsko sporočilo Billywillfred39@gmail.com, cenimo vaše odziv in iskrenost.

  OdgovoriIzbriši
 14. Želite kupiti ledvico ali želite prodati ledvico? Ali si
  iščejo priložnost za prodajo denarja za ledvice
  finančne razčlenitve in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte
  danes vam bomo ponudili dobro količino za vaše ledvice. Ime mi je
  Doktor Daniel je nefrolog v medicinskem centru UBTH. Naše
  Klinika je specializirana za operacijo ledvic in se ukvarjamo tudi z nakupom
  in presaditev ledvic z živim darovalcem.
  Mi smo s sedežem v Indiji, Turčiji, Nigeriji, ZDA, Maleziji. Če imate
  Zanima vas prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte
  nam pišite po e-pošti.

  E-pošta: Doctordaniel95@outlook.com ali Doctordanielben@gmail.com
  Številka mobilnega telefona: +2349028230916

  Lep pozdrav.
  Dr. Daniel.

  OdgovoriIzbriši
 15. Želite kupiti ledvico ali želite prodati ledvico? Ali si
  iščejo priložnost za prodajo denarja za ledvice
  finančne razčlenitve in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte
  danes vam bomo ponudili dobro količino za vaše ledvice. Ime mi je
  Doktor Daniel je nefrolog v medicinskem centru UBTH. Naše
  Klinika je specializirana za operacijo ledvic in se ukvarjamo tudi z nakupom
  in presaditev ledvic z živim darovalcem.
  Mi smo s sedežem v Indiji, Turčiji, Nigeriji, ZDA, Maleziji. Če imate
  Zanima vas prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte
  nam pišite po e-pošti.

  E-pošta: Doctordaniel95@outlook.com ali Doctordanielben@gmail.com
  Številka mobilnega telefona: +2349028230916

  Lep pozdrav.
  Dr. Daniel.

  OdgovoriIzbriši
 16. Želite kupiti ledvico ali želite prodati ledvico? Ali si
  iščejo priložnost za prodajo denarja za ledvice
  finančne razčlenitve in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte
  danes vam bomo ponudili dobro količino za vaše ledvice. Ime mi je
  Doktor Daniel je nefrolog v medicinskem centru UBTH. Naše
  Klinika je specializirana za operacijo ledvic in se ukvarjamo tudi z nakupom
  in presaditev ledvic z živim darovalcem.
  Mi smo s sedežem v Indiji, Turčiji, Nigeriji, ZDA, Maleziji. Če imate
  Zanima vas prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte
  nam pišite po e-pošti.

  E-pošta: Doctordaniel95@outlook.com ali Doctordanielben@gmail.com
  Številka mobilnega telefona: +2349028230916

  Lep pozdrav.
  Dr. Daniel.

  OdgovoriIzbriši
 17. Hvala Bogu, da sem v DR osagiede verjel, ko sem prebral toliko pričevanj o njegovem delu in se odločil, da ga bom poklical. Jaz sem Kovačič Jožef. Pišem svoje pričevanje, za katerega nikoli nisem mislil, da je mogoče. Preden sem spoznal DR Osagiedeja, sem začutil, da je to vraževerna vera in da čarovnije niso znanstveno dokazane, toda to uroka me je prepričalo v nekaj drugega. On je dober človek. Svojo bivšo ženo sem našel s pomočjo tega človeka po štirih letih poskusov, vendar ni bilo mogoče ničesar pokazati. Če preberete pričevanje DR Osagiedeja, je res. Moja žena Sharon me je zapustila več kot 4 leta in rad bi jo vrnil in jo poskušal prositi, naj se vrne, vendar me je obšla gluha in me javno razglasila za absurdno. DR osagiede mi je poslal eden od mojih prijateljev, ki mu je pomagal tudi na mojem delovnem mestu, in sem mu povedal, da je vraževeren in da je nor, da verjame v takšne fetišistične stvari. Toda po tolikih mislih o tem sem šel na spletno stran in se odločil, da ga pokličem po e-pošti. Hitro mi je dal številko svojega mobilnega telefona in pogovarjali smo se že dolgo časa. On je najboljši. Preden je napisal službo, sem že imel zavarovanje. V treh dneh je moja bivša žena prišla po štirih letih posmeha, da je nekoristen človek, prišel k meni in me vprašal. Nisem vedel, kaj je ta človek naredil, vendar je zelo dober pri tem. Zahvaljujem se mu in mojemu prijatelju, ker ga poznam vsak dan v mojem življenju. Mislim, da bo pomagal vsakomur, ki prosi za pomoč. Kontaktirali ga boste na doctorosagiede75@gmail.com ali WhatsApp +2349014523836
  in je tudi sposoben ...
  1) ljubezenske igre
  2) izgubljene ljubezenske uroke
  3) ločitev
  4) zakonca zakonca
  5) očarljivo vezivo
  6) uroki raztapljanja
  7) simulirajte majhnega ljubečega prijatelja
  8.) boste napredovali v črkovanju vaše pisarne / loterije
  9) bo zadovoljila vašo ljubezen
  10) želite biti bogati
  doctorosagiede75@gmail.com ali
  whatsapp +2349014523836

  OdgovoriIzbriši
 18. Ali ste v finančni krizi, ali potrebujete denar za boljši življenjski standard, ste dolžni in želite prodati ledvico za denar, danes nas obiščite in uresničili bomo te sanje, kupili bomo eno ledvico za 480.000 USD ! Ali iščete priložnost, da spremenite raven, se osvobodite dolga in rečete ne revščini, ali iščete finančni preboj, ali iščete sredstva za odplačilo najemnine in reševanje drugih družinskih težav, ali finančno zaostanete in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte danes in mi vam bomo ponudili dobro količino denarja za vaše ledvice. Moje ime je zdravnik RAKSHAN SAI Sem nefrolog na Zdravstvenem centru RAKSHAN INDIJA Naša klinika je specializirana za ledvično kirurgijo in tudi zdravimo. Nakup in presaditev ledvic z ustreznim darovalcem
  Nahajamo se v Indiji, Turčiji, Franciji, Nigeriji, Združenih državah Amerike, Maleziji, Dubaju, Kuvajtu
  Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte in nas kontaktirajte preko naše e-pošte: rakshanhealthcenter@gmail.com

  Pozdravi

  DR RAKSHAN

  OdgovoriIzbriši
 19. Želim se neomejeno zahvaliti temu velikemu moškemu po imenu dr. Idialu črkovalca črkovanja. Še danes sem vesel, ker se je moj mož spet vrnil z ljubeznijo, mož me je pustil zaradi druge ženske, samo zato, ker sva imela rahlo nesporazum. me je zapustil in obljubil, da se mi nikoli več ne bo vrnil. Ves dan jokam in iščem rešitev, s katero bi ga lahko vrnil nazaj. Nato sem videl, da je Luck delil pričevanje po internetu. Pošljem mu pošto in mu povem svoje težave z bivšim možem, on pa obljubi, da ga bom pripeljal domov v roku 2 dni. res je super, pomaga mi, da se vrnem moža v roku 2 dni, ki ga obljubi, in moj mož se vrne k meni, ki me bo za vedno ljubil, in me prosi za bolečino, ki mi jo je povzročil. Za vedno vam bom hvaležen, dr. In ne bom nehal objavljati vašega imena na internetu, da bodo ljudje videli, kako resnični ste. Vsem na tej strani želim povedati, da bom vedno ostal hvaležen temu moškemu, dr. Črkovalca črkovanja Dr.Idialu, za vse, kar je storil zame, moj mož se je vrnil z ljubeznijo, skrbnostjo, resnicoljubnostjo in obljublja, da me bo ljubil za vedno. . Obljubim, da vsako telo nikoli ne bom imel težav v zvezi, po e-pošti doctoridialuspellcaster@gmail.com. WhatsApp lahko uporabite tudi na +2348118448718

  OdgovoriIzbriši
 20. Iščete zelo realna posojila po ugodni 3-odstotni obrestni meri, ki temeljijo na ugodnih posojilnih pogojih?
  Ali potrebujete posojilo za poravnavo dolga ali plačilo računov? So vas banke in druge finančne institucije ves čas zavrnili samo zato, ker imate nizko boniteto? Ali potrebujete posojilo ali financiranje iz kakršnega koli razloga, na primer:
  * Posojila
  * Posojila za nepremičnine
  * Poslovna posojila
  * Hipotekarna posojila
  * Domača posojila
  * Posojila za konsolidacijo dolgov
  * Osebna posojila
  Zadovoljstvo strank je naš cilj, ko se prijavite z nami, zaprosite za zaupanja vredno podjetje, ki skrbi za vaše potrebe po financiranju. Ves čas bomo skrbeli za vas. Vedno se bomo potrudili, da bomo ugotovili, kdaj lahko v celoti odplačujete, ob upoštevanju trenutnih finančnih razmer in nato določili rok odplačevanja posojila glede na vaše potrebe. Pišite nam na: Creditcompa@hotmail.com

  OdgovoriIzbriši
 21. Pozdravljeni, se finančno spopadate in ste se ga naveličali? Ali potrebujete nujno posojilo za širitev obstoječega podjetja ali začetek novega podjetja ali potrebujete finančno pomoč za osebne potrebe ali druge namene? Če je odgovor pritrdilen, vam svetujem, da se obrnete na nas v Sunshine Financial Group preko tega e-poštnega naslova (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com), da dobite posojilo v 24 urah, ker nudimo zagotovljeno pomoč pri pridobitvi posojila.

  Naša organizacija nudi pomoč pri pridobivanju posojila posameznikom, ki nujno potrebujejo finančno pomoč in to počnemo že več kot 5 let.

  Ponujamo vse vrste posojil, tako zavarovana kot nezavarovana posojila. Brez skritih stroškov.

  Lastnosti in prednosti
  Ne glede na to, ali iščete dodaten denar za nakup avtomobila ali hiše, posojilo za poravnavo dolga ali celo za poroko, zaupajte Sunshine Financial Group, da to omogoči. Naša posojilna storitev vam omogoča dostop do:

  - gotovinsko posojilo v višini do 20 milijonov EUR
  - Ugodna letna stopnja 3%,.
  - prilagodljive možnosti odplačevanja; Za odplačilo posojila lahko izbirate med 1 in 30 leti
  - Uporabite kadarkoli in kjer koli

  Sunshine Financial Group je celovito podjetje za finančne storitve, ki si prizadeva pomagati izboljšati svoj dolgoročni finančni uspeh. Naši prilagojeni programi so zasnovani tako, da pomagajo rasti, zaščititi in ohraniti vaše bogastvo z zagotavljanjem prilagojenih storitev in strokovnega znanja.

  Za več informacij nas kontaktirajte preko
  E-pošta: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  {WhatsApp: +447903159998}

  Za vse je najeto posojilo, prijavite se danes in veseli boste, da ste ga storili

  OdgovoriIzbriši
 22. Dragi iskalci posojil

  Imate kakršne koli finančne težave? Ali želite začeti svoje podjetje? To posojilno podjetje so ustanovile organizacije za človekove pravice po vsem svetu z edinim namenom, da pomaga revnim in ljudem s finančnimi težavami v življenju. Če želite zaprositi za posojilo, se nam obrnite s spodnjimi podrobnostmi na elektronski naslov: elenanino0007@gmail.com

  Ime:
  Zahtevani znesek posojila:
  Trajanje posojila:
  Telefonska številka:

  Hvala in Bog blagoslovi
  ZAUPANJE
  Elena

  OdgovoriIzbriši
 23. Spoštovani gospod / gospa,

  Ali želite prodati ledvico?

  Iščete priložnost, da bi prodali ledvico za denar, ker se bo finančno pokvarilo in ne veste, kaj storiti, potem se danes povežite z nami in ponudil vam bom dobro količino vaše ledvice. Moje ime je dr. Kate Sem Phrenologist v univerzitetnih bolnišnicah Bristol NHS Foundation Trust. Naša bolnišnica je specializirana za ledvične operacije, ukvarjamo pa se tudi s prevzemom in presaditvijo ledvic z ustreznim darovalcem. Nahajamo se v, Združenem kraljestvu, ZDA, Maleziji. Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, nam pišite na email: kateadams946@hotmail.com

  Moje mnenje

  Dr Kate Adams

  Telefonska številka: +2348146161694

  drkateadamsblog.wordpress.com

  OdgovoriIzbriši

 24. Pozdravljeni! Prosimo, da potrebujemo darovalce ledvic, vsi, stari od 18 do 70 let, ki so zdravi in resno trdijo, da prodajo ledvico za denar, naj nas nemudoma kontaktirajo, saj imamo bolnike, ki so na dializi in potrebujejo ledvice, da preživijo, lahko podarite eno ledvico za 600.000 EUR brez stranskih učinkov. Če vas kdo zanima, nas za več informacij kontaktirajte
  Whatsapp: +905338534346
  Whatsapp: +905338534346
  Whatsapp: +905338534346

  OdgovoriIzbriši

 25. Pozdravljeni! Prosimo, da potrebujemo darovalce ledvic, vsi, stari od 18 do 70 let, ki so zdravi in resno trdijo, da prodajo ledvico za denar, naj nas nemudoma kontaktirajo, saj imamo bolnike, ki so na dializi in potrebujejo ledvice, da preživijo, lahko podarite eno ledvico za 600.000 EUR brez stranskih učinkov. Če vas kdo zanima, nas za več informacij kontaktirajte
  Whatsapp: +905338534346
  Whatsapp: +905338534346
  Whatsapp: +905338534346

  OdgovoriIzbriši

 26. Pozdravljeni! Prosimo, da potrebujemo darovalce ledvic, vsi, stari od 18 do 70 let, ki so zdravi in resno trdijo, da prodajo ledvico za denar, naj nas nemudoma kontaktirajo, saj imamo bolnike, ki so na dializi in potrebujejo ledvice, da preživijo, lahko podarite eno ledvico za 600.000 EUR brez stranskih učinkov. Če vas kdo zanima, nas za več informacij kontaktirajte
  Whatsapp: +905338534346
  Whatsapp: +905338534346
  Whatsapp: +905338534346

  OdgovoriIzbriši

 27. Pozdravljeni! Prosimo, da potrebujemo darovalce ledvic, vsi, stari od 18 do 70 let, ki so zdravi in resno trdijo, da prodajo ledvico za denar, naj nas nemudoma kontaktirajo, saj imamo bolnike, ki so na dializi in potrebujejo ledvice, da preživijo, lahko podarite eno ledvico za 600.000 EUR brez stranskih učinkov. Če vas kdo zanima, nas za več informacij kontaktirajte
  Whatsapp: +905338534346
  Whatsapp: +905338534346
  Whatsapp: +905338534346

  OdgovoriIzbriši
 28. Želite kupiti ledvico ali želite prodati svojo
  ledvica? Ali iščete priložnost, da bi ledvico prodali za denar zaradi finančne krize in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte danes in mi vam bomo ponudili dober znesek v višini 1.000.000,00 USD za vašo ledvico. Moje ime je zdravnik DAVID
  Sem nefrolog na kliniki Mayo. Naša klinika je
  Specializirali smo se za kirurgijo ledvic in za njih tudi skrbimo
  Kupite in presadite ledvice z življenjem.
  ustreznega darovalca. Nahajamo se v Indiji, Turčiji, Združenih državah Amerike, Maleziji, Indiji. Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e-pošti.
  E-pošta: mayoclinic55@gmail.com
    Whatsapp: -Klicni klic +234 9012028961

  pozorno
  DR DAVID

  Odgovori

  OdgovoriIzbriši
 29. Želite kupiti ledvico ali želite prodati svojo
  ledvica? Ali iščete priložnost, da bi ledvico prodali za denar zaradi finančne krize in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte danes in mi vam bomo ponudili dober znesek v višini 1.000.000,00 USD za vašo ledvico. Moje ime je zdravnik DAVID
  Sem nefrolog na kliniki Mayo. Naša klinika je
  Specializirali smo se za kirurgijo ledvic in za njih tudi skrbimo
  Kupite in presadite ledvice z življenjem.
  ustreznega darovalca. Nahajamo se v Indiji, Turčiji, Združenih državah Amerike, Maleziji, Indiji. Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e-pošti.
  E-pošta: mayoclinic55@gmail.com
    Whatsapp: -Klicni klic +234 9012028961

  pozorno
  DR DAVID

  Odgovori

  OdgovoriIzbriši
 30. Želite kupiti ledvico ali želite prodati svojo
  ledvica? Ali iščete priložnost, da bi ledvico prodali za denar zaradi finančne krize in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte danes in mi vam bomo ponudili dober znesek v višini 1.000.000,00 USD za vašo ledvico. Moje ime je zdravnik DAVID
  Sem nefrolog na kliniki Mayo. Naša klinika je
  Specializirali smo se za kirurgijo ledvic in za njih tudi skrbimo
  Kupite in presadite ledvice z življenjem.
  ustreznega darovalca. Nahajamo se v Indiji, Turčiji, Združenih državah Amerike, Maleziji, Indiji. Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e-pošti.
  E-pošta: mayoclinic55@gmail.com
    Whatsapp: -Klicni klic +234 9012028961

  pozorno
  DR DAVID

  Odgovori

  OdgovoriIzbriši
 31. Želite kupiti ledvico ali želite prodati svojo
  ledvica? Ali iščete priložnost, da bi ledvico prodali za denar zaradi finančne krize in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte danes in mi vam bomo ponudili dober znesek v višini 1.000.000,00 USD za vašo ledvico. Moje ime je zdravnik DAVID
  Sem nefrolog na kliniki Mayo. Naša klinika je
  Specializirali smo se za kirurgijo ledvic in za njih tudi skrbimo
  Kupite in presadite ledvice z življenjem.
  ustreznega darovalca. Nahajamo se v Indiji, Turčiji, Združenih državah Amerike, Maleziji, Indiji. Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e-pošti.
  E-pošta: mayoclinic55@gmail.com
    Whatsapp: -Klicni klic +234 9012028961

  pozorno
  DR DAVID

  Odgovori

  OdgovoriIzbriši
 32. Prosimo, preberite in se obrnite tudi na DR ISIKOLO, če potrebujete močno ljubezensko uroko, da popravite svoje pretrgano razmerje.
  Ločila sem se od moža, ko sem bila šest mesecev nosečnosti z drugim otrokom. Že od dne, ko je bil spočet naš prvi otrok, sva se nenehno prepirala in prepirala, od njega ni bilo več ljubezni in ne zaupanja, zato se je ločil od mene. In vsi ti whilovi, poskušam z različnimi sredstvi, da ga vrnem, poskusil sem tudi nekaj različnih črkovalcev črkovanja tukaj, v moji državi, vendar nobeden od njih ni mogel nazaj Richarda k meni. Samo DR ISIKOLO mi je zagotovil nujno 48 urno urivanje uroka in zagotovil mi je, da bo moj mož spet pri meni. Pišem, da se vam zahvaljujem in se zahvaljujem za izpolnjevanje obljub in za uporabo nadarjenih in velikih moči, da ga vrnete domov. Navdušil me je podatek, da ste specializirani za ponovno združevanje Zaljubljencev. Hvala, gospod, ker ste mi pomagali skozi najhujše čase v mojem življenju, ker sem bil tako velik čarovnik in ker ste mi dali ljubezenski urok, ki mi je prinesel toliko veselja v moji poroki. Mož se je vrnil in obljubim, da me ne bo nikoli več zapustil. Če dvomite v njegove sposobnosti, mi zaupajte. Morali bi izkoristiti priložnost. Izplača se na načine, ki si jih sploh ne bi mogli predstavljati. Če ste jim prav zdaj in potrebujete močan in nujen ljubezenski urok, s katerim boste lahko vrnili svojega nekdanjega prijaznega stika z dr. isikolosolutionhome@gmail.com ali njegov WhatsApp: +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 33. Posojilo Jose Luis, zagotavljamo gotovinska posojila od 5000 do 50000 €, financiramo pa tudi projekte od 50000 do 300 000 evrov po letni stopnji 2% za vse osebe ali podjetja, ki potrebujejo posojilo. denar za zadovoljevanje nekaterih njihovih potreb.
  Če potrebujete pomoč, nam povejte, koliko potrebujete in želeno obdobje vračila. Hiter kredit in neskončen stres pri plačilu.
  obiščite našo spletno stran ali nam pišite na (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)

  OdgovoriIzbriši
 34. Ali želite prodati ledvico?
  Ali iščete priložnost, da bi prodali ledvico za denar zaradi finančnega zloma in ne veste, kaj bi storili?
  Nato nas kontaktirajte danes preko dr.louisclinic@gmail.com in za vašo ledvico vam bomo ponudili dober znesek, ker nujno potrebujemo ledvico na naši kliniki ali pokličite +918704214690
  email: dr.louisclinic@gmail.com
  whatsapp: + 1- (725) 2017759
  Cena: $650,000 dolarjev

  OdgovoriIzbriši
 35. Dober dan vsem !!!

  Moje ime je gospa Nedzla Kerso in danes govorim kot ena najsrečnejših oseb na svetu in povem, da je posojilodajalec rešil mojo družino pred najinimi slabimi razmerami, njegovo ime bom povedal svetu in z velikim veseljem rečem, da moja družina se je za vedno vrnila, ker sem potreboval posojilo v višini 50.000 eurov, da sem lahko začel svoje življenje, saj sem bila ena mati samohranilka s 5 otroki in zdi se, da se svet zanaša na mene, ko sem poskušal dobiti posojilo. Od bank in spletnih bank so mi zavrnili posojila, dejal, da je moj dohodek nizek in nimam zavarovanja za posojilo, zato grem po spletu iskat posojilo, ko sem naletel na lažne posojilodajalce, ki ves moj denar zahtevajo s sladkimi besedami.

  Dokler nisem videla objave mame gospe Marije s spletnega dnevnika in se ne strinjam z njo, mi je dala vse pogoje in sem se strinjala, presenetila me je s posojilom, ki spreminja moje življenje in mojo družino, in sprva sem pomislila to ne bi bilo mogoče zaradi mojih preteklih izkušenj in lažnih obljub, toda na moje presenečenje sem prejel posojilo v višini 50.000 evrov in vsem, ki resnično potrebujejo posojilo, bi svetoval, naj se obrnejo na gospo Marijo Aleksander, žensko njene besede, podjetje mati mati dobro poznan z naslovom spletnega mesta podjetja in za lažne posojilodajalce, ki nimajo naslova spletnega mesta, se lahko obrnete na mati Marijo po e-pošti: (mariaalexander818@gmail.com), ker je posojilodajalec najbolj razumljiv in prijazen. kdor želi posojilo ali kako pridobiti izvirno posojilo, naj se obrne na njen Via.

  e-pošta: (mariaalexander818@gmail.com)
  whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090)

  Za več informacij se lahko obrnete na Nedzla Kerso (nedzlakerso@gmail.com)

  Hvala vsem

  OdgovoriIzbriši
 36. Ali potrebujete resnično spletno posojilo za zavarovanje računov? Začne nov posel? Potrebujete osebno posojilo? ali Poslovno posojilo, Prijavite se za hitro in priročno posojilo, da začnete novo financiranje svojih projektov po najcenejši obrestni meri 2%. Ali potrebujete posojilo v znesku? Ali je banka ali posojilo za plačilo posojila zavrnilo vaš zahtevek za posojilo zaradi nizkih kreditnih točk ali pomanjkanja zavarovanja s premoženjem? in potrebujete nujno osebno ali poslovno posojilo za ponovno financiranje vašega podjetja, plačilo računov, poravnavo svojih slabih kreditnih težav, nakup in lastno hišo? itd. pišite nam zdaj po e-pošti: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Ponudba posojila

  OdgovoriIzbriši
 37. Dober dan vsem !!!
  Moje ime je gospa Nedzla Kerso in danes govorim kot ena najsrečnejših oseb na svetu in povem, da je posojilodajalec rešil mojo družino pred najinimi slabimi razmerami, njegovo ime bom povedal svetu in z velikim veseljem rečem, da moja družina se je za vedno vrnila, ker sem potreboval posojilo v višini 50.000 eurov, da sem lahko začel svoje življenje, saj sem bila ena mati samohranilka s 5 otroki in zdi se, da se svet zanaša na mene, ko sem poskušal dobiti posojilo. Od bank in spletnih bank so mi zavrnili posojila, dejal, da je moj dohodek nizek in nimam zavarovanja za posojilo, zato grem po spletu iskat posojilo, ko sem naletel na lažne posojilodajalce, ki ves moj denar zahtevajo s sladkimi besedami.

  Dokler nisem videla objave mame gospe Marije s spletnega dnevnika in se ne strinjam z njo, mi je dala vse pogoje in sem se strinjala, presenetila pa me je s posojilom, ki spremeni moje življenje in mojo družino, in sprva sem pomislila to ne bi bilo mogoče zaradi mojih preteklih izkušenj in lažnih obljub, a na moje presenečenje sem prejel posojilo v višini 50.000 evrov in vsem, ki resnično potrebujejo posojilo, bi svetoval, naj se obrnejo na gospo Marijo Aleksander, žensko njene besede, podjetje mati mati dobro poznan z naslovom spletnega mesta podjetja in za lažne posojilodajalce, ki nimajo naslova spletnega mesta, se lahko obrnete na mati Marijo po e-pošti: (mariaalexander818@gmail.com), ker je najbolj razumevajoč in prijazen posojilodajalec. kdor želi posojilo ali kako pridobiti izvirno posojilo, naj se obrne na njen Via.


  e-pošta: (mariaalexander818@gmail.com)
  whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090)

  Za več informacij se lahko obrnete na Nedzla Kerso (nedzlakerso@gmail.com)

  Hvala vsem

  OdgovoriIzbriši
 38. Dober dan vsem !!!
  Moje ime je gospa Nedzla Kerso in danes govorim kot ena najsrečnejših oseb na svetu in povem, da je posojilodajalec rešil mojo družino pred najinimi slabimi razmerami, njegovo ime bom povedal svetu in z velikim veseljem rečem, da moja družina se je za vedno vrnila, ker sem potreboval posojilo v višini 50.000 eurov, da sem lahko začel svoje življenje, saj sem bila ena mati samohranilka s 5 otroki in zdi se, da se svet zanaša na mene, ko sem poskušal dobiti posojilo. Od bank in spletnih bank so mi zavrnili posojila, dejal, da je moj dohodek nizek in nimam zavarovanja za posojilo, zato grem po spletu iskat posojilo, ko sem naletel na lažne posojilodajalce, ki ves moj denar zahtevajo s sladkimi besedami.

  Dokler nisem videla objave mame gospe Marije s spletnega dnevnika in se ne strinjam z njo, mi je dala vse pogoje in sem se strinjala, presenetila pa me je s posojilom, ki spremeni moje življenje in mojo družino, in sprva sem pomislila to ne bi bilo mogoče zaradi mojih preteklih izkušenj in lažnih obljub, a na moje presenečenje sem prejel posojilo v višini 50.000 evrov in vsem, ki resnično potrebujejo posojilo, bi svetoval, naj se obrnejo na gospo Marijo Aleksander, žensko njene besede, podjetje mati mati dobro poznan z naslovom spletnega mesta podjetja in za lažne posojilodajalce, ki nimajo naslova spletnega mesta, se lahko obrnete na mati Marijo po e-pošti: (mariaalexander818@gmail.com), ker je najbolj razumevajoč in prijazen posojilodajalec. kdor želi posojilo ali kako pridobiti izvirno posojilo, naj se obrne na njen Via.


  e-pošta: (mariaalexander818@gmail.com)
  whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090)

  Za več informacij se lahko obrnete na Nedzla Kerso (nedzlakerso@gmail.com)

  Hvala vsem

  OdgovoriIzbriši
 39. dr.ologhodospellwork@gmail.com vam bo pomagal vrniti nekdanjo ženo ali bivšega moža ali katerokoli ljubljeno osebo, ki vas je zapustila in želi vrniti takšno osebo, samo se obrnite na drologhodo s svojimi podrobnostmi o WhatsApp-u 2348156911977. s pomočjo svoje črne magije, ki jo lahko vrniti ljubezen nazaj. Povezala sem se z njim, da mi je pomagal rešiti težavo in bilo je enostavno kot za vedno, in delal je zame, da bi dobil svojo ljubezen.
  Zahvaljujoč dr.ologhodospellwork resnično deluje in dela čudeže.

  OdgovoriIzbriši
 40. Pri svojem delu je najboljši in to počne kot noben drug, pomagal mi je vrniti ženo, ki me je zapustila pred nekaj meseci. iskal sem način, kako bi jo vrnil brez uspeha, dokler nisem naletel na pričevanje tega velikega čarovnika. Povezala sem se z njim in on se je udeležil mene in mi zagotovil, da se bo moja žena vrnila čez dva dni, ko bo dokončal delo, in mu dal vso potrebno pomoč, in čez dva dni, ko je povedal moji ženi, se vrne. se lahko obrnete na chubygreat s svojimi podrobnostmi o WhatsApp-u 2348165965904 ali na email chubygreat@gmail.com.

  OdgovoriIzbriši
 41. Pozdravljeni vsi.

  Moje ime je dr. Kate Adams, sem Phrenologist v univerzitetnih bolnišnicah Bristol NHS Foundation Trust. Naša bolnišnica je specializirana za kirurgijo ledvic, ukvarjamo pa se tudi z nakupom in presaditvijo ledvic z živim ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Dubaju, Turčiji, ZDA, Maleziji. Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e-pošti: kateadams946@hotmail.com

  Moje mnenje

  Dr Kate Adams

  Telefonska številka: +2348146161694

  drkateadamsblog.wordpress.com

  OdgovoriIzbriši
 42. S tem bi morali obvestiti splošno moško ali žensko, ki je zdrava in 100% resna o prodaji ledvice, naj se obrne na dr
  Bolnišnica čim prej.
  E-pošta: drmercyhospital686@gmail.com
  imamo veliko pacientov, ki trenutno potrebujejo presaditev ledvic., iščete priložnost, da bi ledvico prodali za denar zaradi finančnega zloma in vam bomo kupili ledvico za 800.000 evrov za ledvico.
  In imamo tudi HIV / zdravilo, če potrebujete tudi zdravilo in če potrebujete spermo za nakup, nam lahko pošljete e-pošto zdaj,
  E-pošta: drmercyhospital686@gmail.com
  WhatsApp: +2348100367800
  Lep pozdrav,
  Bolnica dr. Milosti

  OdgovoriIzbriši
 43. Potrebujete nujno kreditno sposobnost? Ponujamo poslovna posojila, osebna posojila, študentska posojila, avtomobilska posojila itd. Če vas zanima, nam pišite (dakany.endre@gmail.com)

  Nujna ponudba za posojilo.

  OdgovoriIzbriši
 44. Dober dan

  Ali potrebujete kredit za vse namene? Ste v finančnih težavah? Bridge Finance svojim strankam ponuja finančne storitve po zajamčenih cenah. Naša posojila so hitra in enostavna. Danes pridobite posojilo, se obrnite na nas. Vsako posojilo lahko v vašem proračunu povežemo z 2-odstotno obrestno mero. Če vas zanima, se obrnite na: (dakany.endre@gmail.com)

  Nujna ponudba za posojilo.

  OdgovoriIzbriši
 45. Dober dan

  Ali potrebujete kredit za vse namene? Ste v finančnih težavah? Bridge Finance svojim strankam ponuja finančne storitve po zajamčenih cenah. Naša posojila so hitra in enostavna. Danes pridobite posojilo, se obrnite na nas. Vsako posojilo lahko v vašem proračunu povežemo z 2-odstotno obrestno mero. Če vas zanima, se obrnite na: (dakany.endre@gmail.com)

  Nujna ponudba za posojilo.

  OdgovoriIzbriši
 46. Potrebujete nujno posojilo? Ponujamo poslovna, osebna, študentska posojila, avtomobilska posojila itd. Če vas zanima, nas kontaktirajte (dakany.endre@gmail.com)

  Ponuja nujna posojila.

  OdgovoriIzbriši
 47. DOBRODOŠLI V VELIKI BROTERIJI.
  Želite biti član Iluminatov kot bratovščina, ki vas bo bogatila in slavila v svetu in bo imela moč nadzorovati ljudi, ki so na vrhu sveta. Ste poslovnež ali ženska, umetnik, politik, glasbenik, študent, želite biti bogati, slavni, močni v življenju, danes se pridružite kultu bratov Illuminati in pridobite takojšnjo in bogato vsoto. 2 milijona dolarjev na teden in brezplačen dom. kjer koli se odločite živeti na tem svetu in tudi prejemati 20.000.000 USD mesečno plače% 2026
  PREDNOSTI, KI JIH DOSTAJO NOVI ČLANI, KI SE pridružijo ILUMINATI.
  1. Denarna nagrada v višini 800.000 USD
  2. Nov eleganten Dream CAR, vreden 500.000 USD
  3. Sanjarska hiša, kupljena v državi po vaši izbiri
  4. Enomesečni dopust (v celoti plačan) do turistične destinacije vaših sanj.
  5. Eno leto paketa zveze golfa
  6. Zdravljenje na vseh letališčih na svetu 7. Skupna sprememba življenjskega sloga 8. Dostop do Bohemian Grove
  9. Mesečno plačilo 99.000.000 USD na vaš bančni račun vsak mesec kot član
  10. Mesec je zaznamoval sestanek z najboljšimi 5 svetovnimi voditelji in petimi najboljšimi zvezdniki na svetu.
  Če vas zanima, da se nam pridružite v simbolu satanske roke velikega brata iluminatov, nas kontaktirajte zdaj po elektronski pošti collonburr3@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 48. Pozdravljeni, v preteklosti sem se z možem spopadala, kar je povzročilo ločitev s prvim možem. Potem, ko sva se z bivšim možem razšla, sem imela še eno priložnost, da se ponovno poročim in šele čez 2 leti moje druge poroke je prišlo do še ene ločitve, ki me je skoraj čustveno ubila. Še dve leti sem ostala neporočena in samohranilka. Iskreno nisem bil prav vesel, ker vsaka ženska v svojem življenju potrebuje moškega, nekoč sem videl fotografijo mojih prvih mož in spoznal, kako zelo ga imam rad in sem ga pogrešal. Poskusil sem priti do njega, a so mi rekli, da je nadaljeval s svojim življenjem in da nikoli več ne bova skupaj. Grozno sem jokal tisto noč, misleč, da sem izgubil človeka, do katerega sem imel tako veliko ljubezni. Prosil sem za nasvet, kaj naj naredim in prijatelj mi je dal stik z dr. Mohammed Solution Temple, posvetoval sem se z njim in po svojih najboljših močeh s svojimi močnimi uroki mi je pomagal, da sem se s poroko o ponovni združitvi Love Spell vrnil bivšemu možu nazaj V samo 6 dneh sem se očaral z molitvijo za duhovno srečanje z dr. Mohammedom, da se v življenju vse vrti, zaenkrat srečno živim s prvim možem in rešim vprašanja ločitve. s pomočjo dr. Mohameda, njegovega človeka modrosti in skrbi. Hvala in cenim vso pomoč, ki ste mi jo zagotovili, da bi mojega bivšega moža spet vrnili v življenje. Tu danes pričam, da je dr. Mohamed močan, da lahko reši vse težave v pretrganem odnosu z ljubeznijo in ga znova kontaktira za rešitev kakršnih koli težav v zvezi. E-poštni naslov .... (monicaspiritualtemple@gmail.com) Lahko ga tudi pokličete ali dodate na WhatsApp +2348134493948

  OdgovoriIzbriši
 49. Pozdravljeni, v preteklosti sem se z možem spopadala, kar je povzročilo ločitev s prvim možem. Potem, ko sva se z bivšim možem razšla, sem imela še eno priložnost, da se ponovno poročim in šele čez 2 leti moje druge poroke je prišlo do še ene ločitve, ki me je skoraj čustveno ubila. Še dve leti sem ostala neporočena in samohranilka. Iskreno nisem bil prav vesel, ker vsaka ženska v svojem življenju potrebuje moškega, nekoč sem videl fotografijo mojih prvih mož in spoznal, kako zelo ga imam rad in sem ga pogrešal. Poskusil sem priti do njega, a so mi rekli, da je nadaljeval s svojim življenjem in da nikoli več ne bova skupaj. Grozno sem jokal tisto noč, misleč, da sem izgubil človeka, do katerega sem imel tako veliko ljubezni. Prosil sem za nasvet, kaj naj naredim in prijatelj mi je dal stik z dr. Mohammed Solution Temple, posvetoval sem se z njim in po svojih najboljših močeh s svojimi močnimi uroki mi je pomagal, da sem se s poroko o ponovni združitvi Love Spell vrnil bivšemu možu nazaj V samo 6 dneh sem se očaral z molitvijo za duhovno srečanje z dr. Mohammedom, da se v življenju vse vrti, zaenkrat srečno živim s prvim možem in rešim vprašanja ločitve. s pomočjo dr. Mohameda, njegovega človeka modrosti in skrbi. Hvala in cenim vso pomoč, ki ste mi jo zagotovili, da bi mojega bivšega moža spet vrnili v življenje. Tu danes pričam, da je dr. Mohamed močan, da lahko reši vse težave v pretrganem odnosu z ljubeznijo in ga znova kontaktira za rešitev kakršnih koli težav v zvezi. E-poštni naslov .... (monicaspiritualtemple@gmail.com) Lahko ga tudi pokličete ali dodate na WhatsApp +2348134493948

  OdgovoriIzbriši
 50. Iščete poslovno posojilo? osebno posojilo, hipoteka, avtomobilsko posojilo, študentsko posojilo, konsolidacija dolga, nezavarovano posojilo, posojilo za poslovni kapital 2%, zainteresirani prosilci naj se obrnejo po e-pošti (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Nujna posojila.

  OdgovoriIzbriši
 51. NUDIMO VSE VRSTE POSOJIL V 3%. LAHKO POMOČEMO VSAKU DOBITI KREDIT, Z GLASNIMI IN UČINKOVITIM STORITVAMI. Ponujamo posojila v razponu od 1.000 do 10.000.000 €. Resnim posameznikom ali poslovnim podjetjem, ki potrebujejo posojilo, dajemo zakonita posojila. naša posojila so na voljo po subvencionirani obrestni meri, ki je ugodna za vse. Lahko izpolnimo vaša finančna posojila. zanima z veliko ponudbo. Danes nas kontaktirajte za nujno posojilo preko: robinsonloankredit@gmail.com

  E-poštni naslov podjetja: robinsonloankredit@gmail.com
  WhatsApp: +15182190838

  OdgovoriIzbriši
 52. Močna in močna ljubezen do zmage pri vašem bivšem. Odločila sem se, da bom cel dan preživela na internetu samo zato, da se prepričam, da bo veliko ljudi lahko prebralo moje pričanje o dr ALAM-u, ki je močan plesalec , Bila sem tako sama še isti dan, da sem se odločila, da bom v spletu preverila nasvete o odnosih, nikoli nisem vedela, da bo načrt poti zagotovil vrnitev moje žene. Ko sem prebrala veliko nasvetov, kako naj na moji način obnovim odnos, Odkril sem, da ima dr. AlAM veliko priporočil kot drugi črkovalci, zato sem se s tem odločil, da je dr. AlAm prava oseba, ki mi pomaga vrniti ženo, in po njegovih podrobnostih sem se obrnil na dr. vesel, da sem se odločil za sodelovanje z dr. ALAM, ker je bila njena služba 100-odstotno popolna in urok mi je s hitro olajšanje vrnil mojo ženo, lahko se tudi zdaj obrnete na pomoč po e-pošti dralahalah@gmail.comor callon Whatsapp + 23480115720823 ..

  OdgovoriIzbriši
 53. pozdravljeni vsi tukaj sem, da delim dobroto ali super (DR ALASHIRA) že enaindvajset let hodim skozi veliko .. moje ime je (Tanja makolo) življenje je bilo kuge z več zdravstvenim stanjem, da sem bila popolnoma nemočna. Ob napadih, ki so privedli do številnih padcev nesreč in povzročili več poškodb, je bilo življenje polno bolečine in neznosno. Mobilnost je bila omejena s pomočjo invalidskega vozička in moje življenje se je poslabšalo, saj nisem več mogel početi vseh stvari, ki sem jih uporabljal .čas sem se med seboj kosala, drug za drugim, z leti sem se podvrgla številnim zdravljenjem in jemala številna zdravila, vendar nič ni delovalo. Veliko denarja sem porabila za poskušnjo, da bi se rešila .. za njene številne težave pa še bolečina in slabo počutje , fizični stiki so mi poslabšali bolečino. Bil sem osamljen in nisem mogel navezati stikov ali komunicirati z ljudmi v njenem življenju. Videla sem različna pričevanja o spletu o dobrem delu dr. ALASHIRA. Povezala ga je s tem, da mi je pomagal. klobuk narediti in to sem storil, glej .. moje življenje se je spremenilo, vsi moji problemi so izginili, bolezen srca, bolečine v hrbtu, bolečine, sklepi in vsaka oblika šibkosti mojega telesa je trajno izginila, kar je naletelo na spremembo mojega življenja. soočeni z življenjem .. lahko vam pomagate..Če potrebujete svojega bivšega nazaj ali želite mir v vašem domu, vam bo pomagal .. E-pošta dr.alashirao1@gmail.com +2348034395438 ..

  OdgovoriIzbriši
 54. Tako sem navdušena, da se je moj porušeni zakon vrnil, moj bivši mož se je vrnil, potem ko sta me skupaj z dvema otrokoma zapustila za drugo žensko. Bil sem tako vesel, da sem spoznal dr. AlAM, kako je mnogim ljudem pomagal vrniti ljubimca nazaj, tako Icontacted njega, da mi pomaga tudi jaz. Tako mi dr. ALAM pomaga, da vrnem moža nazaj. Hvala lepa, ALAM, ker nisem nikoli mislil, da se bo moj bivši mož tako hitro vrnil k meni s svojo usodo. poleg največjih na svetu. Če ste tukaj in potrebujete svojega bivšega ljubimca, da se vrne ali se vaš mož preseli k drugi ženski, ne jokajte več, kontaktirajte tega močnega voznika zdaj. Stopite v stik z njim na WhatsApp Dr ALAM na +2348115720823 ali dralahalah@gmail.com preko spleta ..

  OdgovoriIzbriši
 55. Ali potrebujete kakršno koli finančno pomoč? Osebna posojila? Posojila? Hipotekarna posojila? Posojila podjetja? Financiranje kmetijstva in projektov? Dajemo posojila po 2-odstotni obrestni meri! Kontakt: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Nujna ponudba posojila.

  OdgovoriIzbriši
 56. Iščete poslovno posojilo? osebno posojilo, stanovanjsko posojilo, avtomobilsko posojilo, študentsko posojilo, konsolidacijsko posojilo, nezavarovano posojilo, posojilo tveganega kapitala z obrestno mero 2%, zainteresirani vlagatelji naj nas kontaktirajo po e-pošti: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Nujna ponudba posojila.

  OdgovoriIzbriši
 57. Iščete nujno posojilo? Vam je banka ali katero koli finančno podjetje zavrnilo kredit? Potrebujete finančno pomoč? Ali potrebujete posojilo za plačilo računov ali nakup hiše ali konsolidacijo dolga in postanete brez dolgov? Bi radi vodili svoje podjetje in potrebujete finančno pomoč? Za hitro, zanesljivo posojilo z nizko 2-odstotno obrestno mero nas kontaktirajte. Pripravljeni smo pomagati pri poslovnih ali osebnih posojilih z dostopnim odplačilnim načrtom z dobrim kreditom. ponujamo posojila po dostopnih cenah. če je tako, se za več informacij obrnite na kreditno institucijo James Kong: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Ponudba posojila

  OdgovoriIzbriši
 58. Ali nujno potrebujete posojila? Ponujamo 2000 evrov za 500.000.000 evrov. Za več informacij nas kontaktirajte: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Predlog posojila.

  Are you looking for an urgent loan? if yes apply now at 2% interest rate. Contact us today via email:(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Urgent loan offer.

  OdgovoriIzbriši
 59. Zdravo vsi ,
  Jaz sem Rebeka iz Ljubljane, in želim se le delno zahvaliti zadrugi Rossella za njihovo iskrenost, odprtost, preglednost, resnicoljubnost, ljubezen in podporo med in po tem, ko sem od njih dobila posojila. Precej sem bil v rokah teh prevarantov in čas mi ne bo dovolil, da bi povedal vse, kar sem v zadnjih nekaj mesecih šel po spletu pri gostu ali dobil posojila, da bi se tukaj domoval v slovenščini, ampak Bog mi je odgovoril molitve s podporo in ljubezni gospe Rosselle Riccardo, ki me je sprejela in razumela z menoj kljub mojemu prvotnemu dvomu in nezaupljivosti ter s svojim dobrim srcem in ljubeznijo, zdaj sem lastnica doma prek svojih 2-odstotnih posojilnih skladov in sem se zaobljubila razširite to novico in tudi svetu sporočite, da je še vedno pristnih in nekaj dobrih spletnih posojilnic, ki lahko pomagajo in oživijo suho kost, kot sem bila prej. Ne poslušajte in preberite tega pričevanja, ker je to resnična izkušnja, ki spreminja življenje, in vsakdo, ki potrebuje to vrsto obračanja, ne sme oklevati ali dvomiti v to, ker sem dokazal in prisegam na nebesa, da je ta zgodba resnična in tudi zgodba moje izkušnje z njimi. Oglejte si jih po e-pošti, če potrebujete finančna sredstva! email: rossellacooperative@hotmail.com, ali pa jo lahko pokličete prek njenega e-poštnega naslova: rossellacooperative@hotmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

  Hvala
  Rebeka

  OdgovoriIzbriši
 60. Zdravo vsi ,
  Jaz sem Rebeka iz Ljubljane in želim samo izraziti globoko zahvalo Cooprative Rosselli za njihovo iskrenost, odprtost, preglednost, resnicoljubnost, ljubezen in podporo med in po tem, ko so od njih dobili posojila. Precej sem bil v rokah teh prevarantov in čas mi ne bo dovolil, da bi povedal vse, kar sem v zadnjih nekaj mesecih šel po spletu pri gostu ali dobil posojila, da bi se tukaj domoval v slovenščini, ampak Bog mi je odgovoril molitve s podporo in ljubezni gospe Rosselle Riccardo, ki me je sprejela in razumela z menoj kljub mojemu prvotnemu dvomu in nezaupljivosti ter s svojim dobrim srcem in ljubeznijo, zdaj sem lastnica doma prek svojih 2-odstotnih posojilnih skladov in sem se zaobljubila širite to novico in tudi svetu sporočite, da je še vedno pristnih in nekaj dobrih spletnih posojilnic, ki lahko pomagajo in oživijo suho kost, kot sem bila prej. Ne poslušajte in preberite tega pričevanja, ker je to resnična izkušnja, ki spreminja življenje, in vsakdo, ki potrebuje to vrsto obračanja, ne sme oklevati ali dvomiti v to, ker sem dokazal in prisegam na nebesa, da je ta zgodba resnična in tudi zgodba moje izkušnje z njimi. Oglejte si jih po e-pošti, če potrebujete finančna sredstva! email: rossellacooperative@hotmail.com, ali pa jo lahko pokličete prek njenega e-poštnega naslova: rossellacooperative@hotmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

  Hvala
  Rebeka

  OdgovoriIzbriši
 61. Potrebujete nujno kakršno koli posojilo? Posojila za poravnavo dolga ali potrebo posojati svoj denar. Da bi izboljšali poslovanje, so vas nobene banke in druge finančne institucije zavrnile? Potrebujete posojilo ali hipoteko? To je mesto za ogled, tukaj smo, da rešimo vse vaše finančne težave. Javnost si izposojamo v javnosti. Potrebujete finančno pomoč s slabim upnikom, ki potrebuje denar. Za plačilo poslovnih naložb po razumni stopnji 2% mi dovolite, da s pomočjo tega medija obvestim, da ponujamo zanesljivo in koristno pomoč in vam bomo pripravljeni posojati. Danes nas kontaktirajte po e-pošti: (richardcosmos5@gmail.com)

  Nujna ponudba posojila.

  OdgovoriIzbriši
 62. Pričevanje "" Ponudba za posojilo velja


  Pričevanje "" Te priložnosti ne smete zamuditi [Moje ime je gospa Sandra Kate. Živim v Kanadi in sem danes srečna ženska? in rekel sem svojemu sebi, da bo vsak posojilodajalec, ki reši mojo družino iz našega slabega položaja, napotil vsako osebo, ki išče posojilo zanj, mi je dal srečo zame in moja družina. Potreboval sem posojilo v višini 90.000,00 USD začnite svoje življenje znova in znova, saj sem samska ženska s 3 otroki.

  Zadnja dva meseca sem iskal posojilo, da bi poravnal svoje dolgove, vse, kar sem srečal, sem prevaral in vzel svoj denar, dokler končno nisem spoznal boga, ki ga je poslal posojilo.

  Nikoli nisem pomislil, da na spletu še vedno obstajajo resnični posojilodajalci, a na moje največje presenečenje sem dobil posojilo, ne da bi zapravil veliko časa. Spoznal sem tega poštenega in BOGA, ki se boji moškega posojilodajalca, ki mi pomaga s posojilom v vrednosti 90.000,00 kanadskih dolarjev. Je BOG, ki se boji človeka, če potrebujete posojilo za rešitev svojih težav in mu boste posojilo vrnili

  kontaktirajte ga in mu povejte, da je gospa Sandra Kate tista, ki vas napotuje k njemu. Pišite g. Miotti Stefano po e-pošti (miotti.stefanoloanfirm@hotmail.com)


  OdgovoriIzbriši
 63. Pričevanje "" Ponudba za posojilo velja


  Pričevanje "" Te priložnosti ne smete zamuditi [Moje ime je gospa Sandra Kate. Živim v Kanadi in sem danes srečna ženska? in rekel sem svojemu sebi, da bo vsak posojilodajalec, ki reši mojo družino iz našega slabega položaja, napotil vsako osebo, ki išče posojilo zanj, mi je dal srečo zame in moja družina. Potreboval sem posojilo v višini 90.000,00 USD začnite svoje življenje znova in znova, saj sem samska ženska s 3 otroki.

  Zadnja dva meseca sem iskal posojilo, da bi poravnal svoje dolgove, vse, kar sem srečal, sem prevaral in vzel svoj denar, dokler končno nisem spoznal boga, ki ga je poslal posojilo.

  Nikoli nisem pomislil, da na spletu še vedno obstajajo resnični posojilodajalci, a na moje največje presenečenje sem dobil posojilo, ne da bi zapravil veliko časa. Spoznal sem tega poštenega in BOGA, ki se boji moškega posojilodajalca, ki mi pomaga s posojilom v vrednosti 90.000,00 kanadskih dolarjev. Je BOG, ki se boji človeka, če potrebujete posojilo za rešitev svojih težav in mu boste posojilo vrnili

  kontaktirajte ga in mu povejte, da je gospa Sandra Kate tista, ki vas napotuje k njemu. Pišite g. Miotti Stefano po e-pošti (miotti.stefanoloanfirm@hotmail.com)


  OdgovoriIzbriši
 64. Potrebujete finančno pomoč? Osebna posojila; Poslovna posojila; Posojila za stanovanje; Posojila podjetjem? Kmetijstvo in projektno financiranje? Posojila odobravamo z obrestno mero 2%! Kontakt: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Nujna posojila.

  OdgovoriIzbriši
 65. Potrebujete posojilo v sili? Dolg za odpis dolga ali zadolževanje. So bili zavrnjeni zaradi izboljšanja poslovanja v banki in drugih finančnih institucijah? Potrebujete posojilo ali hipoteko? To je pravo mesto, tu smo, da rešimo vse vaše finančne težave. Javnosti dajemo denar. Slab posojilodajalec, ki potrebuje denar, potrebuje finančno pomoč. Dovolite mi, da uporabim to orodje, da vas obvestim, da zagotavljamo zanesljivo in koristno pomoč in smo pripravljeni dati posojila za poplačilo vaše poslovne naložbe po razumni stopnji 2%. Danes nas kontaktirajte po e-pošti: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Ponudba posojila

  OdgovoriIzbriši
 66. Ali potrebujete kakršno koli finančno pomoč? Osebna posojila? Posojila? Hipotekarna posojila? Posojila podjetja? Financiranje kmetijstva in projektov? Dajemo posojila po 2-odstotni obrestni meri! Stik: georgeanderson.loanfirm255@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 67. Veseli me, da priporočam tega zakonitega in zelo uglednega posojilodajalca, ki sem ga dobil v višini 70.000,00 USD in ga lahko priporočim vsem, ki potrebujejo posojilo. Pokličite poštene finance preko e-pošte: (trustloan88@gmail.com) pokličite ali whatsapp +1 443 281 3404

  OdgovoriIzbriši
 68. Potrebujete posojilo za poplačilo posojil in dolgov? Ali morate financirati, da začnete svoje podjetje? Ali potrebujete kredit za dokončanje velikih projektov? Potrebujete posojilo za fakulteto? Ali potrebujete podporo v druge namene? E-pošta: (dakany.endre@gmail.com)

  Ponudba posojila

  OdgovoriIzbriši
 69. resnično pričevanje in dobra novica !!!

  Moje ime je Mohammad, pravkar sem prejel posojilo in je bilo nakazano na moj bančni račun, pred nekaj dnevi sem se preko Lady Jane (Ladyjanealice@gmail.com) prijavila na posojilno družbo Dangote, povprašala sem Lady Jane o zahtevah posojila Dangote in Jane mi je rekla, da če bom izpolnila vse zahteve, da mi posojilo nemudoma nakažejo

  In verjemite mi zdaj, ker je bilo moje posojilo v višini 11 milijard Rp z obrestno mero 2% za moje premogovništvo šele odobreno in preneseno na moj račun, to so sanje, obljubim Lady Jane, da bom povedal svetu, da je to res? in zdaj bom povedal svetu, ker je to res

  Ni vam treba plačati prijavnine, licenčnin, izpolnjevati posojila Dangote in dobili boste posojilo

  za več podrobnosti me kontaktirajte po e-pošti: mahammadismali234@gmail.com in se za posojilo obrnite na posojilo Dangote zdaj preko e-pošte Dangotegrouploandepartment@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 70. JOIN THE ILLUMINATI TODAY AND BECOME RICH AND FAMOUS. Are you a business Man or woman, Pastor, politician, musician, doctor, footballer, student? Join the Illuminati🔺brotherhood today and  receive the sum of $600,000 immediately and $300,000 every week: contact us today via WhatsApp we don’t share bloodroot take anything in return: +1(513)7958209

  OdgovoriIzbriši
 71. HELLO viewer am here to share my testimony on how I finally join the Illuminati hood and became RICH,FAMOUS AND POWERFUL, I tried all my possible best to become a member of the hood but I was scam several times, before I finally come across a testimony on net so I contacted the agent, I was so afraid that he will ask me for lot of money before I can join the hood but to my greatest surprise he only ask me to buy the items which I did and today am so happy to say to the world that am rich and have been able to build many business with all this am having the sum of $20 millions dollars in my personal account and am also known all over the world with the business given to me by the Illuminati and also have power to do that what I want...... I know so many people may be on my lane also looking for help here is theirofficial email: rp3148128@gmail.comWhats-app:‪+1 (513) 795‑8209‬BEWARE OF SCAMMERS, AND YOU MUST BE ABOVE THE AGE OF 18YRS.

  OdgovoriIzbriši

 72. Dober večer,

  Sem registrirani posojilodajalec zasebnega denarja. Ljudem, podjetjem, ki potrebujejo za izboljšanje svojega finančnega stanja po vsem svetu, dajemo zasluge z zelo minimalnimi letnimi obrestnimi merami v enem letu - 30-letni odplačilni rok v katerem koli delu sveta. Zaslužimo v razponu od 2000 € - 500,000,000 €. Ključna so posojila, ki so dobro zavarovana z največjo varnostjo. Zainteresirana oseba nas mora kontaktirati po e-pošti: (richardcosmos5@gmail.com)

  Nujna ponudba posojila.

  OdgovoriIzbriši
 73. Moj ljubimec je prekinil z mano, vem, da je bila moja krivda, zaradi katere je prekinil z mano, me je ujel, da sem klepetala z njim, neki fant, za katerega rečem, da me je prijatelj vlekel in imel seks z mano, potem nas je ujel moj ljubimec, nato prekinil je z mano, zelo ga ljubim, dneve, tedne in mesece sem bil zadovoljen, da me ni sprejel nazaj, na spletu sem bral, kako naj vrnem svojega ljubimca, potem sem naletel na članek o tem, kako se je ženska vrnila njen mož, ki se je ločil, je rekla, da ji je dr. Lomi pomagala pri molitvi in da se je njen mož vrnil k njej. Potem sem stopil v stik z dr. Lomi in razložil, kaj se je zgodilo. žal mi je bilo, da me ima še vedno rad, danes pa smo spet skupaj in obljubljam, da ne bom nikoli več klepetala z njim, danes pa sva oba vesela, če potrebuješ tudi dr. Lomi pomoč pri stiku z njim na številko Line of WhatsApp; +2349034287285 mu lahko tudi pošljete e-pošto; lomiultimatetemple@gmail.com za pomoč

  OdgovoriIzbriši
 74. Moj mož je varal z mojo prijateljico, preselil se je k drugi ženski. Moj mož, ki ne bi mogel brez mene zdaj ne želi videti mene. Tako sem vesel, da sem dobil moj ljubek mož nazaj, ko sem bil scammed dvakrat ponaredek urok caster, ampak se zahvaljujem Bogu, da dr Lomi pomagal pripeljati nazaj moj mož brez odlašanja brez kakršne koli oblike prevara dejavnosti. Obrnite se na tega Boga poslal urok caster na njegovo WhatsApp številko;+2349034287285 Ali Email; LOMIULTIMATETEMPLE@GMAIL.COM obljubim, da vam bo pomagal rešiti vaš odnos problem, njegove besede so prepričani!

  OdgovoriIzbriši

 75. Pozdrav iz velikog reda prosvijetljenog u ujedinjenoj državi i širom svijeta, ovo je otvorena prilika da se pridružite bratstvu Iluminata gdje možete obnoviti svoje izgubljene snove, a također ugledati svjetlo bogatstva i sreće bez ikakvih krvnih žrtava. A također plaćamo 550 000 američkih dolara kako bismo pozdravili sve nove članove kad se pridruže bratstvu, kao i dom po vašem izboru i mjestu s investicijama, zajedno s ovom životnom šansom da postanete poznati.

  PREDNOSTI DAJU SE NOVIM ČLANOVIMA KOJI SE PRIDRUŽE.
  1. Novčana nagrada od 550.000 USD.
  2. Novi Sleek Dream CAR vrijedan 150.000 USD
  3. Kuća iz snova kupljena u zemlji po vašem izboru.
  Mjesec s prvih pet na svijetu.
  Vođe i pet najvažnijih svjetskih zvijezda. Ako ste zainteresirani, obratite se prethodnoj e-adresi = watsapp +2348128463598 ili e-pošti: greatilluminatibrotherhood198@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 76. Esto es para informar al público en general Hombres o Mujeres que están sanos y 100% serios en la compra o venta de riñones. Debe contactar urgentemente con Nathan Kidney TRANSPLANT HOSPITAL. Como tenemos muchos pacientes que están aquí para un trasplante de riñón, ¿está buscando una oportunidad para vender uno de sus riñones por dinero debido a una crisis financiera? Le ofreceremos $ 500,000.00 USD por su riñón. Mi nombre es Doctor David Mike, soy Nefrólogo en Nathan Kidney TRASPLANT HOSPITAL. Nuestro hospital está especializado en Cirugía / trasplante de Riñón y otros tratamientos de órganos, también nos ocupamos de la compra y trasplante de riñones con un donante vivo y sano.Estamos ubicados en India, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, EE. Si está interesado en comprar o vender riñón, no dude en contactarnos por correo electrónico:
  doctordavidmike@gmail.com
  Nota: Internet hay muchas personas con diferentes motivos, así que sea sincero y sincero, no somos niños, se trata de salvar vidas de otros. No se acepta fraudulento, por favor. Atentamente

  OdgovoriIzbriši
 77. DOBRODOŠLI: POSOJILO MED RESNIMI IN POŠTENIM POSAMEZNIKOM SPLETNO
  Ponudba posojila med posamezniki Hitro posojilo, da se vaše skrbi končajo v manj kot 72 urah. Prepovedani ste v svoji banki in vsi vaši poskusi v drugih in drugih finančnih institucijah doslej niso dali ničesar zaradi slabe kreditne sposobnosti ali drugih brez skrbi me kontaktirajte in v manj kot 72 urah po razumni stopnji 2% na leto in glede na čas odplačevanja, ki vam ustreza, vam dam posojilo, ki vam bo rešilo življenje. Prosim, kontaktirajte me po e-pošti: marialeydi06@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 78. Pozdravljeni donatorji

  Dolžni ste. Ali morate pobrati denar za zdravstvene stroške ali odplačati dolg ali ste v težkem finančnem stanju? Počakaj! Razmislite o prodaji ledvic kot možnosti. Če vas zanima, nas kontaktirajte na
  E-naslov; doctormcmahonhospitalservices@gmail.com
  WhatsApp; WhatsApp 4368860326436. nemudoma nas kontaktirajte. Ledvice se kupijo z največ 800.000,0 ameriških dolarjev. Danes nacionalne fundacije kupujejo zdrave ledvice. Zagotavljamo vam najvišje zagotovilo, da s pogumnimi ukrepi za našo ponudbo ne boste ušli. Nahajamo se v Indiji, Kanadi, Združenem kraljestvu, Turčiji, ZDA, Maleziji, Južni Afriki itd. Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic. Pristni donatorji potrebujejo. Preden nadaljujete, morate navesti svoje osebne podatke in zagotoviti, da se osebni podatki izpolnijo natančno tako, kot je zahtevano. Lahko nas kontaktirate po e-pošti; ali Whatsapp
  doctormcmahonhospitalservices@gmail.com
  WhatsApp; WhatsApp 4368860326436.

  OdgovoriIzbriši
 79. Moje ime je Clara Andrew, želim deliti svoja pričevanja s širšo javnostjo o tem, kaj je ta človek, imenovan chubygreat, pravkar storil zame, ta človek mi je ravno vrnil mojega izgubljenega bivšega moža s svojim čudovitim urokom v 48 urah.
  Bila sem poročena z možem Williamom Bobom, dolgo sva bila skupaj in se imava rada, toda ko mu dve leti nisem mogel dati otroka, me je zapustil za drugo žensko in mi rekel, da ne more več naprej. Rekel sem omg, bil sem razočaran in brezupen, nato pa začel iskati način, da ga vrnem, dokler mi prijatelj ni povedal o tem moškem in kako je pomagal ljudem po svetu z različnimi težavami, najprej nisem verjel ji, dva dni sem razmišljal o tem, dokler se nisem odločil, da poskusim.
  Stopil sem v stik s tem človekom in mu povedal vse svoje težave in kaj želim, da naredi zame, rekel mi je, da bodo moji problemi rešeni v 48 urah in da bo izpolnjena vsa moja želja, bil sem skeptičen, a glej znotraj 48 moj mož se je vrnil k meni na kolenih in prosil, naj mu odpustim. Ta moški ni le pripeljal mojega izgubljenega moža v 48 urah, ampak sem po enem mesecu tudi zamudila menstruacijo in sem šla na test in rezultat je pokazal da sem bila noseča. Danes sem srečna kot mama deklice, še enkrat hvala, chubygreat za to, kar si storila zame.

  Če ste zunaj in prenašate katero koli od teh težav ali imate v življenju težave s HIV ali katero koli vrsto bolezni, se obrnite nanj za pomoč in njegov zasebni e-naslov:
  chubygreat@gmail.com / WhatsApp Telefonska številka: 2348165965904

  OdgovoriIzbriši
 80. MG !! To je vsekakor šokantno in resnično pričevanje .. 17. septembra septembra sem obiskal forum tukaj na internetu in na forumu sem videl čudovito pričevanje tega močnega in velikega zdravnika, imenovanega dr allam .. Ineverbelievedit , ker še nikoli nisem slišal ali izvedel ničesar o magiji. Niti ena duša ne bi mogla vplivati ​​name glede tega, kaj se je zgodilo, dokler dr allam ni naredil zame in mi obnovil šestletno poroko in mi vrnil myspouseback v istih 48 urah justasIhavereadontheinternet ... o moj bog, resnično sem začuden in šokiran, ko je moja žena pokleknila in prosila za odpuščanje in da jo sprejmem nazaj. Resnično mi primanjkuje izrazov in ne vem, koliko bi vam izrazil hvaležnost, DRALLAM ste Bog, poslan v mojo družino. Tukaj je ... je najboljši zdravnik na spletu in njegov rezultat je 100-odstotna garancija .. piši na dralahalah@gmail.com .... WhatsApporcall +2348115720823 ... prosim, kontaktiraj ga danes, super je ....

  OdgovoriIzbriši
 81. Živjo, moje ime je HANNEBERT. Zapuščam Slovaško. Rad bi se le zahvalil dr. ALASHIRI, ker je storil zame, vzel je tistega, ki ga ljubim in skrbim z vsem srcem, človeka, ki me je zapustil skoraj 6 let, z dvema otrokoma, sem se odločil preveriti le nekaj črkovalcev, vendar so me vsi prenehali varati, dokler nisem spoznal dr. ALASHIRE, ki mi je rekla, da je vsega konec. Dokler mi ni rekel, da se bo moj mož vrnil čez dva dni, hvaležna danes, da se mi je mož vrnil in smo srečni in vedno bo ob meni, svetoval vam bom, da ne boste padli v napačne roke, ampak se obrnite na dr. ALASHIRO, ki je zanesljiva in naravnost naprej, prosim, kontaktirajte ga po e-pošti dralahalah@gmail.com
  Če tudi vi potrebujete rešitev težave, se tudi obrnite nanj.
  1) Če želite, da se vaš bivši vrne.
  (2) ljubezenske uroke
  (3) Napredovali boste v pisarni.
  (4) Želite, da se ženske / moški vozijo namesto vas.
  (5) Če želite otroka.
  (6) Bogate ali osvojite loterijo.
  (7) Zakonca boste zavezali, da bo za vedno vaš.
  (8) Če potrebujete finančno podporo.
  (9) Če svojega partnerja ne morete zadovoljiti.
  (10), da končate svojo ločitev.
  (11) če se želite razlikovati od svojega moža.
  (12) če želite, da se uresničijo vaše želje.
  (13) Nosečnost pravi uro za razmišljanje o otroku
  (14) Zagotovite si, da boste zmagali v težavnih tožbah in se ločili ne glede na prizorišče
  (15) Ustavite, da bi se vaš zakon ali zveza razšla.
  Spet je e-poštni naslov dralahalah@gmail.com, takoj ga kontaktirajte

  OdgovoriIzbriši
 82. Živjo, moje ime je HANNEBERT. Zapuščam Slovaško. Rad bi se le zahvalil dr. ALASHIRI, ker je storil zame, vzel je tistega, ki ga ljubim in skrbim z vsem srcem, človeka, ki me je zapustil skoraj 6 let, z dvema otrokoma, sem se odločil preveriti le nekaj črkovalcev, vendar so me vsi prenehali varati, dokler nisem spoznal dr. ALASHIRE, ki mi je rekla, da je vsega konec. Dokler mi ni rekel, da se bo moj mož vrnil čez dva dni, hvaležna danes, da se mi je mož vrnil in smo srečni in vedno bo ob meni, svetoval vam bom, da ne boste padli v napačne roke, ampak se obrnite na dr. ALASHIRO, ki je zanesljiva in naravnost naprej, prosim, kontaktirajte ga po e-pošti dralahalah@gmail.com
  Če tudi vi potrebujete rešitev težave, se tudi obrnite nanj.
  1) Če želite, da se vaš bivši vrne.
  (2) ljubezenske uroke
  (3) Napredovali boste v pisarni.
  (4) Želite, da se ženske / moški vozijo namesto vas.
  (5) Če želite otroka.
  (6) Bogate ali osvojite loterijo.
  (7) Zakonca boste zavezali, da bo za vedno vaš.
  (8) Če potrebujete finančno podporo.
  (9) Če svojega partnerja ne morete zadovoljiti.
  (10), da končate svojo ločitev.
  (11) če se želite razlikovati od svojega moža.
  (12) če želite, da se uresničijo vaše želje.
  (13) Nosečnost pravi uro za razmišljanje o otroku
  (14) Zagotovite si, da boste zmagali v težavnih tožbah in se ločili ne glede na prizorišče
  (15) Ustavite, da bi se vaš zakon ali zveza razšla.
  Spet je e-poštni naslov dralahalah@gmail.com, takoj ga kontaktirajte

  OdgovoriIzbriši
 83. Zdravo vsi ,
  Jaz sem Rebeka iz Ljubljane in želim samo izraziti globoko zahvalo Cooprative Rosselli za njihovo iskrenost, odprtost, preglednost, resnicoljubnost, ljubezen in podporo med in po tem, ko so od njih dobili posojila. Precej sem bil v rokah teh prevarantov in čas mi ne bo dovolil, da bi povedal vse, kar sem v zadnjih nekaj mesecih šel po spletu pri gostu ali dobil posojila, da bi se tukaj domoval v slovenščini, ampak Bog mi je odgovoril molitve s podporo in ljubezni gospe Rosselle Riccardo, ki me je sprejela in razumela z menoj kljub mojemu prvotnemu dvomu in nezaupljivosti ter s svojim dobrim srcem in ljubeznijo, zdaj sem lastnica doma prek svojih 2-odstotnih posojilnih skladov in sem se zaobljubila širite to novico in tudi svetu sporočite, da je še vedno pristnih in nekaj dobrih spletnih posojilnic, ki lahko pomagajo in oživijo suho kost, kot sem bila prej. Ne poslušajte in preberite tega pričevanja, ker je to resnična izkušnja, ki spreminja življenje, in vsakdo, ki potrebuje to vrsto obračanja, ne sme oklevati ali dvomiti v to, ker sem dokazal in prisegam na nebesa, da je ta zgodba resnična in tudi zgodba moje izkušnje z njimi. Oglejte si jih po e-pošti, če potrebujete finančna sredstva! email: rossellacooperative@hotmail.com, ali pa jo lahko pokličete prek njenega e-poštnega naslova: rossellacooperative@hotmail.com za hiter klic klepeta ali whatsapp / +35677926593

  Hvala
  Rebeka

  OdgovoriIzbriši
 84. PROFESIONALNI KLJUČEVNIK, KI LAHKO POMAGA VAM Z LJUBEZNIJO, DA SVOJEGA LJUBEZNIKA NUJNO VRnete PO RAZKADU / RAZVODU, ČE TUDI VAŠA SITUACIJA ZADI BREZUPOŽNA! KONTAKT: INFINITYLOVESPELL@GMAIL.COM JE ZANIMA NAJBOLJŠI SPLETNI MENJALEC ONLINE IN NJEGOV REZULTAT JE 100% GARANCIJA ..

  Po treh letih v zvezi z mojim fantom je moj fant začel hoditi ven z drugimi dekleti in mi izkazovati hladno ljubezen, večkrat mi grozi, da bo prekinil, če si ga upam zaslišati o njegovi zvezi z drugimi dekleti, bila sem popolnoma uničen in zmeden, dokler mi stari prijatelj ni povedal o čarovniku na internetu DR VELIKO, ki ljudem s svojimi odnosi in zakonskimi težavami pomaga moči ljubezni. Uroki, sprva sem dvomil, če takšna stvar kdaj obstaja, vendar sem se odločil, da jo dam poskusi, ko se obrnem nanj, mi je povedal vse, kar moram narediti, kar sem storil, in mi pomagal, da sem naredil ljubezenski urok, v 28 urah pa se je moj fant vrnil k meni in se začel opravičevati, zdaj pa je prenehal hoditi z dekleti in je je z mano za vedno in zares. Za težavo v zvezi ali zakonu se obrnite na tega odličnega uroka.
  Tukaj je njegov stik ..

  KLIC / WHATSAPP: +2348118829899

  EMAIL: infinitylovespell@gmail.com ALI infinitylovespell@yahoo.com

  BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

  OdgovoriIzbriši
 85. PROFESIONALNI KLJUČEVNIK, KI LAHKO POMAGA VAM Z LJUBEZNIJO, DA SVOJEGA LJUBEZNIKA NUJNO VRnete PO RAZKADU / RAZVODU, ČE TUDI VAŠA SITUACIJA ZADI BREZUPOŽNA! KONTAKT: INFINITYLOVESPELL@GMAIL.COM JE ZANIMA NAJBOLJŠI SPLETNI MENJALEC ONLINE IN NJEGOV REZULTAT JE 100% GARANCIJA ..

  Po treh letih v zvezi z mojim fantom je moj fant začel hoditi ven z drugimi dekleti in mi izkazovati hladno ljubezen, večkrat mi grozi, da bo prekinil, če si ga upam zaslišati o njegovi zvezi z drugimi dekleti, bila sem popolnoma uničen in zmeden, dokler mi stari prijatelj ni povedal o čarovniku na internetu DR VELIKO, ki ljudem s svojimi odnosi in zakonskimi težavami pomaga moči ljubezni. Uroki, sprva sem dvomil, če takšna stvar kdaj obstaja, vendar sem se odločil, da jo dam poskusi, ko se obrnem nanj, mi je povedal vse, kar moram narediti, kar sem storil, in mi pomagal, da sem naredil ljubezenski urok, v 28 urah pa se je moj fant vrnil k meni in se začel opravičevati, zdaj pa je prenehal hoditi z dekleti in je je z mano za vedno in zares. Za težavo v zvezi ali zakonu se obrnite na tega odličnega uroka.
  Tukaj je njegov stik ..

  KLIC / WHATSAPP: +2348118829899

  EMAIL: infinitylovespell@gmail.com ALI infinitylovespell@yahoo.com

  BLOG http://infinitylovespell1.blogspot.com

  OdgovoriIzbriši
 86. Če imate resnično radi nekdanjega in jih želite vrniti, ne glede na razlog za prekinitev ali če želite politično moč ali če želite biti ozdravljeni od kakršne koli bolezni. Ne glede na vaš položaj, se povežite z "voodoo lordom" na "voodooconnect60@gmail.com", da dobite rešitve za vaše težave ... Voodoo Lord preko '' voodooconnect60@gmail.com "so obnovili zakonske zveze, razbite domove, pozdravili hude bolezni, dali pooblastila političnim naklonjenim in naredili še veliko več neverjetne stvari, ki niso običajne ... Če želite dobiti svoje lastno pričevanje, se čim prej obrnite na gospoda voodoo na (voodooconnect60@gmail.com) ali pa ga lahko kontaktirate tudi prek whatsappa (+ 234-08097014925) in preizkus vas bo prepričal ..

  OdgovoriIzbriši
 87. MG !! To je zagotovo šokantno in resnično pričevanje .. 17. septembra septembra sem obiskal forum tukaj na internetu in na forumu sem videl čudovito pričevanje tega močnega in velikega zdravnika dr. verjel, ker še nikoli nisem slišal ali izvedel ničesar o magiji. Niti ena duša ne bi mogla vplivati ​​name glede tega, kaj se je zgodilo, dokler dr allam to ni storil zame in mi obnovil šestletni zakon in vrnil mispusa tome v istih 48 urah, tako kot sem prebrala na internetu ... o, moj bog, resnično sem presenečena in šokirana, ko je moja žena pokleknila in prosila za odpuščanje in da bi jo sprejela nazaj. Resnično imam premalo izrazov in ne vedite, koliko vam sporočam svojo zahvalo, DrALLAM, vi ste Bog, ki je poslan meni in moji celotni družini .. Tukaj je ... najboljši zdravnik na spletu in njegov rezultat je 100-odstotna garancija .. pošljite e-pošto na dralahalah@gmail.com .... WhatsApporcall +2348115720823 ... prosim kontaktirajte ga danes, super je ....

  OdgovoriIzbriši
 88. ALAH TEMPLE je resničen in s ponosom bom rekel, da sem član, ta organizacija velikih umov ima člane po vsem svetu in je tudi dom številnih glasbenikov,
  nogometaši, politiki, zdravniki itd. Iniciran sem bil zadnji dve leti 28. aprila 2018 in od takrat je moje življenje boljše, ker vsak mesec od bratstva prejemem 100.000 dolarjev in druge čudovite izkušnje, ki spreminjajo življenje, imam 5 polnil postaja živim preprosto življenje svoje sanjske hiše, ki ima v lasti avtomobile, ki si jih nikoli ne mislim kupiti. življenje mi je bilo dobro, tistim zunaj, ki so resnično pripravljeni živeti življenje svojih sanj in imeti v lasti veliko nepremičnin, se pridružite tej odlični organizaciji day.ALLAH TEMPLE ne diskriminirajte, ali ste črno-beli, je bratstvo ljubezni, pokličite ali WhatsApp GLAVNI INICIJATOR ali nas kontaktirajte po e-pošti dralahalah@gmail.com WhatsApp preko +2348115720823

  OdgovoriIzbriši
 89. Ljubi Bog,
  Zahvaljujem se vam, dragi moj Gospod Jezus, ker ste v svoje življenje pripeljali čudovitega moža dr. ALASHIRAO .. za dobre odnose z mojo družino ... z brati in sestrami ter s prijatelji.
  Živite v miru z vsemi okoli mene ...
  Ta odnos nas vse blagoslavlja, odkar je dr. ALASHIRA prišla v moje življenje
  daje naš odnos z vsemi, da cvetijo.
  Zahvaljujem se ti, oče, predvsem v mojem odnosu z možem je moj prvi poudarek.
  Danes se želim le zahvaliti Bogu za dar v živo.
  Brez pritožb, brez prošenj,
  samo hvaležen, da sem živ, da izrazim njegovo dobroto, zdaj imam dober odnos z vsemi.
  zaradi dr. ALASHIRE prosim. Vsi izkusijo dobroto dr. ALASHIRE
  Amen in Amen ... kontaktirajte dr. Še danes .. pošljite e-pošto na dralahalah@gmail.com WhatsApp ali telefonsko številko ... + 2348115720823 ... če imate v življenju težave, se obrnite nanj ... domov vam bo prinesel mir, hvala. Pišite na dralahalah@gmail.com WhatsApp +2348115720823 ...

  OdgovoriIzbriši
 90. Moje ime je Elina Luca, nikoli nisem mislila, da se bom spet nasmehnila, mož me je za eno leto pustil z dvema otrokoma. Vsa prizadevanja, da bi ga pripeljala nazaj, so propadla. Jesse, ki mi je povedal o uroku, imenovanem dr. Ogugu. Dala mi je njegov e-poštni naslov in številko mobilnega telefona, poklical sem ga in zagotovil mi je, da se bo moj mož vrnil k meni v 48 urah. Čez manj kot 48 ur se je moj mož začel prositi za odpuščanje, češ da hudiči delajo, zato sem še vedno presenečen nad tem čudežem, nisem mogel zanositi takoj, ko je bil urok, sem zanosila in rodila tretjega otroka, če ga potrebujete z njegovo pomočjo se lahko obrnete nanj preko: email: solutiontempledrogugu@gmail.com
  WhatsApp ali ga pokličite zdaj: +2347011196745

  OdgovoriIzbriši
 91. Ali želite kupiti ledvice, telesne organe ali prodati ledvice ali telesne organe? Ali iščete priložnost, da svojo ledvico prodate za denar zaradi finančne okvare in ne veste, kaj storiti, nas pokličite danes in ponudili vam bomo dober znesek v višini 500.000 dolarjev za vašo ledvico. Moje ime je doktor MAXWELL, nevrolog v BILL ROTH BOLNICI. Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo, ukvarjamo pa se tudi z nakupom in presaditvijo ledvic z živim ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Indiji, ZDA, Maleziji, Singapurju.Japonska.

  Vljudno nam sporočite, če vas zanima prodaja ali nakup ledvic oz
  Prosimo, ne oklevajte, da nas kontaktirate na in po e-pošti.

  E-naslov: birothhospital@gmail.com
  Številka aplikacije: +33751490980

  Lep pozdrav
  GLAVNI MEDICINSKI DIREKTOR
  DR MAXWELL

  OdgovoriIzbriši
 92. Moja pot do obnove zakona se je začela pred 7 dnevi, ko me je 42-letna žena spremenila v 10 let mlajšega moškega. Jaz imam 57 let, ona pa 55. Sprehodil sem se po puščavi in ​​na poti našel dr. OBO. Bog ga je uporabil za zdravljenje mojega zlomljenega srca in mi s svojo čarobnostjo Mogočne ljubezni odnesel bolečino. Težko mi je bilo, ko sem jo neuspešno poskušal vrniti domov in je postalo mučenje za moje otroke in mene. Zaupam Gospodu in vem, da bo kmalu podaljšal moj zakon. Vse sem mu razložil, on pa mi je povedal, kaj naj naredim, kaj sem naredil, on pa je naredil svoje in žena se je v manj kot 48 urah vrnila domov k meni in našim otrokom. Moramo imeti vero. Vera je zagotovilo za stvari, na katere upamo, in prepričanje v stvari, ki jih ne vidimo. Moški in ženske, prosim, ne obupajte, Bog lahko z dr. Obo obnovi vaš zakon ali vaš odnos. Ne izgubite upanja. Morate se zaljubiti v Gospoda. Za mogočno čarobnost ljubezni, ki jo je poslal Bog, se obrnite na dr. po e-pošti: dr.obohealinghome1411@gmail.com ali WhatsApp: +2348115365326

  OdgovoriIzbriši
 93. Bratstvo. Ali želite biti član bratovščine Iluminati, ki vas bo naredila bogate in slavne na svetu in boste imeli moč nadzirati ljudi na visokih krajih po vsem svetu. Ste poslovnež ali ženska, umetnik, politik, glasbenik, študent, želite biti bogati, slavni, močni v življenju, se danes pridružiti kultu bratovščine Iluminati in takoj dobiti bogato vsoto. 2 milijona dolarjev na teden in brezplačen dom. Kjer koli lahko živite na tem svetu, mesečno pa prejmete tudi 10.000.000 dolarjev na plačilo% 2026 UGODNOSTI, PRIDRUŽENE NOVIM ČLANOM, KI SE PRIDRUŽIJO ILLUMINATI. 1. Denarna nagrada v višini 500.000 USD 2. Nov eleganten sanjski avto v vrednosti 300.000 USD 3. Sanjska hiša, kupljena v državi po vaši izbiri 4. Enomesečne počitnice (v celoti plačane) do sanjske turistične destinacije. 5. Enoletni članski paket Golf 6. VIP tretma na vseh letališčih po svetu 7. Splošna sprememba življenjskega sloga 8. Dostop do Bohemian Grove 9. Mesečno plačilo 1.000.000 USD na vaš račun vsak mesec kot član 10. Mesečno rezervirano srečanje s petimi vodilnimi svetovnimi voditelji in petimi zvezdami na svetu. Če se želite pridružiti večjemu satanskemu simbolu bratstva Iluminatov na e-poštni strani (gloryilluminati90@gmail.com) ali številki whatsapp (+19143037798) za več informacij

  OdgovoriIzbriši
 94. Ali želite kupiti ledvico ali prodati ledvico? Ali iščete priložnost, da svojo ledvico prodate za denar zaradi finančne okvare in ne veste, kaj storiti, nas kontaktirajte danes in ponudili vam bomo dober znesek v višini 400.000 dolarjev za vašo ledvico. Moje ime je DOKTOR GEORGE in sem nefrolog v CITY BOLNICI. Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo, ukvarjamo pa se tudi z nakupom in presaditvijo ledvic z živim in ustreznim darovalcem.

  Nahajamo se v Indiji, Turčiji, ZDA, Maleziji, Dubaju
  Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, vas prosimo, da nas kontaktirate po e-pošti.

  E-naslov: cityhospital7557@gmail.com

  LEP POZDRAV
  GLAVNI MEDICINSKI DIREKTOR
  DR GEORGE

  OdgovoriIzbriši
 95. Hello,
  We are a professional Cyber Tech credit team with a large ring around
  the globe infected with more than 3 million debit malware and
  skimmers, we get a blank ATM card and load them with a lot of money
  quickly and safely, with which one can withdraw Cash either in euros or
  Swiss franc from ATM and can be used by any POS system
  Note: Our cards are Illegal but trust me its 100% safe
  Contact: Kelvin Ericksson
  Email: blankatmmaster5555@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 96. PRIDRUŽITE SE VELIKEM ILUMINATIJSKEMU HRAMU DENARJA IN MOČI
  OPOMBA: NI VKLJUČENO ŽRTVENJE ČLOVEKA IN SVETLOBITEV TUDI NE PROSI ZA REGISTRACIJO

  Na tempeljskega agenta se lahko obrnete prek WhatsAppa: +1 334-708-0560
  Ali ste poslovni moški ali ženska, politična, glasbena, želite biti bogati, slavni, močni v življenju, se danes pridružite kultu bratstva Iluminatov in si zagotovite takojšnjo bogato vsoto. 1 milijon dolarjev na teden in brezplačen dom. kjer koli se odločite za življenje na tem svetu in dobite tudi 100.000 ameriških dolarjev mesečno kot plačo ...

  .Če vas zanima, pokličite agenta +1 334-708-0560 ali na WhatsApp
  +1 334-708-0560) Če želite stopiti v stik z našimi partnerji, morate biti stari najmanj 25 let. Ne pridružite se, če ste študent.

  OdgovoriIzbriši
 97. Ste poslovni moški ali ženska? sem izvršni direktor posojilne družbe Thomas in želim, da vsi veste, da smo usposobljeni za izposojo posojil samo tistim, ki potrebujejo posojilo za praznovanje božičnega večera na boljši način kot kdaj koli prej, in tudi tistim, ki to potrebujejo če želite finančno podporo, če potrebujete božično posojilo ali posojilo za poravnavo dolgov ali računov, nas lahko za več podrobnosti kontaktirate na naš e -poštni naslov VIA (tinvestor53@gmail.com) ta posojilna sredstva za transakcijo WhatsApp “: +16892107004

  OdgovoriIzbriši
 98. Ali želite kupiti ledvico, telesne organe ali želite prodati ledvice ali telesne organe? Če iščete priložnost za prodajo ledvic za denar zaradi finančne okvare in ne veste, kaj naj storite, se obrnite na nas še danes in ponudili vam bomo 500.000 dolarjev dobre vrednosti za ledvice. Moje ime je doktor MAXWELL, jaz sem nevrolog v bolnišnici BILL ROTH. Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo, ukvarjamo pa se tudi z nakupom in presaditvijo ledvic pri živem ustreznem darovalcu. Nahajamo se v Indiji, ZDA, Maleziji, Singapurju. Japonska.

  Vljudno nam sporočite, če ste zainteresirani za prodajo ali nakup ledvic oz
  Organi, prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e -pošti in po njej.

  Elektronski naslov: birothhospital@gmail.com
  Kaj je številka aplikacije: +33751490980

  Lep pozdrav
  GLAVNI MEDICINSKI DIREKTOR
  DR MAXWELL

  OdgovoriIzbriši
 99. Ali želite kupiti ledvico, telesne organe ali želite prodati ledvice ali telesne organe? Če iščete priložnost za prodajo ledvic za denar zaradi finančne okvare in ne veste, kaj naj storite, nas kontaktirajte danes in ponudili vam bomo dobro količino denarja 500.000 dolarjev za vašo ledvico. Moje ime je doktor MAXWELL, jaz sem nevrolog v bolnišnici BILL ROTH. Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo, ukvarjamo pa se tudi z nakupom in presaditvijo ledvic pri živem ustreznem darovalcu. Nahajamo se v Indiji, ZDA, Maleziji, Singapurju. Japonska.

  Vljudno nam sporočite, če ste zainteresirani za prodajo ali nakup ledvic oz
  Organi, prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e -pošti in po njej.

  Elektronski naslov: birothhospital@gmail.com
  Kaj je številka aplikacije: +33751490980

  Lep pozdrav
  GLAVNI MEDICINSKI DIREKTOR
  DR MAXWELL

  OdgovoriIzbriši
 100. Ali želite kupiti ledvico, telesne organe ali želite prodati ledvice ali telesne organe? Če iščete priložnost za prodajo ledvic za denar zaradi finančne okvare in ne veste, kaj naj storite, nas kontaktirajte danes in ponudili vam bomo dobro količino denarja 500.000 dolarjev za vašo ledvico. Moje ime je doktor MAXWELL in sem nevrolog v bolnišnici BILLROTH. Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo, ukvarjamo pa se tudi z nakupom in presaditvijo ledvic pri živem in ustreznem darovalcu. Nahajamo se v Indiji, ZDA, Maleziji, Singapurju. Japonska.

  Sporočite nam, če ste zainteresirani za prodajo ali nakup ledvic oz
  Organi, prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e -pošti in po njej.

  Elektronski naslov: birothhospital@gmail.com
  Kaj je številka aplikacije: +33751490980

  Lep pozdrav
  GLAVNI MEDICINSKI DIREKTOR
  DR MAXWELL

  OdgovoriIzbriši
 101. Pozdravljeni, iščemo darovalce ledvic. Nahajamo se na Tajskem v Indiji,
  Kanada, Velika Britanija, Turčija, ZDA, Malezija, Južna Afrika, Jordanija itd. Zelo nujno. B+ve, O+ve in A+ve Plačujemo 600.000 EUR na starost ledvic, ki mora biti več kot 19 let. Zainteresirane osebe naj nas kontaktirajo po e -pošti: columbiaasiahospital91@gmail.com
  columbiaasiahospital91@gmail.com
  Whatsapp: +22951017647
  Whatsapp: +22951017647
  Whatsapp: +22951017647

  OdgovoriIzbriši
 102. Življenje z mano ni bilo lahko, potem ko se je moj zakon razbil, ko se je moj mož odločil za ločitev, vendar se zahvaljujem Bogu, da je uporabil DR WALE, ki je kot bog na Zemlji, da bi s svojim močnim urokom obnovil moj pokvarjen zakon. 6 mesecev sem trpel za depresijo, danes pa sem tako vesel, da sem spoznal DR WALE, saj me je njegov urok resnično prepričal, da so uroki resnični in delujejo. Upoštevala sem vsa navodila, ki mi jih je dal DR WALE, saj mi je obljubil, da me bo osrečil in ponosen, in res, vse to se je zgodilo in moj mož se je vrnil k meni s koleni na tleh in me v nekaj dneh prosil za odpuščanje potem ko sem stopila v stik z njim in zdaj sva spet popolnoma povezana za vse življenje. Pogumno lahko rečem vsem tam zunaj, da so uroki DR WALE res najboljši in najmočnejši. Za vedno sem mu hvaležen do konca časa. Torej se lahko z njim povežete po e-pošti prek: WhatsApp/Viber: +2347054019402 ali e-pošte: drwalespellhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 103. Moje ime je Zola La Rosa, na spletu sem videl komentar o tem, kako je dr. Adeleke Oba vrnila moža, ki je odšel več mesecev. Stopila sem v stik z dr. Adelekeom Obajo, povedal mi je, kaj naj naredim in naredila sem po njegovih navodilih. Sprva me je bilo strah, toda glede na to, kar je rekel "Vaš mož se bo vrnil v 48 urah" To je bilo to, vse se je kar naenkrat spremenilo. Zdaj sem spet srečna. Lahko se obrnete na Adeleke Oba po pošti.

  aoba5019@gmail com

  Besedilo WhatsApp
  +27740386124

  OdgovoriIzbriši
 104. Gospe in gospodje ter odrasli se lahko prijavijo na naš donatorski program, kjer lahko darovalci s svojim DONATORSKIM POTRDILOM darujejo in prejmejo nagrado za reševanje življenja

  Našim darovalcem dajemo 1187000 $ za ledvice

  Donator, ki je pripravljen darovati druge organe, lahko navede tudi...

  Kontaktirajte queensroyalhospital@gmail.com
  Za več informacij..

  OdgovoriIzbriši
 105. Ali želite kupiti ledvico, telesne organe ali želite prodati svojo ledvico ali telesne organe? Če iščete priložnost, da zaradi finančnega zloma prodate svojo ledvico za denar in ne veste, kaj storiti, nas kontaktirajte še danes in ponudili vam bomo dobro vsoto denarja 500.000 $ za vašo Ledvico. Moje ime je zdravnik MAXWELL, sem nevrolog v BILL ROTH HOSPITAL. Naša bolnišnica je specializirana za kirurgijo ledvic, ukvarjamo pa se tudi z odkupom in presaditvijo ledvic z živim ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Indiji, ZDA, Maleziji, Singapurju. Japonska.

  Prosimo, da nam sporočite, če vas zanima prodaja ali nakup ledvic oz
  Organ's, prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte na in preko e-pošte.

  Elektronski naslov: birothhospital@gmail.com
  Kaj je številka aplikacije: +33751490980

  Lep pozdrav
  GLAVNI ZDRAVSTVENI DIREKTOR
  DR MAXWELL

  OdgovoriIzbriši
 106. MOČNO ČAROVANJE LJUBEZNI Z UČINKOVITIM REZULTATOM POŠLJITE E-POŠTO DR UDUEBORU NA DR.UDUEBOR@GMAIL.COM ALI WHATSAPP HIM +2349044159370

  O MOJ BOG!! To je zagotovo šokantno in pristno pričevanje.. Obiskal sem forum tukaj na internetu 15. MAJA 2021, in na forumu sem videl čudovito pričevanje tega močnega in velikega uroka, imenovanega DR UDUEBOR.. Nikoli nisem verjel ker o magiji nisem nikoli slišal niti izvedel ničesar.. Nobena duša ne bi mogla vplivati ​​name na magične uroke, dokler mi to ni storil DR UDUEBOR in obnovil moj 8-letni zakon in pripeljal mojega zakonca nazaj k meni v istih 24 urah, kot sem brala na internetu.. sem bila res začudena in šokirana, ko je moj mož pokleknil in prosil za odpuščanje in naj ga sprejmem nazaj.. res mi primanjkuje izrazov in ne vem koliko naj vam izrazim svojo hvaležnost DR UDUEBOR, vi ste Bog, ki ga je poslal meni in moji celotni družini.. In zdaj sem spet vesela ženska.. Pošljite e-pošto dr. uduebor na

  (dr.uduebor@gmail.com)

  Dodajte ga na WhatsApp +(2349044159370)

  OdgovoriIzbriši
 107. Da, lahko se strinjam z dejstvom, da so nekateri tako imenovani uroki prevara, ker sem postal žrtev pred nekaj tedni, ker sem bil tako nestrpen, da bi vrnil svojega ljubljenega moškega Antona, kako naj vem, da so nekateri uroki prevara je to, ko začnete komunicirati z njimi po e-pošti ali telefonu Whatssap, in ni dokazov, da je vaše delo opravljeno tako, da vam pokažete fotografije preseka njihovega templja med postopkom ljubezenskega črkovanja ali prosite uroka, naj vam pove kaj početi doma, postopek ljubezenskega črkovanja mora biti praktičen izgovarjanje molitev za zaklepanje tudi v svojem osebnem prostem prostoru doma. Drigbinovia izvajalec ljubezenskih urokov je resničen, ker vam bo povedal, kako narediti ljubezenski urok sami v vašem domačem prostem prostoru ponoči, ko vsi drugi spijo v vaši hiši, nato pa vam bo Drigbinovia dal navodila, kako narediti ljubezensko molitev sami, ne da bi motili ali zahtevali več denarja. To je, kako se ločiti od lažnega izvajalca ljubezenskih urokov in resnično dobrega delujočega izvajalca ljubezenskih urokov, ki dobro delujeta. To odkrijem sam in mi deluje, potem ko v svoji hiši izgovorim nekaj molitev, Drigbinovia mi pove vse, kar je bilo treba narediti. Skrbno sem sledila vsem njegovim navodilom in v naslednjih dveh dneh me je poklical moj bivši ljubezen Anton, vrnil se mi je še isti teden, ko je bila opravljena molitev za ljubezenski urok. to je zelo res, izkoristil sem to priložnost, da priporočim kanal ljubezenskih urokov Drigbinovia vsem, ki iščejo pravega izvajalca ljubezenskega uroka, da bi ga nujno vrnili bivšega ljubezenskega partnerja doctorigbinovia93@gmail.com WhatsApp ga na +12162022709 ali Viber +12066713285 hvala vsem, ki ste jih vzeli čas za branje in želim vam vso srečo in srečo v vajini ljubezenski zvezi/porokih. bog te blagoslovi.

  OdgovoriIzbriši
 108. Pozdravljeni vsi.

  Moje ime je dr. Kate Adams, sem frenolog v bolnišnici Adams. Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo, ukvarjamo pa se tudi z odkupom in presaditvijo ledvic z živim ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Dubaju, Turčiji, ZDA, Maleziji. Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, nas kontaktirajte po e-pošti: kateadams946@hotmail.com

  WhatsApp. +234 8146161694

  Moj pozdrav

  Dr Kate Adams

  OdgovoriIzbriši
 109. Ali želite prodati svojo ledvico za 500.000 USD? to si ti
  Iščete priložnost za prodajo svoje ledvice za denar
  Zaradi finančnega zloma in ne veste, kaj storiti
  Ali, potem nas kontaktirajte še danes in ponudili vam bomo dobro
  Znesek denarja za vaše ledvice. Moje ime je DoctorHOJJAT
  Sem nefrolog v bolnišnici HOJJAT. Naša bolnišnica je
  Specializirani smo za ledvično kirurgijo in tudi zdravimo
  Nakup in presaditev ledvic z
  Ustrezni darovalec
  Nahajamo se v Indiji, Srbiji, Franciji, Nigeriji, Združenih državah Amerike, Maleziji, Kuvajtu
  Če vas zanima prodaja ali nakup ledvic, ne
  Ne oklevajte in nas kontaktirajte po e-pošti.
  Elektronski naslov: doctorhojjathospital@gmail.com
  WhatsApp: +1 (716) 812-5005

  pozorno
  DR HOJJAT.

  OdgovoriIzbriši
 110. Uradno sporočilo bratovščine Iluminatov svetu, naj bo to poslovnež, ženska, umetnik, politik, župnik, študent, glasbenik, da bodite bogati, slavni, močni in ne glede na položaj, v katerem se znajdete v življenju, pridružite se kultu bratstva Iluminatov in obogatete takoj, ko postanete člana in ogromne količine denarja ter brezplačen dom v kateri koli državi po vaši izbiri, v kateri želite živeti na svetu, zaslužite 10 milijonov dolarjev za začetek podjetja.

  UGODNOSTI ZA NOVE ČLANE, KI SE PRIDRUŽEJO ILLUMINATOM.

  1. 100.000.000 $ denarne nagrade

  2. Nov eleganten sanjski avto v vrednosti 500.000,00 $

  3. Sanjski dom, ki ga kupite v državi po vaši izbiri

  4. VIP obravnava na vseh letališčih po svetu


  Če ste zainteresirani, pokličite predstavnika zdaj ali ga kontaktirajte na WhatsApp. +1 (757) 354-3107
  + Za stik z našimi partnerji morate biti stari vsaj 25 let. Če ste študent, e-pošta: litisociatyorder2013@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 111. Tako pogosto je: zaljubljen si v nekoga in želiš, da te opazijo ... ali preživljaš težak "razhod" in želiš, da se vrne ... ali pa si osamljen in iščeš nekoga posebnega . Vse je odvisno od tega, kaj želite. Če ste osamljeni in želite najti novo ljubezen, je za vas urok. samo kontaktirajte dr. Jasper v Gmailu, ona je najboljša: doctorjaspermagic@gmail.com, ali pa jo kontaktirajte na WhatsApp: +2349150316084

  OdgovoriIzbriši
 112. Ste naveličani iskanja posojil in hipotek, ali so vas banke in druge finančne institucije ali mikrofinančna shema nenehno zavračale. S tem vas želimo obvestiti s 100-odstotnim jamstvom, da ponujamo posojila v poljubnem znesku po 3-odstotni obrestni meri na mesec. Dajemo POSOJILA za razvoj poslovanja. konkurenčna prednost/širitev poslovanja. Bodite prepričani, da smo certificirani, zaupanja vredni, zanesljivi, učinkoviti, hitri in dinamični. in sodelujoči financer za nepremičnine in kakršno koli financiranje podjetij, dajemo dolgoročno posojilo za največ dve do petdeset let in vse obrestne mere ter izračunamo in omogočimo letno plačilo Email financialserviceswld@gmail.com .

  Ponujamo naslednje vrste posojil in še veliko več;

  * Osebna posojila (posojilo brez zavarovanja)
  * Poslovna posojila (posojilo brez zavarovanja)
  * Konsolidacijsko posojilo
  * Kombinirano posojilo
  * Izboljšanje doma

  Za stik za iskanje posojila odgovorite s svojim e-poštnim ID-jem, da vam lahko pošljem več v vašo odobritev
  Hvala, kontaktirajte nas preko e-pošte financialserviceswld@gmail.com pokličite ali WhatsApp +19175254553

  OdgovoriIzbriši
 113. Ali ste iskali možnosti financiranja za nakup novega doma, gradnjo, nepremičninsko posojilo, refinanciranje, dolg
  konsolidacijo, osebni ali poslovni namen? Dobrodošli v prihodnost! Z nami je financiranje enostavno. Obrnite se na nas, saj ponujamo naše finančne storitve po nizki in dostopni obrestni meri 3% za dolge in kratke roke posojila, s 100% garancijskim posojilom, Zainteresirani vlagatelj naj nas kontaktira za nadaljnje postopke pridobivanja posojil prek: joshuabenloancompany@gmail.com ali WhatsApp +19542993425

  OdgovoriIzbriši
 114. Pozor
  Cilj je seznaniti širšo javnost, zdrave moške in ženske. Koga zanima
  Takojšnje darovanje kostnega mozga, testakula in 100% resni ledvični kostni ledvični jetrci; kontaktni e-pošto; Clevelandclinicmanagement@gmail.com
  ker jih imamo veliko
  bolniki, ki trenutno potrebujejo presaditev ledvic.
  Poiščite priložnost, da prodate ledvico za denar za financiranje
  Kupili bomo vaše
  ledvica za 800.000 €
  Jetra: 600 000 EUR
  Jajčniki: 300000 EUR
  Kostni mozeg: 500000 EUR

  imamo tudi zdravila Vib / aids ultra vibros 11, ki jih lahko pozdravijo ali jim omogočijo daljši dopust

  Pošljite nam e-pošto

  E-NASLOV; Doctormichaelapa007@gmail.com
  E-pošta; Clevelandclinicmanagement@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 115. Sem Ingrid, rada bi delila izjemno pričevanje o tem, kako sem dobila 200.000 evrov, POSOJILO preko ELENE NINO kreditne naložbe in vse vrste. če vas zanima posojilo, se obrnite na e-pošto: elenanino0007@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 116. Abbiamo bisogno di donatori di reni urgenti per 800.000 dollari USA), whats app +17013531601, ogni donatore riceve 800.000 USD, prima ricevi 400.000 USD, poi dopo l'intervento avrai il saldo 400.000 USD, affrettati ora whatsapp +17013531601 Si prega di contattarci via e-mail:
  ( jaslokhospital20@gmail.com +17013531601

  OdgovoriIzbriši
 117. Najboljša ponudba za urgentno odpoved ledvic se kupi za najvišji znesek 800.000,00 USD. B + ve, O + ve in A + ve je ujemanje nujno potrebno v bolnišnici Fortis v Indiji. Vsakdo, ki je pripravljen prodati svojo/njeno eno ledvico, naj nas takoj kontaktira in ponudili vam bomo najboljši DENAR in ZDRAVILA. Nahajamo se v Indiji, Kanadi, Veliki Britaniji, ZDA, Maleziji, Južni Afriki itd. Pred operacijo najprej plačamo vaš predujem. Pišite nam zdaj, preko e-pošte: jaslokhospital20@gmail.com} ali WHATSAPP US zdaj, (+ 17013531601

  OdgovoriIzbriši
 118. Ali želite kupiti ledvico, telesne organe ali želite prodati svojo ledvico ali telesne organe? Če zaradi finančnega zloma iščete priložnost, da svojo ledvico prodate za denar in ne veste, kaj storiti, nas kontaktirajte še danes in ponudili vam bomo dobro vsoto denarja 500.000 dolarjev za vašo ledvico. Moje ime je doktor MAXWELL .CH. in sem nevrolog v BILL ROTH HOSPITAL. Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo, ukvarjamo pa se tudi z odkupom in presaditvijo ledvic z živim in ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Indiji, ZDA, Maleziji, Singapurju. Japonska.

  Prosimo, da nam sporočite, če se zanimate za prodajo ali nakup ledvic oz
  Organ's, prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte po e-pošti.

  Elektronski naslov: birothhospital@gmail.com
  Kaj je številka aplikacije: +35795537941
  Telegram: +35795537941
  Viber: +35795537941

  Lep pozdrav
  Dr. MAXWELL. CH. (SKRBNIK)
  VODJA INT.

  OdgovoriIzbriši
 119. Moje pričevanje o tem, kako sem postal član Iluminatov. Želim poznati ljudi, ki se želijo pridružiti velikim Iluminatom kot velikemu članu Iluminatov, ki me želijo kot velikega člana. Ime mu je Lord Felix Morgan. Pomagaj mi vrniti življenje iz faze smrti. Odpuščen po približno 5 letih in šestih mesecih. Potem ko ga je izdalo toliko pripadnikov Iluminatov. Z leti sem bil brez upanja in finančno na tleh. Nekega dne pa sem med brskanjem po internetu naletel na objavo velikega člana iluminatov, lorda Felixa Morgana, ki pravi, da če si eden od velikih iluminatov, si lahko slaven, bogat in uspešen v življenju. Stopil sem v stik z njim in mu vse razložil in priporočil je uporabljeno registracijo in plačal sem za velikega člana, da bi začel, in bil sem posvečen v Svetovni red Iluminatov. Po tem so mi dali vse smernice in me obvestili, da bodo novi člani po iniciaciji nagrajeni z zneskom 1.000.000 $ v gotovini. S pomočjo lorda Felixa Morgana. Bil sem polno iniciiran kot polnopravni član Iluminatov. Če je vaš nasvet, da ste že poskusili s prevarantom ali ste, je na meni, da vam pomagam, da se pridružite, zato poskusite Lord Morgan. To je vaša najboljša priložnost, da postanete tisto, kar želite v svojem prihodnjem življenju. Pišite mu po e-pošti: Iluminatiofficial565@gmail.com ali WhatsApp +2348056051569.

  OdgovoriIzbriši
 120. Ali želite kupiti ledvico, telesne organe ali želite prodati svoje
  ledvic ali telesnih organov? Ali iščete priložnost za prodajo
  vašo ledvico za denar zaradi finančnega zloma in ne veste, kaj storiti, potem nas kontaktirajte še danes in ponudili vam bomo dobro vsoto denarja v višini 500.000 dolarjev za vašo ledvico. Moje ime je doktorica Patricia Marie in sem nevrologinja v MAX HEALTH CARE Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo in se ukvarjamo tudi z nakupom in presaditvijo ledvic z živim in ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Indiji, ZDA, Maleziji, Singapurju. Japonska.

  Prosimo, da nam sporočite, če se zanimate za prodajo ali nakup ledvic oz
  Organ's, prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte na in po e-pošti.

  E-pošta: maxhealthcare406@gmail.com

  Lep pozdrav
  GLAVNI ZDRAVSTVENI DIREKTOR

  OdgovoriIzbriši
 121. PROCEDURA ZA SKUPŠTINU ILUMINATA U VELIKOM HRAMU NOVCA I MOĆI, PRIDRUŽITE SE VELIKOM ILUMINATSKOM BRATSTVU LJUBAVI DANAS, putem gmaila (greastestilluminati4@gmail.com),
  whatsapp +234 705 048 2264 ili telegram +234 705 048 2264
  Jeste li poslovni čovjek ili žena, političar, glazbenik, student, želite li biti bogati, slavni, moćni u životu? Pridružite se kultovima IlluminatiFraternity danas i odmah osvojite bogatu svotu. 1 milijun dolara tjedno kada postanete članica sestrinstva i besplatan dom. gdje god odlučite živjeti u ovom svijetu i također ćete dobiti 350.000 $ kao svoj mjesečni prihod.
  POGODNOSTI PONUĐENE NOVIM ČLANOVIMA KOJI SE PRIDRUŽE ILUMINATU
  1. Novčana nagrada od 1.000.000 USD
  2. Novi automobil Sleek Dream procijenjen na 150.000 dolara
  3. Kuća iz snova kupljena u zemlji po vašem izboru.
  Rezerviran termin kod 5 najboljih na svijetu. Voditelji i Top 5 slavnih na svijetu. Ako ste zainteresirani, pošaljite nam e-poruku na (greastestillluminati4@gmail.com), WhatsApp +234 705 048 2264 ili telegram na +234 705 048 2264 za trenutnu online inicijaciju.


  SVI SU POTPUNO DOBRODOŠLI.

  OdgovoriIzbriši
 122. Zelo sem vesel, da lahko delim to svoje fantastično pričevanje. Moje življenje se je v 48 urah popolnoma spremenilo. Vidim se v ogledalu in se nasmehnem. Prvič po dolgih letih sem zaupal vase in v svoje sposobnosti. S pomočjo dr. Isikola imam spet svojega fanta v življenju. Oprostil je 48 ur po tem, ko je bil urok ustvarjen. Rekel je, da je spoznal, da si v resnici nikoli ni želel prekiniti zveze. ni mogel obvladati čustvene prtljage, ki sem jo ves čas nosil s seboj. Rekel je, da misli, da ima negativen vpliv na moje življenje, in meni, da je najbolje, da odidem. Rekel je, da je težko, da sem ves čas govoril o preteklosti. Oba sva drug drugemu odpustila. Rečeno mi je bilo, da je čez nekaj mesecev. Sem živ dokaz, kaj zmore DR ISIKOLO. Najlepše se vam zahvaljujem dr. Isikolo za čudovito stvar, ki ste jo naredili v mojem odnosu. Zdaj sem tako srečna. Z vašo pomočjo sva oba lahko videla in drug drugemu govorila resnico. Zelo sem vesel, da sem stopil v stik z vami in dal pobudo, da se vse to zgodi. Vsi, ki imate težave z odnosom, se lahko obrnete na dr. Isikolo preko e-pošte: isikolosolutionhome@gmail.com ali mu pošljete SMS na WhatsApp: +2348133261196

  OdgovoriIzbriši
 123. Ali želite kupiti ledvico, telesne organe ali želite prodati svojo ledvico ali telesne organe? Če zaradi finančnega zloma iščete priložnost, da svojo ledvico prodate za denar in ne veste, kaj bi storili, nas kontaktirajte še danes in ponudili vam bomo dobro vsoto denarja 500.000 USD za vašo ledvico. Moje ime je doktor Maxwell in sem nevrolog in zdravstveni svetovalec v bolnišnici Bill Roth. Naša bolnišnica je specializirana za ledvično kirurgijo, ukvarjamo pa se tudi z odkupom in presaditvijo ledvic z živim in ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Indiji, ZDA in potrebujemo le resno misleče osebe.

  Prosimo, da nam sporočite, če se zanimate za prodajo ali nakup ledvic oz
  Organ's, prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte na in po e-pošti.

  Elektronski naslov: birothhospital@gmail.com
  Številka WhatsApp: +31648670212
  Viber: +31648670212  Lep pozdrav
  Svetovalni vodja medn.
  DR Maxwell C.

  OdgovoriIzbriši
 124. Moje pričevanje o tem, kako sem postal član Iluminatov. Želim poznati ljudi, ki se želijo pridružiti velikim Iluminatom kot velikemu članu Iluminatov, ki me želijo kot velikega člana. Ime mu je Lord Felix Morgan. Pomagaj mi vrniti življenje iz faze smrti. Odpuščen po približno 5 letih in šestih mesecih. Potem ko ga je izdalo toliko pripadnikov Iluminatov. Z leti sem bil brez upanja in finančno na tleh. Nekega dne pa sem med brskanjem po internetu naletel na objavo velikega člana iluminatov, lorda Felixa Morgana, ki pravi, da če si eden od velikih iluminatov, si lahko slaven, bogat in uspešen v življenju. Stopil sem v stik z njim in mu vse razložil in priporočil je uporabljeno registracijo in plačal sem velikemu članu, da bi začel, in bil sem posvečen v Svetovni red Iluminatov. Po tem so mi dali vse smernice in me obvestili, da bodo novi člani po iniciaciji nagrajeni z zneskom 1.000.000 $ v gotovini. S pomočjo lorda Felixa Morgana. Bil sem polno iniciiran kot polnopravni član Iluminatov. Če je vaš nasvet, da ste že poskusili s prevarantom ali ste, je na meni, da vam pomagam, da se pridružite, zato poskusite Lord Morgan. To je vaša najboljša priložnost, da postanete tisto, kar želite v svojem prihodnjem življenju. Pišite mu preko WhatsApp +2348056051569 ali e-pošte: Illuminatiofficial565@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 125. Zelo sem vesela, ker so bile moje molitve končno uslišane, vedno sem si želela nazaj svojega bivšega moža, ker sem želela, da bi bila moja družina srečna, dokler nisem srečala dr. Ayo, ki je zame rešil moje težave, in delim to pričevanja, ker verjamem, da so ljudje, ki potrebujejo rešitve za takšne težave. Ko me je moj bivši mož zapustil, je bil tako uničen in se je vedno želel vrniti in prišlo je do točke, ko ga ni več hotel nazaj. Po 6 letih je bil moj prvi sin star 9 let, prišel je iz šole in rekel, da pogreša očeta in vso ljubezen, ki jo je izkazovala, ko je bila v njegovi bližini. Občutek me je preplavil kot čustvena napetost in čutila sem veliko potrebo, da ga imam nazaj. Kar se nama je zgodilo, ko sva se razšla, si nisem mogel misliti, da je začelo prepir. Kontaktiral sem DR. Pomagal sem na spletu, potem ko sem prebral o njem, kako pomaga drugim s svojo težavo, stopil sem v stik z njim in se pogovoril z njim. Srečna sem in zelo vesela, da sem si po 6 letih želela le to, da ponovno združim svojo družino in ponovno zaokrožim svoje življenje. Hvala Bogu za tega čarovnika in želim, da ga vsi poznajo na njegovem e-poštnem naslovu drayospell@gmail.com ... On je 100% RESNIČEN. Ali ga WhatsApp zdaj +2347055691377

  OdgovoriIzbriši
 126. Pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Maria. Tukaj sem, da se zahvalim velikemu dr. AYO za rešitev mojih zakonskih težav. Moj zakon je propadel zaradi neskončnih težav in težav, ki sem jih imela z možem. Odšel je, ne da bi se ozrl in toliko mesecev sem bila sama. Njegova družina je posredovala in še vedno se ni nič spremenilo. Bila sem čustveno raztrgana in opustila sem upanje, da bom še kdaj našla ljubezen, ker je bil on vse, kar sem si kdaj želela od moškega. Kot mnogi ljudje sem tudi jaz srečal dr. AYO, ko sem začel iskati pomoč. Dolgo sva se pogovarjala o mojih težavah in zagotovil mi je, da bo našel rešitev, ki jo potrebuje. Nisem imel druge izbire, kot da sem upošteval njegove postopke in sploh ni odlašal. Vzpostavil je ljubečo vez ob ponovnem snidenju zame in mojega moža in ljubezen in sreča, ki sva si jo delila, sta bili obnovljeni in poklical me je natanko po 48 urah, kot je obljubil DR AYO. Pravzaprav je čudovit in zaupanja vreden pomočnik. če imate kakršne koli težave, mu pošljite sporočilo na WhatsApp +2347055691377 ali mu pošljite e-pošto na: drayospell@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 127. Pozdravljeni vsi, želim deliti svojo neverjetno izkušnjo z največjim urokom dr. WALEOM. Moj mož me je varal in ko sem izvedela, da sva se sprla, kar je pripeljalo do tega, da je on zahteval ločitev, sem jokala in zbolela sem, ker sem ga res ljubila. ko sem na spletu iskal ljubezenske citate, sem videl, da ljudje govorijo o njem in njegovem odličnem delu, katerih primer je bil podoben mojemu, pustili so njegove kontaktne podatke, stopil sem v stik z njim in rekel mi je, naj me ne skrbi, da bo čez nekaj tednov preklical ločitev in da moj mož se bo vrnil k meni, ko bom naredila vse, kar je zahteval od mene, na moje največje presenečenje naslednji dan zvečer je bil to moj mož, pokleknil je in me prosil, naj ga sprejmem nazaj, hvala še enkrat Dr WALE, res ste blagoslov zame. Lahko vam tudi pomaga. kontaktirajte prek WhatsApp/Viber: +2347054019402 ali e-pošte: drwalespellhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 128. Jaz sem Abbas in sem iz Alžirije. Iskal sem spletno posojilo in bil sem zelo prestrašen, ker še nikoli nisem zaprosil za posojilo, zato sem zelo dobro iskal in iskal pravo podjetje. Našel sem podjetje, imenovano posojilne kreditne institucije. Pogledal sem in videl, kaj so ljudje rekli o tem podjetje je bilo res. Odločil sem se, da zaprosim za posojilo pri podjetju in potreboval sem posojilo v višini 16.000 dolarjev za ustanovitev podjetja, ko sem zaprosil, so mi povedali vse, kar moram narediti sam, in mi zagotovili, da bom v enem tednu Bodite s posojilom. Rekel sem, da je v redu, in čakal sem natanko en teden, da sem dobil posojilo od tega podjetja, ko to pišem zdaj, še nikoli nisem bil prevaran in to podjetje je odlično. Slišal sem, da ljudje govorijo o prevarah, vendar še nikoli nisem bil prevarant in hvala Bogu za to. Torej vsi, če potrebujete pravo posojilo, je to pravo podjetje, za katerega lahko zaprosite. Pomagalo vam bo in takrat, ko vam bodo povedali, boste prejeli posojilo, kar je natančen čas, ko boste prejeli posojilo. Samo to sporočilo moram napisati vsem, da se ne boste navadili prositi za posojilo pri napačnem podjetju, če potrebujete pravo posojilo, kontaktirajte podjetje in zadovoljni boste. Njihov e-poštni naslov je ( loancreditinstitutions00@gmail.com ) pošljite jim sporočilo na WhatsApp: +393512114999

  OdgovoriIzbriši
 129. Moje ime je Mark, prihajam iz Slovenije. Vsem želim povedati, če potrebujete pravo posojilo. posojilo Credit Institutions je pravo podjetje za prošnjo, saj sem nekaj dni potreboval denar in sem iskal posojilo na spletu. Videl sem podjetje in zaprosil sem za to. Moje podjetje me je 2-krat ogoljufalo za denar. Bil sem tako žalosten, ker Za to sem potreboval denar. Odločil sem se, da poiščem drugo podjetje in zaprosil sem pri drugem podjetju, ki mi je isto podjetje tudi reklo, naj položim denar, in to sem tudi storil, in nikoli nisem dobil posojila. Bil sem kot to, kar se mi dogaja, ker potrebujem denar nujno za nakup hiše, ker če ne pridem kmalu domov, bo moj najemodajalec mene in mojo družino pregnal stran od njegove hiše, zato sem moral dobiti svojo hišo. Ko sem znova iskal, sem videl to podjetje Posojilne kreditne institucije. Videl sem, da je veliko ljudi pričalo o tem podjetju, da je podjetje res odlično, zato sem se sprva bal prijaviti, ker sem dvakrat goljufal, zato sem si rekel, naj poskusim in vidim če je bilo to podjetje resnično, sem se prijavil. Ko sem zaprosil, so mi povedali vse, kar moram storiti, še vedno sem bil prestrašen, vendar sem jim zaupal in zagotovili so mi, da bom v 5 dneh dobil posojilo. Od svoje banke sem prejel obvestilo, da je na mojem bančnem računu znesek 110.000 evrov in bil sem zelo vesel. To sporočilo pišem na spletu, zdaj pa je to podjetje pomagalo tudi dvema mojima bratoma, tako da vsakemu posebej, če potrebujete pravo posojilo. posojilne kreditne institucije je pravo podjetje, pri katerem lahko zaprosite. stopite v stik z njimi samo po e-pošti ali prek e-pošte: ( loancreditinstitutions00@gmail.com ) pošljite jim sporočilo na WhatsApp: +393512114999

  OdgovoriIzbriši
 130. Pozdravljeni vsi, moje ime je Dawoud Owen, iz Londona, glavnega mesta Anglije, danes sem tako srečen. Prejel sem posojilo od posojilnih kreditnih institucij, ko je izgubljeno vse moje upanje, da ne morem več dobiti posojila, ker me goljufajo številni posojilodajalci, vendar se le spodbujam in naredim pogumen korak ter se prijavim pri tem posojilodajalcu, vendar z veseljem povem danes, ko sem pravkar prejel svoje posojilo v višini 9.000,00 funtov in vam bom svetoval vsem, ki potrebujete posojilo, ga kontaktirajte na njegov e-poštni naslov: loancreditinstitutions00@gmail.com. ali WhatsApp: +393512114999 in pridobite posojilo še danes. Lep dan vam želim

  OdgovoriIzbriši
 131. Ste v finančni krizi? in potrebujete posojilo, tukaj je priložnost za vas. Ponujamo vse vrste posojil po vaši izbiri v razponu od 2.000 do 100.000.000,00 evrov po stopnji 2%. zainteresirane osebe naj nas kontaktirajo na ta elektronski naslov (dakany.endre@gmail.com)

  Ponudba za nujno posojilo.

  OdgovoriIzbriši
 132. Lep pozdrav vsem. Moje ime je Maryam Ali iz Maroka. Vendar živim v Ljubljani, glavnem mestu Slovenije, videla sem komentarje ljudi, ki so že najeli posojilo pri kreditnih institucijah; In potem sem se odločil, da se prijavim pri njih in že po nekaj dneh sem potrdil svoj račun 70.000 evrov na svojem računu, ki sem ga zahteval. To je res odlična novica. Vsakemu, ki potrebuje posojilo, priporočam, naj pošlje e-pošto na {loancreditinstitutions00@gmail.com} ali njegovemu agentu WhatsApp: +393512114999 Vesel sem, da sem dobil posojilo

  OdgovoriIzbriši
 133. Moje ime je Nicolás Miltiades iz Slovenije. Rad bi se zahvalil posojilno-kreditnim institucijam, ki so mi pomagale dobiti posojilo. Zadnje tri mesece sem iskal posojilo za poravnavo svojih dolgov, vsi so me poskušali preslepiti, dokler nisem končno srečal posojilno-kreditnih ustanov. lahko so mi dali posojilo v višini 110.000 evrov. ti lahko tudi pomagajo. pomagali so tudi nekaterim drugim mojim kolegom. Če potrebujete kakršno koli finančno pomoč, se obrnite na njegovo podjetje po e-pošti (loancreditinstitutions00@gmail.com) Številka WhatsApp: +393512114999 Verjamem, da vam lahko pomagajo.

  OdgovoriIzbriši
 134. BOLNIŠNIŠKE STORITVE MCMAHON

  doctormcmahonhospitalservices@gmail.com
  Whatsapp +4368860326436
  VK.com+4368860326436
  Telegram +4368860326436

  Dom za presaditve in operacije ledvic. Naša pisarna za obrazce se nahaja v Indiji, medtem ko je naša pisarna
  Opomba: kupujemo po ugodni ceni 600.000 USD, podružnice imamo tudi v Maleziji, ZDA, Južni Afriki, Braziliji, Nemčiji, Avstriji, Španiji, Rusiji itd. Spodaj so zahteve naše bolnišnice, preden lahko kupimo od vas.

  Opomba: Za nastanitev, hranjenje, letalsko karto in zdravljenje bo bolnišnica brezplačno poskrbela. Obljubljamo vam dobro in vam nudimo maksimalno zadovoljstvo.

  Dr. McMahon

  OdgovoriIzbriši
 135. Včasih se v naših zakonih zgodi sranje, vendar ne bo vedno trajalo, ko se borimo, da bi jih popravili, imela sem težave s poroko Julij 2021 bila je grozna izkušnja, da sem skoraj izgubila zakon, mož je mislil, da ga varam, ker sem vedno prejemal klice iz službe, poskušal sem mu pojasniti, da so samo moji sodelavci, nikoli mi ni verjel, vložil je zahtevo za ločitev in dokumenti so bili zunaj, zame je bilo kot sanje, vendar je bilo vse resničnost, moral sem ga ustaviti, ker ljubim ga, bil je lep zakon in sploh si nisem mogel predstavljati, da bi zapustil zakon, moral sem poiskati pomoč pri dr. WALE-u. Razložil sem mu svojo situacijo in seveda mi je pomagal, pripravil mi je ljubezenski urok in mi je zagotovil varnost, moj mož je prekinil ločitev in me spet ljubil, zato sem tukaj, da ljudem povem o DR WALU in kako mi je pomagal. Če se soočate s težavami v zakonu in razmerju, ga kontaktirajte na WhatsApp/Viber: +2347054019402 ALI na e-pošto: drwalespellhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 136. Pozdravljeni, ime mi je Mavis Marian Agure iz ZDA. Svetu želim povedati o velikem in mogočnem uroku, imenovanem Dr. UDAMA ADA. Moj mož me je varal in ni bil več predan meni in najinim otrokom, ko sem ga vprašala, v čem je problem, mi je rekel, da me je odljubil in se je želel ločiti. Tako me je strlo srce, da sem jokala veliko dni in noči pa je odšel od doma, ne da bi povedal besedo, kam gre. Nekaj sem iskal na spletu, ko sem videl članek o tem, kako je veliki in močni dr. UDAMA pomagal mnogim v podobni situaciji, kot je moja. Njegov e-poštni naslov je bil tam, zato sem mu poslal e-pošto in mu povedal o svoji težavi, rekel mi je, se bo vrnil k meni v 24 urah, če le naredim vse, kar me je prosil, kar sem naredila, kot me je prosil, da se je prvi dan na moje največje presenečenje moj mož vrnil domov ter jokal in prosil, naj odpustim in sprejmem ga vrne on vam lahko tudi pomaga stopiti v stik z njim danes; E-pošta (udamaada@yahoo.com) Pokliči / WhatsApp +18185329812

  OdgovoriIzbriši
 137. Ali želite kupiti ledvico ali želite prodati svojo ledvico? Če zaradi finančnega zloma iščete priložnost, da svojo ledvico prodate za denar in ne veste, kaj storiti, nas kontaktirajte še danes in ponudili vam bomo dober znesek denarja 500.000 dolarjev za vašo ledvico. Moje ime je doktor Clint Purvance. Sem nevrolog v BARTON MEMORIAL HOSPITAL in hčerinski družbi SPECIALTY HOSPITAL. Naša klinika je specializirana za ledvično kirurgijo in se ukvarjamo tudi z nakupom in presaditvijo ledvic z živim in ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Indiji, Turčiji, ZDA, Maleziji, Indiji.

  Če se zanimate za prodajo ali nakup ledvic, se obrnite na nas na spodnji spodnji povezavi.


  Whatsapp: +1(850) 3137832
  E-pošta: memorialbarton@gmail.com


  Lep pozdrav.
  Glavni zdravstveni delavec, mednarodno svetovanje.
  Dr Purvance M. MSC.HDPAD

  OdgovoriIzbriši
 138. Ali želite kupiti ledvico ali želite prodati svojo ledvico? Če zaradi finančnega zloma iščete priložnost, da svojo ledvico prodate za denar in ne veste, kaj storiti, nas kontaktirajte še danes in ponudili vam bomo dober znesek denarja 500.000 dolarjev za vašo ledvico. Moje ime je doktor Clint Purvance. Sem nevrolog v BARTON MEMORIAL HOSPITAL in hčerinski družbi SPECIALTY HOSPITAL. Naša klinika je specializirana za ledvično kirurgijo in se ukvarjamo tudi z nakupom in presaditvijo ledvic z živim in ustreznim darovalcem. Nahajamo se v Indiji, Turčiji, ZDA, Maleziji, Indiji.

  Če se zanimate za prodajo ali nakup ledvic, se obrnite na nas na spodnji spodnji povezavi.


  Whatsapp: +1(850) 3137832
  E-pošta: memorialbarton@gmail.com


  Lep pozdrav.
  Glavni zdravstveni delavec, mednarodno svetovanje.
  Dr Purvance M. MSC.HDPAD..llp

  OdgovoriIzbriši
 139. PRIČEVANJE, KAKO SEM POSTAL PRI TEMPLJU ILUMINATOV 666
  OPOMBA: ČLANI ILUMINATOV TUDI NE ODKRAJO SVOJE IDENTITETE NA DRUŽBENIH MEDIJIH
  NI VKLJUČENO NOBENO ČLOVEŠKO ŽRTVANJE

  Obrnite se na pravi WhatsApp: +234 9068-876-473
  Sprva sem mislil, da gre za prevaro, ker je dandanes težko najti prave ljudi na internetu, dokler se nisem odločil poskusiti in dobil si SLAVNO, DUHOVNO MOČ dostop do obiskov ČLANOV v kateri koli državi po izbiri
  In moje življenje se je spremenilo v samo 6 dneh

  UGODNOSTI ZA NOVE ČLANE
  *. Hiša v kateri koli državi želite.
  *. Nov sanjski avto.
  *. Vsota 6 milijonov dolarjev za začetek novega življenja 6.000.000 $
  Preden lahko kontaktirate naše partnerje, morate biti stari vsaj 18 let
  E-pošta: brotherhoodllluminati187@gmail.com
  Kontaktirajte pravi WhatsApp: +234 9068-876-473..

  OdgovoriIzbriši
 140. Moje življenje se je vrnilo!!! Po devetih letih razpadlega zakona je mož zapustil mene in najina dva dvojčka. Počutil sem se, kot da se bo moje življenje končalo, skoraj sem naredil samomor, zelo dolgo sem bil čustveno potrt. Zahvaljujoč čarovniku z imenom DR WALE, ki sem ga spoznal na spletu. Nekega zvestega dne, ko sem brskal po internetu, sem iskal dobrega čarovnika, ki bi lahko rešil moje težave. Naletel sem na veliko pričevanj o tem posebnem uroku. Nekateri ljudje so pričali, da je vrnil njihovega bivšega ljubimca, nekateri so pričali, da obnavlja maternico, zdravi raka in druge bolezni, nekateri so pričali, da lahko naredi uroke, da prepreči ločitev in tako naprej. naletel sem tudi na eno posebno pričevanje, šlo je za žensko po imenu Sofia, pričala je o tem, kako je dr. WALE vrnila njenega bivšega ljubimca v manj kot enem tednu in obrnila učinek raka njunih sinčkov, in na koncu njenega pričevanja je spustil DR WALE 'WhatsApp: +2347054019402. Ko sem vse to prebral, sem se odločil poklepetati z DR WALEOM. Stopil sem v stik z njim prek WhatsAppa: +2347054019402 in mu razložil svojo težavo. V samo nekaj tednih se je mož vrnil k meni. Težave smo rešili in smo še bolj srečni kot prej. DR WALE je res nadarjen človek in ne bom ga nehal objavljati, ker je čudovit človek ... Če imate težavo in iščete pravega in pristnega čarovnika, ki bo namesto vas rešil vse vaše težave. Poskusite DR WALE kadarkoli, to je odgovor na vaše težave. Tukaj je njegov kontakt: WhatsApp/Viber: +2347054019402 ali e-pošta: drwalespellhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 141. DOBER DAN, Vau, danes sem tako vesela, da lahko delim svojo življenjsko izkušnjo, ime mi je Natashar Brown iz Združenega kraljestva, tako sem vesela in hvaležna dr. Ayu za njegovo odlično delo v mojem življenju, v preteklosti sem bila bolna 5 let in hodim v bolnišnico na preglede, hkrati pa nobenih izboljšav in zaradi tega se ne počutim udobno, prav tako pa me skrbi za moje življenje. Nekega dne, ko brskam po internetu, naletim sporočilo, ki govori o dr. Ayu, kako je ljudem pomagal rešiti nekatere zdravstvene težave in druge stvari, ki so pritegnile mojo pozornost in zbral sem njegove kontakte in stopil v stik z njim ter mu razložil vse svoje težave in rekel mi je, naj ne skrbim za to Spet se bom počutil bolje in bom zdrav, rekel mi je, kaj naj naredim. Vse to naredim po nekaj dneh kasneje sem začel videti dobre rezultate njegovega velikega dela v mojem življenju in danes sem v redu in srečen, ker sem prost sem zaradi bolezni. če se soočate s kakršno koli težavo v življenju, se lahko za pomoč obrnete na dr. Ayo, tukaj je številka WhatsApp ali viber +2347055691377 ali e-pošta: drayospell@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 142. Tukaj sem, da delim to svojo kratko zgodbo. Gre za podjetje in nepremičnine, ki jih je moj oče zapustil, preden je umrl. Ker nisem vedel veliko o njegovem poslu, so me nekateri njegovi partnerji nameravali izgnati iz posesti. Bil sem zmeden glede vsega. stvari so začele iti narobe. Ne vem komu naj jokam. Zadeva je bila predložena sodišču, vendar se zdi, da je šlo v korist mojega izdajalca. izdajalec mi je rekel, da nikoli ne bom imel kaj imenovati svojega, da me bo celo zaprl. Vse to me je spravilo v depresijo. Izgubljal sem na vseh področjih. ampak tukaj se vse obrne. Nekega dne sem bral na internetu in tako sem naletel na stran DR WALE. Na njegovi strani sem videl veliko dobrih novic in pričevanj o njem, kako je pomagal mnogim ljudem zmagati na sodišču in naredil veliko drugih dobrih stvari za ljudi. Zato sem se obrnil nanj in mu od tam razložil vse podrobnosti o svoji situaciji. DR WALE mi je rekel, da se ga nimam česa bati, povedal mi je, kaj moram narediti in kaj moram plačati, za kar sem vse plačal in sledil navodilom. Ko tole zdaj pišem, so mi vse nepremičnine in podjetje vrnili s strani sodišča. Ne vem, kako je dr. WALE naredil svoj čudež in čarovnijo. Zdaj imam popolnoma vse pod nadzorom. Vse po zaslugi DR WALE. Res te cenim. DR WALE lahko dosežete na njegovem WhatsApp/Viber/Telegramu: +2347054019402 ali e-pošti: drwalespellhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 143. Pozdrav od velikog REDA ILUMINATA ujedinjenoj državi i cijelom svijetu, ovo je otvorena prilika da se pridružite bratstvu Iluminata gdje možete povratiti svoje izgubljene snove, i također gdje možete vidjeti svjetlo bogatstva i sreće bez ikakve krvne žrtve. I također plaćamo iznos od 500.000 USD za dobrodošlicu svim novim članovima kada se pridruže bratstvu, kao i kuću po njihovom izboru i lokaciju s ulaganjima, zajedno s ovom životnom prilikom da postanu slavni.

  POGODNOSTI KOJE SE DAJU NOVIM ČLANOVIMA KOJI SE PRIDRUŽE ILLUMINATEU.
  1. Novčana nagrada od 500 000 USD.
  2. Novi Sleek Dream CAR vrijedan 200.000 USD
  3. Kuća iz snova kupljena u zemlji po vašem izboru i još mnogo toga

  BILJEŠKA; možete se pridružiti bratstvu Iluminata s bilo kojeg mjesta u svijetu: Indija, Turska, Afrika, Sjedinjene Države, Malezija,
  Dubai, Kuvajt, Velika Britanija, Austrija, Njemačka, Europa. Azija, Australija itd.,

  NAPOMENA: ako ste zainteresirani kontaktirajte nas putem našeg
  email: greatilluminati94@gmail.com

  Pozdrav HRAM SVJETLJENJE SJEDINJENIH DRŽAVA

  OdgovoriIzbriši
 144. Kreditne ustanove za posojila so preverile moje informacije in ko so bile ODOBRENE, sem TAKOJ PREJEL POSOJILO V VIŠINI 20.000 EUR. STRANKA SEM ŽE VEČ KOT 2 MESECA IN SEM LAHKO PLAČAL POLOŽNICE, KAR JE IZBOLJŠAL MOJO BONITETO, LAHKO SEM POSKRBEL TUDI ZA NEKAJ NEPREDVIDENE NUJNE PRIMERE. ZAGOTOVO PRIPOROČAM TO POSOJILO PODJETJE VSEM, KI TUDI POTREBUJEJO POSOJILO PODPORO... NA ČRNEM SEZNAMU, PREGLED PREZADLOŽENOSTI, NIZEK KREDITNI REZULTAT SE LAHKO PRIJAVI
  LAHKO JIH KONTAKTIRATE NA WHATSAPP: +393512640785 ALI NA E-POŠTI: loancreditinstitutions00@gmail.com ALI NA ŠTEVILKI WHATSAPP: +393509313766 ali: +393512114999. PREKO E-POŠTE: loancreditinstitutions00@yahoo.com

  OdgovoriIzbriši
 145. Bog blagoslovi dr. WALA za njegovo čudovito delo v mojem življenju. Z možem sem bila ločena že zadnjih pet let in nisem bila zadovoljna, da moram dobiti svojega moža nazaj, ker je bilo življenje osamljenosti tako grozno zame in za moje tri otroci Iskal sem nekaj možnih urokov, ki lahko vrnejo ljubimca, nato pa sem naletel na DR WALE-a. Videl sem komentar o DR WALE-u, kako združuje ljubimce s svojim urokom. Kontaktiral sem ga in vodil me je. Prosil sem za rešitve, začel je uporabljati zdravilo za moj urok, prosil je za nekaj informacij, ki sem mu jih poslal in mi tudi povedal, da moramo kupiti nekaj predmetov, da bo urok za vedno deloval zame, in začutil sem, da mu je denar po nekaj tednih me je poklical mož in me začel prositi odpuščanja za vse, kar se je zgodilo. Zdaj sem tako vesel, da smo spet spet ena družina za vse, ki morda potrebujejo pomoč velikega čarovnika. Lahko kontaktirate WhatsApp: +2347054019402 ali e-pošto: drwalespellhome@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 146. Spoštovani prosilci za posojilo.

  Ste v finančnih težavah? Ali želite ustanoviti svoje podjetje? To posojilno podjetje so ustanovile organizacije za človekove pravice po vsem svetu z edinim namenom pomagati revnim in ljudem s finančnimi težavami v življenju. Če želite zaprositi za posojilo, se nam vrnite s podrobnostmi na spodnji e-poštni naslov: elenanino0007@gmail.com

  ime:
  Potreben znesek posojila:
  Trajanje posojila:
  Številka mobilnega telefona:

  Hvala in Bog te blagoslovi
  ZAUPANJE
  WB

  OdgovoriIzbriši
 147. Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim gospodinu Johnu Marku koji mi je konačno pomogao da postanem punopravni član Velikog bratstva iluminata i sada živim svoj život u sreći. i nekoć sam bio siromašan i živio sam svoj život u ekstremnom siromaštvu i životni standard je postao toliko siromašan i nizak da sam čak podučavao da se ubijem, a on mi je rekao da se pripremim za svoj dan inicijacije i da svi novi članovi imaju određenu nagradu od 6 milijuna USD na dan inicijacije. pa sam bio upućen u svijet Iluminata i nekoliko dana dobio sam ugovor vrijedan milijune dolara, u mom poslu mi trenutno ide vrlo dobro, učinio sam točno ono što sam tražio i danas se priča promijenila, Ja sam živo svjedočanstvo, moj san i svo bogatstvo, slava, uspjeh i bogatstvo koje sam ikada želio postali su stvarnost. Svejedno hvala gospodinu Johnu Marku koji je moje snove učinio stvarnošću tako što mi je pomogao da postanem član velikih Iluminata. Požurite, sada mu možete poslati e-poštu za više informacija o tome kako možete postati član. Pošaljite e-poštu { wordhomeilluminati@gmail.com}

  OdgovoriIzbriši
 148. *"Daruj dar života: staň sa darcom orgánov ešte dnes!"*

  *"Jeden človek môže prostredníctvom darcovstva orgánov zachrániť až 8 životov. Buď tou osobou."*

  Hľadáte spôsob, ako skutočne zmeniť svet? Zvážte možnosť stať sa darcom orgánov! Registráciou ako darca orgánov môžete dať nádej tým, ktorí čakajú na život zachraňujúcu transplantáciu.

  *"Potreba je naliehavá:*

  - Len v USA čaká na život zachraňujúcu transplantáciu viac ako 100 000 ľudí
  - Každý deň zomiera 20 ľudí, ktorí čakajú na transplantáciu orgánu
  - 1 darca orgánu môže zachrániť až 8 životov

  *"Byť hrdina:*

  - Zaregistrujte sa a staňte sa darcom orgánov ešte dnes
  - Podeľte sa o svoje rozhodnutie so svojimi blízkymi
  - Darujte život tým, ktorí to potrebujú

  *"Je ľahké sa zaregistrovať:*

  - Navštívte [Chariteberlin@tutanota.de]
  [neurologyspecialisthospital@gmail.com ]
  - Začiarknite políčko, aby ste sa stali darcom orgánov pri podávaní žiadosti o/obnovenie darcovskej licencie
  - Zaregistrujte sa prostredníctvom registra darcov

  *"Cti milovaného človeka:*

  - Zvážte možnosť stať sa živým darcom resp
  - čaká odmena vo výške 896 000,00 tisíc dolárov
  - Podeľte sa o ich príbeh a inšpirujte ostatných, aby dali dar života

  *"Spoločne môžeme zachrániť životy!"*

  Pamätajte, že darovanie orgánov je nezištný čin, ktorý môže priniesť nádej a uzdravenie tým, ktorí to potrebujú. Zaregistrujte sa ešte dnes a staňte sa hrdinom tých, ktorí čakajú na druhú šancu na život!

  OdgovoriIzbriši
 149. *"Podarite življenje: postanite darovalec organov danes!"* *"Ena oseba lahko z darovanjem organov reši do 8 življenj. Bodite ta oseba."* Ali iščete način, kako resnično spremeniti svet? Razmislite o tem, da bi postali darovalec organov! Če se registrirate za darovalca organov, lahko daste upanje tistim, ki čakajo na presaditev, ki reši življenje. *"Potreba je nujna:* - Samo v ZDA več kot 100.000 ljudi čaka na presaditev, ki reši življenje - Vsak dan umre 20 ljudi, čakajoč na presaditev organa - 1 darovalec organov lahko reši do 8 življenj *"Bodi junak:* - Prijavite se, da postanete darovalec organov še danes - Delite svojo odločitev s svojimi najdražjimi - Podarite življenje tistim v stiski *"Registracija je enostavna:* - Obiščite nas ali nam pošljite e-pošto na [Chariteberlin@tutanota.de] - Potrdite polje, da postanete darovalec organov, ko zaprosite za/podaljšate dovoljenje za darovanje - Prijavite se prek svojega registra darovalcev *"Počastite ljubljeno osebo:* - Razmislite o tem, da bi postali živi darovalec oz - čaka ga nagrada v višini 896.000,00 tisoč dolarjev - Delite svojo zgodbo in navdihnite druge, da podarijo življenje *"Skupaj lahko rešujemo življenja!"* Ne pozabite, darovanje organov je nesebično dejanje, ki lahko prinese upanje in ozdravitev tistim v stiski. Registrirajte se še danes in postanite junak tistih, ki čakajo na drugo priložnost v življenju!

  OdgovoriIzbriši
 150. Avtor je odstranil ta komentar.

  OdgovoriIzbriši
 151. Mož se je ločil od mene brez razloga, vendar ga še vedno ljubim in iščem pomoč, da bi ga dobil nazaj. Njegovi sestri sem rekla, naj mi pomaga prositi, vendar je ni poslušal. Prijatelj me je predstavil čarovniku, ki mi je pomagal ko je šla skozi podobno situacijo, sem bil sprva skeptičen, vendar sem obupno potreboval pomoč, zato sem stopil v stik s čarovnikom, ki naju je po 7 mesecih ločitve lahko pomiril z ljubezenskim urokom. Če imate težave v zvezi ali zakonu, bo dr. Ajayi vaš pozni postanek, to govorim, ker sem imel koristi od njegovega odličnega dela. kontaktirajte WhatsApp +2347084887094 ali e-pošto: drajayi1990@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 152. POZOR NA PREVARANJE! Izgubil sem €5.550,00 zaradi prevarantov, preden me je moj prijatelj tukaj na Facebooku predstavil strokovnjaku posojilodajalki (Gospa. Elena Nino). Zdaj lahko povečam zaslužek za €72.000,00, če vas zanima, se obrnite nanjo preko tega e-poštnega sporočila: elenanino0007@gmail.com

  OdgovoriIzbriši